Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Αδειοδοτημένων Διαχειριστών Αποβλήτων της Κατηγορίας "Μελάνια και Toners"

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος αδειοδοτημένων διαχειριστών αποβλήτων της κατηγορίας "Μελάνια και Toners". Περιλαμβάνονται 2 υποκατάλογοι, ένας για την συλλογή/μεταφορά και ένας για την επεξεργασία. Οι κατάλογοι περιλαμβάνουν τα πιο κάτω πεδία:

 • wstlicKindDescr (επεξεργασία ή συλλογή/μεταφορά)
 • wstGrDescr (κατηγορία αποβλήτων)
 • wstSubCateObjID (κωδ. υποκατηγορίας αποβλήτων)
 • wstSubCateDescription (υποκατηγορία αποβλήτων)
 • wstFullName (Όνομα Αδειοδοτημένου)
 • wstAddress (Διεύθυνση)
 • wstArea (Περιοχή)
 • wstPOCode (ταχυδρομικός Κώδικας)
 • wstPhone1 (Αρ. Τηλεφώνου)
 • wstFax (Αρ. Φάξ)
 • wstMobile (Αρ. Κινητού Τηλεφώνου)
 • wstEmail (ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • TownName (Επαρχία)

Δεδομένα και Πόροι

wstlicKindDescr wstGrDescr wstSubCateObjID wstSubCateDescription wstFullName wstAddress wstArea wstPOCode wstPhone1 wstFax wstMobile wstEmail TownName
Επεξεργασία Μελάνια και Toners 80308 υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν μελάνη Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 Υψωνας 4193 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Επεξεργασία Μελάνια και Toners 80313 απόβλητα μελανών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 12 Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 Υψωνας 4193 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Επεξεργασία Μελάνια και Toners 80313 απόβλητα μελανών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 12 Telli Enterprises Ltd Ισαγόρου 10 Βιομ. Περ. Γερίου Γέρι 2200 22485690 22480514 99379290 info@tellirecycling.com Λευκωσία
Επεξεργασία Μελάνια και Toners 80313 απόβλητα μελανών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 12 Tonerjet Ltd Καραϊσκάκη 38Ε (Block 1) 3032 25871852 25871853 Λεμεσός
Επεξεργασία Μελάνια και Toners 80317 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες Advance Medical Waste Management Services Ltd Ιακώβου Κατσουνωτού 5 Υψωνας 3112 25583454 25583811 info@advancewhs.com Λεμεσός
Επεξεργασία Μελάνια και Toners 80317 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες Envirochem Cyprus Ltd Ιωάννη Γρυπάρη 2 1090 22660482 22660516 envirochem@atlantis-consulting.eu Λευκωσία
Επεξεργασία Μελάνια και Toners 80317 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 Υψωνας 4193 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Επεξεργασία Μελάνια και Toners 80317 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες Telli Enterprises Ltd Ισαγόρου 10 Βιομ. Περ. Γερίου Γέρι 2200 22485690 22480514 99379290 info@tellirecycling.com Λευκωσία
Επεξεργασία Μελάνια και Toners 80317 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες Tonerjet Ltd Καραϊσκάκη 38Ε (Block 1) 3032 25871852 25871853 Λεμεσός
Επεξεργασία Μελάνια και Toners 80318 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 17 Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 Υψωνας 4193 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Επεξεργασία Μελάνια και Toners 80318 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 17 Telli Enterprises Ltd Ισαγόρου 10 Βιομ. Περ. Γερίου Γέρι 2200 22485690 22480514 99379290 info@tellirecycling.com Λευκωσία
Επεξεργασία Μελάνια και Toners 80318 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 17 Tonerjet Ltd Καραϊσκάκη 38Ε (Block 1) 3032 25871852 25871853 Λεμεσός
Επεξεργασία Μελάνια και Toners 90107 φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 Υψωνας 4193 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Επεξεργασία Μελάνια και Toners 90108 φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 Υψωνας 4193 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
wstlicKindDescr wstGrDescr wstSubCateObjID wstSubCateDescription wstFullName wstAddress wstArea wstPOCode wstPhone1 wstFax wstMobile wstEmail TownName
Συλλογή - Μεταφορά Μελάνια και Toners 80308 υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν μελάνη Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 Υψωνας 4193 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μελάνια και Toners 80313 απόβλητα μελανών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 12 Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 Υψωνας 4193 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μελάνια και Toners 80313 απόβλητα μελανών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 12 Telli Enterprises Ltd Ισαγόρου 10 Βιομ. Περ. Γερίου Γέρι 2200 22485690 22480514 99379290 info@tellirecycling.com Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μελάνια και Toners 80313 απόβλητα μελανών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 12 Tonerjet Ltd Καραϊσκάκη 38Ε (Block 1) 3032 25871852 25871853 Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μελάνια και Toners 80317 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες Advance Medical Waste Management Services Ltd Ιακώβου Κατσουνωτού 5 Υψωνας 3112 25583454 25583811 info@advancewhs.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μελάνια και Toners 80317 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες Envirochem Cyprus Ltd Ιωάννη Γρυπάρη 2 1090 22660482 22660516 envirochem@atlantis-consulting.eu Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μελάνια και Toners 80317 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 Υψωνας 4193 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μελάνια και Toners 80317 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες Telli Enterprises Ltd Ισαγόρου 10 Βιομ. Περ. Γερίου Γέρι 2200 22485690 22480514 99379290 info@tellirecycling.com Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μελάνια και Toners 80317 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες Tonerjet Ltd Καραϊσκάκη 38Ε (Block 1) 3032 25871852 25871853 Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μελάνια και Toners 80318 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 17 Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 Υψωνας 4193 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μελάνια και Toners 80318 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 17 Telli Enterprises Ltd Ισαγόρου 10 Βιομ. Περ. Γερίου Γέρι 2200 22485690 22480514 99379290 info@tellirecycling.com Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μελάνια και Toners 80318 απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 17 Tonerjet Ltd Καραϊσκάκη 38Ε (Block 1) 3032 25871852 25871853 Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μελάνια και Toners 90107 φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 Υψωνας 4193 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μελάνια και Toners 90108 φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 Υψωνας 4193 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Περιβάλλοντος
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 1e4abf7e-a5a9-43cc-ac4f-3615c3a82fdf
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.744995117188 34.493824293516, 31.744995117188 35.742889805183, 34.854125976563 35.742889805183, 34.854125976563 34.493824293516))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Νάσια Λαζάρου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας tlazarou@environment.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

141