Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Αδειοδοτημένων Διαχειριστών της Κατηγορίας "Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες"

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος αδειοδοτημένων διαχειριστών αποβλήτων της κατηγορίας "Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες". Περιλαμβάνονται 2 υποκατάλογοι, ένας για την συλλογή/μεταφορά και ένας για την επεξεργασία. Οι κατάλογοι περιλαμβάνουν τα πιο κάτω πεδία:

 • wstlicKindDescr (επεξεργασία ή συλλογή/μεταφορά)
 • wstGrDescr (κατηγορία αποβλήτων)
 • wstSubCateObjID (κωδ. υποκατηγορίας αποβλήτων)
 • wstSubCateDescription (υποκατηγορία αποβλήτων)
 • wstFullName (Όνομα Αδειοδοτημένου)
 • wstAddress (Διεύθυνση)
 • wstArea (Περιοχή)
 • wstPOCode (ταχυδρομικός Κώδικας)
 • wstPhone1 (Αρ. Τηλεφώνου)
 • wstFax (Αρ. Φάξ)
 • wstMobile (Αρ. Κινητού Τηλεφώνου)
 • wstEmail (ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • TownName (Επαρχία)

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
wstlicKindDescr wstGrDescr wstSubCateObjID wstSubCateDescription wstFullName wstAddress wstArea wstPOCode wstPhone1 wstFax wstMobile wstEmail TownName
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 20104 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) Andreou P. Recycling Works Ltd Ιακώβου Κατσουνωτού 9 Αγιος Σίλας 4193 99481125 25397066 chrysia-andreou.kon@hotmail.com Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 20104 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) Barracuda Intertrade Ltd Τ.Θ. 54448 3722 25821005 25347067 25348593 barracuda@spidernet.com.cy Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 20104 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) Ecobalance Recycling Ltd Κυριάκου Μάτση 1Α Λευκωσία 1082 22458100 22458132 info@htzminas.com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 20104 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) ENERCO Energy Recovery Ltd Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1Α 22281 24333150 24332651 99467160 g.americanos@enerco.com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 20104 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) Epiphaniou Scrap Metals Ltd - Γέρι Βιομηχανική Περιοχή Γερίου 1621 22467764 22487480 22793390 nicolas@epiphaniou-scrap.com Λευκωσία
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 70213 απόβλητα πλαστικά Barracuda Intertrade Ltd Τ.Θ. 54448 3722 25821005 25347067 25348593 barracuda@spidernet.com.cy Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 70213 απόβλητα πλαστικά Ecobalance Recycling Ltd Κυριάκου Μάτση 1Α Λευκωσία 1082 22458100 22458132 info@htzminas.com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 70213 απόβλητα πλαστικά ENERCO Energy Recovery Ltd Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1Α 22281 24333150 24332651 99467160 g.americanos@enerco.com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 70213 απόβλητα πλαστικά Epiphaniou Scrap Metals Ltd - Γέρι Βιομηχανική Περιοχή Γερίου 1621 22467764 22487480 22793390 nicolas@epiphaniou-scrap.com Λευκωσία
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 70213 απόβλητα πλαστικά Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 70213 απόβλητα πλαστικά Lordos United Plastics Ltd Επιμηθέως (χωρίς αριθμό) Λεμεσός 3056 25885555 25885588 lordos@lordosplastics.com Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 70213 απόβλητα πλαστικά P.C.C. Cypellets Recycling Ltd Αλεξανδρείας 7 Υψωνας 4193 25780053 25780062 99608518 pccwm@poullaides.com Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 150102 πλαστική συσκευασία Andreou P. Recycling Works Ltd Ιακώβου Κατσουνωτού 9 Αγιος Σίλας 4193 99481125 25397066 chrysia-andreou.kon@hotmail.com Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 150102 πλαστική συσκευασία Barracuda Intertrade Ltd Τ.Θ. 54448 3722 25821005 25347067 25348593 barracuda@spidernet.com.cy Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 150102 πλαστική συσκευασία C.E.I. - Cyprus Environmental Industries Ltd - Γέρι Φτελιάς Βιομηχανική Περιοχή Γερίου 22519333 paper@cytanet .com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 150102 πλαστική συσκευασία Ecobalance Recycling Ltd Κυριάκου Μάτση 1Α Λευκωσία 1082 22458100 22458132 info@htzminas.com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 150102 πλαστική συσκευασία Epiphaniou Scrap Metals Ltd - Γέρι Βιομηχανική Περιοχή Γερίου 1621 22467764 22487480 22793390 nicolas@epiphaniou-scrap.com Λευκωσία
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 150102 πλαστική συσκευασία Germantec N & R Ltd Κουρίου 9Β Λατσιά 2220 22485923 22487446 germantecwd1@gmail.com Λευκωσία
