Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Αδειοδοτημένων Διαχειριστών Αποβλήτων Μεικτών Συνθετικών Συσκευασιών

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος αδειοδοτημένων διαχειριστών αποβλήτων της κατηγορίας "Μεικτές Συνθετικές Συσκευασίες". Περιλαμβάνονται 2 υποκατάλογοι, ένας για την συλλογή/μεταφορά και ένας για την επεξεργασία. Οι κατάλογοι περιλαμβάνουν τα πιο κάτω πεδία:

 • wstlicKindDescr (επεξεργασία ή συλλογή/μεταφορά)
 • wstGrDescr (κατηγορία αποβλήτων)
 • wstSubCateObjID (κωδ. υποκατηγορίας αποβλήτων)
 • wstSubCateDescription (υποκατηγορία αποβλήτων)
 • wstFullName (Όνομα Αδειοδοτημένου)
 • wstAddress (Διεύθυνση)
 • wstArea (Περιοχή)
 • wstPOCode (ταχυδρομικός Κώδικας)
 • wstPhone1 (Αρ. Τηλεφώνου)
 • wstFax (Αρ. Φάξ)
 • wstMobile (Αρ. Κινητού Τηλεφώνου)
 • wstEmail (ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • TownName (Επαρχία)

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
wstlicKindDescr wstGrDescr wstSubCateObjID wstSubCateDescription wstFullName wstAddress wstArea wstPOCode wstPhone1 wstFax wstMobile wstEmail TownName
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Andreou P. Recycling Works Ltd Ιακώβου Κατσουνωτού 9 Αγιος Σίλας 4193 99481125 25397066 chrysia-andreou.kon@hotmail.com Λεμεσός
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Barracuda Intertrade Ltd Τ.Θ. 54448 3722 25821005 25347067 25348593 barracuda@spidernet.com.cy Λεμεσός
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία C.E.I. - Cyprus Environmental Industries Ltd - Γέρι Φτελιάς Βιομηχανική Περιοχή Γερίου 22519333 paper@cytanet .com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Ecobalance Recycling Ltd Κυριάκου Μάτση 1Α Λευκωσία 1082 22458100 22458132 info@htzminas.com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Etapol Ltd Πολυφήμου 5 Βιομ. Περιοχή Στροβόλου Στρόβολος 2033 22450505 22493708 info@etapol.com Λευκωσία
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Germantec N & R Ltd Κουρίου 9Β Λατσιά 2220 22485923 22487446 germantecwd1@gmail.com Λευκωσία
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150106 μεικτή συσκευασία Andreou P. Recycling Works Ltd Ιακώβου Κατσουνωτού 9 Αγιος Σίλας 4193 99481125 25397066 chrysia-andreou.kon@hotmail.com Λεμεσός
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150106 μεικτή συσκευασία Barracuda Intertrade Ltd Τ.Θ. 54448 3722 25821005 25347067 25348593 barracuda@spidernet.com.cy Λεμεσός
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150106 μεικτή συσκευασία C.E.I. - Cyprus Environmental Industries Ltd - Γέρι Φτελιάς Βιομηχανική Περιοχή Γερίου 22519333 paper@cytanet .com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150106 μεικτή συσκευασία Ecobalance Recycling Ltd Κυριάκου Μάτση 1Α Λευκωσία 1082 22458100 22458132 info@htzminas.com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150106 μεικτή συσκευασία ENERCO Energy Recovery Ltd Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1Α 22281 24333150 24332651 99467160 g.americanos@enerco.com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150106 μεικτή συσκευασία Germantec N & R Ltd Κουρίου 9Β Λατσιά 2220 22485923 22487446 germantecwd1@gmail.com Λευκωσία
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150106 μεικτή συσκευασία Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
wstlicKindDescr wstGrDescr wstSubCateObjID wstSubCateDescription wstFullName wstAddress wstArea wstPOCode wstPhone1 wstFax wstMobile wstEmail TownName
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία A.G. Biofuels Initiative Cy Ltd Βιομηχανική περιοχή Αγίου Θεοδώρου Αγιος Θεόδωρος 7730 24322960 24322360 georgem@kaz.com.cy Λάρνακα
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Alpha Scrap Metals Ltd Φιλονείδη 18 Επισκοπή 4620 25932192 99460686 alphascrap72@gmail.com Λεμεσός
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Andreou P. Recycling Works Ltd Ιακώβου Κατσουνωτού 9 Αγιος Σίλας 4193 99481125 25397066 chrysia-andreou.kon@hotmail.com Λεμεσός
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Andros Hook Lift Services & Son Ltd Ανδρέα Μιαούλη 15 Μενεού 7000 24422404 24424263 99605277 marinaantreou@yahoo.com Λάρνακα
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Barracuda Intertrade Ltd Τ.Θ. 54448 3722 25821005 25347067 25348593 barracuda@spidernet.com.cy Λεμεσός
