Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Αδειοδοτημένων Διαχειριστών Μπαταριών Οχημάτων

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος αδειοδοτημένων διαχειριστών αποβλήτων της κατηγορίας "Μπαταρίες Οχημάτων". Περιλαμβάνονται 2 υποκατάλογοι, ένας για την συλλογή/μεταφορά και ένας για την επεξεργασία. Οι κατάλογοι περιλαμβάνουν τα πιο κάτω πεδία:

 • wstlicKindDescr (επεξεργασία ή συλλογή/μεταφορά)
 • wstGrDescr (κατηγορία αποβλήτων)
 • wstSubCateObjID (κωδ. υποκατηγορίας αποβλήτων)
 • wstSubCateDescription (υποκατηγορία αποβλήτων)
 • wstFullName (Όνομα Αδειοδοτημένου)
 • wstAddress (Διεύθυνση)
 • wstArea (Περιοχή)
 • wstPOCode (ταχυδρομικός Κώδικας)
 • wstPhone1 (Αρ. Τηλεφώνου)
 • wstFax (Αρ. Φάξ)
 • wstMobile (Αρ. Κινητού Τηλεφώνου)
 • wstEmail (ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • TownName (Επαρχία)

Δεδομένα και Πόροι

wstlicKindDescr wstGrDescr wstSubCateObjID wstSubCateDescription wstFullName wstAddress wstArea wstPOCode wstPhone1 wstFax wstMobile wstEmail TownName
Επεξεργασία Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου 4RE Energyprom Ltd Τεύκρου Ανθια 149 Μπλοκ Α Τσέρι 2480 25222222 99202002 andreas@4reenergyprom.com Λευκωσία
Επεξεργασία Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου A. Efstathiou Scrap Metals Ltd Αναστασίου Σουρουλλα 20Α Εγκωμη 2416 22877606 99646204 = Λευκωσία
Επεξεργασία Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου Barracuda Intertrade Ltd Τ.Θ. 54448 3722 25821005 25347067 25348593 barracuda@spidernet.com.cy Λεμεσός
Επεξεργασία Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου Christos Pierides Scrap Metals Ltd Αισώπου 11Α 4190 99645792 25399627 99645792 christospierides@hotmail.com Λεμεσός
Επεξεργασία Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου Economides Metal Recycling Ltd - Γέρι Γιάννη Κορομία 21 Βιομηχανική Περιοχή Γερίου 1720 22466180 22432154 99498263 vanthi@economides-metal.com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου Envirochem Cyprus Ltd Ιωάννη Γρυπάρη 2 1090 22660482 22660516 envirochem@atlantis-consulting.eu Λευκωσία
Επεξεργασία Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου Gouhary Spare Parts Ltd Κωνσταντίνου Ρούσου 15 Τσέρι 2480 22371502 99443587 gouharysparepart@cytanet.com Λεμεσός
Επεξεργασία Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 Υψωνας 4193 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Επεξεργασία Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου JMA Auto Center Κωνσταντίνου 18 Βιομηχανική Τσερίου 2495 22380868 22373046 99338536 jma_kyriakou@yahoo.gr Λευκωσία
Επεξεργασία Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου S. Kazepis Auto Recycling & Engineering Ltd Βιοτεχνική Ζώνη Βατί Ύψωνας 25579000 25991051 99329955 kazepis@spidernet.com.cy andrikazepi@yahoo.com Λεμεσός
Επεξεργασία Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου Stavros Georgiou & Son Scrap Metals Ltd Περιοχή Βάσεων Υψωνας 3015 25714459 25748438 sgeorgiouLtd@hotmail.com cyscrap@cytanet.com.cy Λεμεσός
Επεξεργασία Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου Ν. & Γ. Κολοκοτρώνης Εξαρτήματα και Ανακύκλωση Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου 22511214 22316494 office@spidernet.com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου Χρύσανθος Αντωνίου Ανακύκλωση Μετάλλων Λτδ - Τσέρι Λευκονοίκου 1 Τσέρι 2480 22438152 22348702 chrysa@spidernet.com.cy Λευκωσία
wstlicKindDescr wstGrDescr wstSubCateObjID wstSubCateDescription wstFullName wstAddress wstArea wstPOCode wstPhone1 wstFax wstMobile wstEmail TownName
Συλλογή - Μεταφορά Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου 4RE Energyprom Ltd Τεύκρου Ανθια 149 Μπλοκ Α Τσέρι 2480 25222222 99202002 andreas@4reenergyprom.com Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου A. Efstathiou Scrap Metals Ltd Αναστασίου Σουρουλλα 20Α Εγκωμη 2416 22877606 99646204 = Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου Barracuda Intertrade Ltd Τ.Θ. 54448 3722 25821005 25347067 25348593 barracuda@spidernet.com.cy Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου Christos Pierides Scrap Metals Ltd Αισώπου 11Α 4190 99645792 25399627 99645792 christospierides@hotmail.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου Economides Metal Recycling Ltd - Γέρι Γιάννη Κορομία 21 Βιομηχανική Περιοχή Γερίου 1720 22466180 22432154 99498263 vanthi@economides-metal.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου Envirochem Cyprus Ltd Ιωάννη Γρυπάρη 2 1090 22660482 22660516 envirochem@atlantis-consulting.eu Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου Gouhary Spare Parts Ltd Κωνσταντίνου Ρούσου 15 Τσέρι 2480 22371502 99443587 gouharysparepart@cytanet.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 Υψωνας 4193 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου JMA Auto Center Κωνσταντίνου 18 Βιομηχανική Τσερίου 2495 22380868 22373046 99338536 jma_kyriakou@yahoo.gr Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου S. Kazepis Auto Recycling & Engineering Ltd Βιοτεχνική Ζώνη Βατί Ύψωνας 25579000 25991051 99329955 kazepis@spidernet.com.cy andrikazepi@yahoo.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου Stavros Georgiou & Son Scrap Metals Ltd Περιοχή Βάσεων Υψωνας 3015 25714459 25748438 sgeorgiouLtd@hotmail.com cyscrap@cytanet.com.cy Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου Ν. & Γ. Κολοκοτρώνης Εξαρτήματα και Ανακύκλωση Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου 22511214 22316494 office@spidernet.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Μπαταρίες Οχημάτων 160601 μπαταρίες μολύβδου Χρύσανθος Αντωνίου Ανακύκλωση Μετάλλων Λτδ - Τσέρι Λευκονοίκου 1 Τσέρι 2480 22438152 22348702 chrysa@spidernet.com.cy Λευκωσία
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Περιβάλλοντος
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 1c20335b-623b-4f97-9b02-e6485a05d295
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.931762695313 34.376028963741, 31.931762695313 35.778549871932, 34.810180664063 35.778549871932, 34.810180664063 34.376028963741))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Νάσια Λαζάρου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας tlazarou@environment.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

60