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 150102 πλαστική συσκευασία Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 150102 πλαστική συσκευασία M.M.K. Planet Ltd Ιάκωβου Κατσουνωτού 16 Ύψωνας 4193 25780053 25780062 99608518 mmkplanet@yahoo.com.cy Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 150102 πλαστική συσκευασία P.C.C. Cypellets Recycling Ltd Αλεξανδρείας 7 Υψωνας 4193 25780053 25780062 99608518 pccwm@poullaides.com Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 150102 πλαστική συσκευασία Sumit & Sumit Ltd Ανδρέα Ζάκου 13 Αραδίππου 7101 24534748 96778384 mail@splastics.net Λάρνακα
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 160119 πλαστικά Andreou P. Recycling Works Ltd Ιακώβου Κατσουνωτού 9 Αγιος Σίλας 4193 99481125 25397066 chrysia-andreou.kon@hotmail.com Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 160119 πλαστικά Barracuda Intertrade Ltd Τ.Θ. 54448 3722 25821005 25347067 25348593 barracuda@spidernet.com.cy Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 160119 πλαστικά C.E.I. - Cyprus Environmental Industries Ltd - Γέρι Φτελιάς Βιομηχανική Περιοχή Γερίου 22519333 paper@cytanet .com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 160119 πλαστικά ENERCO Energy Recovery Ltd Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1Α 22281 24333150 24332651 99467160 g.americanos@enerco.com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 160119 πλαστικά Epiphaniou Scrap Metals Ltd - Γέρι Βιομηχανική Περιοχή Γερίου 1621 22467764 22487480 22793390 nicolas@epiphaniou-scrap.com Λευκωσία
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 160119 πλαστικά Germantec N & R Ltd Κουρίου 9Β Λατσιά 2220 22485923 22487446 germantecwd1@gmail.com Λευκωσία
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 160119 πλαστικά Kolokotronis N.Y. Recycling Ltd - Πάφος Ζώνη Βαριάς Οχληρίας Βιομηχανική περιοχή Αγίας Βαρβάρας 26423241 26423089 99657418 kolokotronis4@hotmail.com Πάφος
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 160119 πλαστικά M.M.K. Planet Ltd Ιάκωβου Κατσουνωτού 16 Ύψωνας 4193 25780053 25780062 99608518 mmkplanet@yahoo.com.cy Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 160119 πλαστικά Sumit & Sumit Ltd Ανδρέα Ζάκου 13 Αραδίππου 7101 24534748 96778384 mail@splastics.net Λάρνακα
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 170203 πλαστικό Andreou P. Recycling Works Ltd Ιακώβου Κατσουνωτού 9 Αγιος Σίλας 4193 99481125 25397066 chrysia-andreou.kon@hotmail.com Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 170203 πλαστικό Athinodorou Green Earth Ltd Βιομηχανική περιοχή Ανατολικου Αγία Βαρβάρα 8501 26423000 26422866 info@athinodorougreen.earth - - -
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 170203 πλαστικό ENERCO Energy Recovery Ltd Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1Α 22281 24333150 24332651 99467160 g.americanos@enerco.com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 170203 πλαστικό Epiphaniou Scrap Metals Ltd - Γέρι Βιομηχανική Περιοχή Γερίου 1621 22467764 22487480 22793390 nicolas@epiphaniou-scrap.com Λευκωσία
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 170203 πλαστικό Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 170203 πλαστικό M.M.K. Planet Ltd Ιάκωβου Κατσουνωτού 16 Ύψωνας 4193 25780053 25780062 99608518 mmkplanet@yahoo.com.cy Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 170203 πλαστικό Sumit & Sumit Ltd Ανδρέα Ζάκου 13 Αραδίππου 7101 24534748 96778384 mail@splastics.net Λάρνακα
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 170203 πλαστικό Πούλλας Τσαδιώτης Λτδ - (Εγκατάσταση Ανδρολίκου) Βιομηχανική περιοχή Ανατολικού Αγία Βαρβάρα 8501 26422460 26422716 info@poullas.com - - -
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 170203 πλαστικό Σ. Νετιάτης & Χ. Ξενής Επιχειρήσεις Λτδ - RRC Resource Recovery Cyprus Ζήνας Κάνθερ 7 Λεμεσός 30385 25358835 25343705 savvinos@lophitis.com Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 170203 πλαστικό Σκύρα Λίμα Λτδ Σταυροβουνίου 1 Κόρνος 7640 22533637 22532737 istafanou@skyralima.com - - -
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 170203 πλαστικό Σόλωνας Παναγή & Υιοί Λτδ (Μονάδα) 1ης Απριλίου 85 Αραδίππου 7104 24530903 24530235 99607622 p-panagyi@hotmail.com Λάρνακα