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Barracuda Intertrade Ltd Τ.Θ. 54448 3722 25821005 25347067 25348593 barracuda@spidernet.com.cy Λεμεσός
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία C.E.I. - Cyprus Environmental Industries Ltd - Γέρι Φτελιάς Βιομηχανική Περιοχή Γερίου 22519333 paper@cytanet .com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Charalambos Yiaggou go Ltd Θερμοπυλών 74 Στατός - Άγιος Φώτιος 26955535 26722462 99632755 tho.ula@hotmail.com Πάφος
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Double M Skip Services Ltd Μεσσήνης 19 Ανθούπολη 2301 99678310 Λευκωσία
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία ENERCO Energy Recovery Ltd Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1Α 22281 24333150 24332651 99467160 g.americanos@enerco.com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία G. & E. Thermosolar Ltd Τ.Θ. 40892 6047 24642420 24642383 commercial@thermosolar.com.cy Λάρνακα
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία G.N.S. Savvas Hangoudis Ltd Γρηγόρη Αυξεντίου 32 Κόρνος 7640 99977101 96303389 gns_savvas@hotmail.com Λάρνακα
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία G.N.S. Savvas Hangoudis Ltd Γρηγόρη Αυξεντίου 32 Κόρνος 7640 99977101 96303389 gns_savvas@hotmail.com Λάρνακα
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Germantec N & R Ltd Κουρίου 9Β Λατσιά 2220 22485923 22487446 germantecwd1@gmail.com Λευκωσία
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Greenpack Cyprus Ltd Επιμηθέως 6 3056 25391125 25391213 99645949 greenpack@cytanet.com.cy Λεμεσός
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Hellenic Tzilalis (Cyprus) Ltd Κυριάκου Μάτση 1Α 1510 22458100 22458132 k.mateides@htz.com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία HTZ - Minas Recycling Corporation Ltd Κυριάκου Μάτση 1Α 1082 22458100 22458132 80004545 info@htzminas.com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Interstam Ltd Γεωργίου Δροσίνη 3 8021 26002686 99533793 interstamcy@hotmail.com Πάφος
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Ioannou Skip Ltd Σωκράτους 7 Ακάκι 2720 99388831 Λευκωσία
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Kakos Skip Services Limited Κυκλάδων 14 8028 26222886 26939309 99647183 Πάφος
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Kakos Skip Services Limited Κυκλάδων 14 8028 26222886 26939309 99647183 Πάφος
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Kakos Skip Services Limited Κυκλάδων 14 8028 26222886 26939309 99647183 Πάφος
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Kaylana Ltd Πλατεία καλής Ελπίδος 2 Στρόβολος 2044 70004477 22004989 99449316 info@kaylana.eu - - -
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Kokomix Ltd Αθηένου Αθηένου 7610 22381500 22381138 administration@kokomix.com Λάρνακα
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Kypros & Zena Kyprianou Ltd Κυριάκου Μάτση 17 Εργάτες 2643 99639589 22621814 96406767 zinaida@cytanet.com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία S.E. Soil Excavations Ltd Αρχιεπισκόπου ΜΑκαρίου Γ΄19 Κόρνος 7640 22532309 99377532 soil_excavations@hotmail.com Λάρνακα
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία S.M.S. Savva (Transportations) Limited Νέας Γενιάς 81 4150 25397084 99308837 Λεμεσός
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Sandworks (Ormidhia) Ltd Σώτου Χ¨Προκοπίου 22 Αγία Νάπα 5330 23741333 23741334 sandworksormidhia|gmail.com Αμμόχωστος
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Tsiouttas Skip Ltd Θεόδωρου Παπακωνσταντή 4 Λύμπια 2566 22013731 99308695 lakislouka@gmail.com Λευκωσία
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Tsiouttas Skip Ltd Θεόδωρου Παπακωνσταντή 4 Λύμπια 2566 22013731 99308695 lakislouka@gmail.com Λευκωσία
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Α. Γιαννακού & Υιός Λτδ Κωνσταντινουπόλεως 42 Καιμακλί 1022 99693180 Λευκωσία
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Α. Τσουλόφτας & Υιοί Λτδ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 3110 25565421 25577647 99649234 info@tsouloftas.net Λεμεσός
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Αντώνης Χατζηβασίλη Ανδρέα Σουρουκλή 22 Λατσία 2230 99055238 - - -
Επεξεργασία Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Γαβριήλ Ανδρέου Λτδ Γρίβα Διγενή 34 Μαζωτός 7577 24432648 99441753 gantreourefuse@gmail.com Λάρνακα
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
wstlicKindDescr wstGrDescr wstSubCateObjID wstSubCateDescription wstFullName wstAddress wstArea wstPOCode wstPhone1 wstFax wstMobile wstEmail TownName
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία A.G. Biofuels Initiative Cy Ltd Βιομηχανική περιοχή Αγίου Θεοδώρου Αγιος Θεόδωρος 7730 24322960 24322360 georgem@kaz.com.cy Λάρνακα
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Alpha Scrap Metals Ltd Φιλονείδη 18 Επισκοπή 4620 25932192 99460686 alphascrap72@gmail.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Andreou P. Recycling Works Ltd Ιακώβου Κατσουνωτού 9 Αγιος Σίλας 4193 99481125 25397066 chrysia-andreou.kon@hotmail.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Andros Hook Lift Services & Son Ltd Ανδρέα Μιαούλη 15 Μενεού 7000 24422404 24424263 99605277 marinaantreou@yahoo.com Λάρνακα
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Barracuda Intertrade Ltd Τ.Θ. 54448 3722 25821005 25347067 25348593 barracuda@spidernet.com.cy Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Barracuda Intertrade Ltd Τ.Θ. 54448 3722 25821005 25347067 25348593 barracuda@spidernet.com.cy Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία C.E.I. - Cyprus Environmental Industries Ltd - Γέρι Φτελιάς Βιομηχανική Περιοχή Γερίου 22519333 paper@cytanet .com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Charalambos Yiaggou go Ltd Θερμοπυλών 74 Στατός - Άγιος Φώτιος 26955535 26722462 99632755 tho.ula@hotmail.com Πάφος
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Double M Skip Services Ltd Μεσσήνης 19 Ανθούπολη 2301 99678310 Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία ENERCO Energy Recovery Ltd Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1Α 22281 24333150 24332651 99467160 g.americanos@enerco.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία G. & E. Thermosolar Ltd Τ.Θ. 40892 6047 24642420 24642383 commercial@thermosolar.com.cy Λάρνακα
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία G.N.S. Savvas Hangoudis Ltd Γρηγόρη Αυξεντίου 32 Κόρνος 7640 99977101 96303389 gns_savvas@hotmail.com Λάρνακα
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία G.N.S. Savvas Hangoudis Ltd Γρηγόρη Αυξεντίου 32 Κόρνος 7640 99977101 96303389 gns_savvas@hotmail.com Λάρνακα
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Germantec N & R Ltd Κουρίου 9Β Λατσιά 2220 22485923 22487446 germantecwd1@gmail.com Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Greenpack Cyprus Ltd Επιμηθέως 6 3056 25391125 25391213 99645949 greenpack@cytanet.com.cy Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Hellenic Tzilalis (Cyprus) Ltd Κυριάκου Μάτση 1Α 1510 22458100 22458132 k.mateides@htz.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία HTZ - Minas Recycling Corporation Ltd Κυριάκου Μάτση 1Α 1082 22458100 22458132 80004545 info@htzminas.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Interstam Ltd Γεωργίου Δροσίνη 3 8021 26002686 99533793 interstamcy@hotmail.com Πάφος
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Ioannou Skip Ltd Σωκράτους 7 Ακάκι 2720 99388831 Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Kakos Skip Services Limited Κυκλάδων 14 8028 26222886 26939309 99647183 Πάφος
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Kakos Skip Services Limited Κυκλάδων 14 8028 26222886 26939309 99647183 Πάφος
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Kakos Skip Services Limited Κυκλάδων 14 8028 26222886 26939309 99647183 Πάφος
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Kaylana Ltd Πλατεία καλής Ελπίδος 2 Στρόβολος 2044 70004477 22004989 99449316 info@kaylana.eu - - -
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Kokomix Ltd Αθηένου Αθηένου 7610 22381500 22381138 administration@kokomix.com Λάρνακα
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Kypros & Zena Kyprianou Ltd Κυριάκου Μάτση 17 Εργάτες 2643 99639589 22621814 96406767 zinaida@cytanet.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία S.E. Soil Excavations Ltd Αρχιεπισκόπου ΜΑκαρίου Γ΄19 Κόρνος 7640 22532309 99377532 soil_excavations@hotmail.com Λάρνακα
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία S.M.S. Savva (Transportations) Limited Νέας Γενιάς 81 4150 25397084 99308837 Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Sandworks (Ormidhia) Ltd Σώτου Χ¨Προκοπίου 22 Αγία Νάπα 5330 23741333 23741334 sandworksormidhia|gmail.com Αμμόχωστος
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Tsiouttas Skip Ltd Θεόδωρου Παπακωνσταντή 4 Λύμπια 2566 22013731 99308695 lakislouka@gmail.com Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Tsiouttas Skip Ltd Θεόδωρου Παπακωνσταντή 4 Λύμπια 2566 22013731 99308695 lakislouka@gmail.com Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Α. Γιαννακού & Υιός Λτδ Κωνσταντινουπόλεως 42 Καιμακλί 1022 99693180 Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Α. Τσουλόφτας & Υιοί Λτδ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 3110 25565421 25577647 99649234 info@tsouloftas.net Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Αντώνης Χατζηβασίλη Ανδρέα Σουρουκλή 22 Λατσία 2230 99055238 - - -
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Γαβριήλ Ανδρέου Λτδ Γρίβα Διγενή 34 Μαζωτός 7577 24432648 99441753 gantreourefuse@gmail.com Λάρνακα
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Γαβριήλ Ανδρέου Λτδ Γρίβα Διγενή 34 Μαζωτός 7577 24432648 99441753 gantreourefuse@gmail.com Λάρνακα
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Γεώργιος Μαλτέζου και Υιοι Λτδ Ζαχαρία Σπύρου 49 Ξυλοτύμβου 7510 24727164 24815688 99440415 gmaltezosltd@cytanet.com.cy Λάρνακα
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Γεώργιος Μαλτέζου και Υιοι Λτδ Ζαχαρία Σπύρου 49 Ξυλοτύμβου 7510 24727164 24815688 99440415 gmaltezosltd@cytanet.com.cy Λάρνακα
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Γεωργίου Σάββας & Νίκος Παπαπαρασκευά Μεγ. Αλεξάνδρου 5 Λυθροδόντας 2565 99697219 Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Δήμος Αγίας Νάπας Αγίας Μαύρης 25 Αγία Νάπα 5330 23816300 23816330 info@agianapa.org.cy Αμμόχωστος
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Δήμος Αραδίππου Λεωφ. Σταδίου 8 Αραδίππου 7110 24811081 24811080 municipality@aradippou.org.cy Λάρνακα
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Δήμος Λάρνακας Λεωφόρος Αθηνών Λάρνακα 6300 24653333 24653384 99139264 municipality@larnaca.com Λάρνακα
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Δήμος Λάρνακας Λεωφόρος Αθηνών Λάρνακα 6300 24653333 24653384 99139264 municipality@larnaca.com Λάρνακα
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Δήμος Λευκωσίας Πλατεία Ελευθερίας 1500 22797000 22663363 99628235 municipality@nicosiamunicipality.org.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Δήμος Παραλιμνίου Αντώνη Παπαδοπούλου 1 Παραλίμνι 5310 23819300 23825023 info@paralimni.org.cy Αμμόχωστος
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς 25ης Μαρτίου Πόλη Χρυσοχούς 8830 26321321 26322278 polismunicipality@cytanet.com.cy Πάφος
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Εργολάβος Οδοποιίας Σταύρος Μ. Σταύρου Λτδ Ευρου 6 Λακατάμια 2311 22382111 22382454 99643737 Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Η. & Κ. Νικολάου Λτδ Λεωφ. Κακομάλλη 26 Λεμεσός 4560 25542422 25542211 99695355 hknikolao@gmail.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Θεοχάρης Πατσαλίδης & Υιος Λτδ Αλφρέδου Κρουαζέ 8Α Τσιφλικούδκια 3011 25251945 25251946 99862176 patsalides@live.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μεικτές - Συνθετικές Συσκευασίες 150105 συνθετική συσκευασία Θεοχάρης Πατσαλίδης & Υιος Λτδ Αλφρέδου Κρουαζέ 8Α Τσιφλικούδκια 3011 25251945 25251946 99862176 patsalides@live.com Λεμεσός
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Περιβάλλοντος
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 11ceb539-da96-4106-9fe1-1ba40b90e0e6
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.975708007813 34.484769010509, 31.975708007813 35.742889805183, 34.985961914063 35.742889805183, 34.985961914063 34.484769010509))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Νάσια Λαζάρου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας tlazarou@environment.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

149