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 191204 πλαστικά και καουτσούκ Andreou P. Recycling Works Ltd Ιακώβου Κατσουνωτού 9 Αγιος Σίλας 4193 99481125 25397066 chrysia-andreou.kon@hotmail.com Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 191204 πλαστικά και καουτσούκ Barracuda Intertrade Ltd Τ.Θ. 54448 3722 25821005 25347067 25348593 barracuda@spidernet.com.cy Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 191204 πλαστικά και καουτσούκ Ecobalance Recycling Ltd Κυριάκου Μάτση 1Α Λευκωσία 1082 22458100 22458132 info@htzminas.com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 191204 πλαστικά και καουτσούκ ENERCO Energy Recovery Ltd Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1Α 22281 24333150 24332651 99467160 g.americanos@enerco.com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 191204 πλαστικά και καουτσούκ Epiphaniou Scrap Metals Ltd - Γέρι Βιομηχανική Περιοχή Γερίου 1621 22467764 22487480 22793390 nicolas@epiphaniou-scrap.com Λευκωσία
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 191204 πλαστικά και καουτσούκ Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 191204 πλαστικά και καουτσούκ M.M.K. Planet Ltd Ιάκωβου Κατσουνωτού 16 Ύψωνας 4193 25780053 25780062 99608518 mmkplanet@yahoo.com.cy Λεμεσός
Επεξεργασία Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 191204 πλαστικά και καουτσούκ P.C.C. Cypellets Recycling Ltd Αλεξανδρείας 7 Υψωνας 4193 25780053 25780062 99608518 pccwm@poullaides.com Λεμεσός
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
wstlicKindDescr wstGrDescr wstSubCateObjID wstSubCateDescription wstFullName wstAddress wstArea wstPOCode wstPhone1 wstFax wstMobile wstEmail TownName
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 20104 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) Andreou P. Recycling Works Ltd Ιακώβου Κατσουνωτού 9 Αγιος Σίλας 4193 99481125 25397066 chrysia-andreou.kon@hotmail.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 20104 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) Barracuda Intertrade Ltd Τ.Θ. 54448 3722 25821005 25347067 25348593 barracuda@spidernet.com.cy Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 20104 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) Ecobalance Recycling Ltd Κυριάκου Μάτση 1Α Λευκωσία 1082 22458100 22458132 info@htzminas.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 20104 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) ENERCO Energy Recovery Ltd Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1Α 22281 24333150 24332651 99467160 g.americanos@enerco.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 20104 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) IS Recycle Ltd Ιδαλίου 30 Δάλι 2540 22574024 22106774 99450728 mi@isrecycle.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 70213 απόβλητα πλαστικά Barracuda Intertrade Ltd Τ.Θ. 54448 3722 25821005 25347067 25348593 barracuda@spidernet.com.cy Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 70213 απόβλητα πλαστικά Ecobalance Recycling Ltd Κυριάκου Μάτση 1Α Λευκωσία 1082 22458100 22458132 info@htzminas.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 70213 απόβλητα πλαστικά ENERCO Energy Recovery Ltd Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1Α 22281 24333150 24332651 99467160 g.americanos@enerco.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 70213 απόβλητα πλαστικά Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 Υψωνας 4193 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 70213 απόβλητα πλαστικά IS Recycle Ltd Ιδαλίου 30 Δάλι 2540 22574024 22106774 99450728 mi@isrecycle.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 70213 απόβλητα πλαστικά Lordos United Plastics Ltd Τ.Θ. 51358 3504 25885555 25885588 lordos@lordosplastics.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 70213 απόβλητα πλαστικά Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd Πλάτωνος Λατσιά 2251 22482000 22485380 Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 70213 απόβλητα πλαστικά Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd Πλάτωνος Λατσιά 2251 22482000 22485380 Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 150102 πλαστική συσκευασία 3MC Recycling Ltd Κικέρωνος 2 Ύψωνας 4193 25105077 25107202 99040444 3mc@primehome.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 150102 πλαστική συσκευασία Andreou P. Recycling Works Ltd Ιακώβου Κατσουνωτού 9 Αγιος Σίλας 4193 99481125 25397066 chrysia-andreou.kon@hotmail.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 150102 πλαστική συσκευασία Barracuda Intertrade Ltd Τ.Θ. 54448 3722 25821005 25347067 25348593 barracuda@spidernet.com.cy Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 150102 πλαστική συσκευασία C.E.I. - Cyprus Environmental Industries Ltd - Γέρι Φτελιάς Βιομηχανική Περιοχή Γερίου 2261078 paper@cytanet .com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 150102 πλαστική συσκευασία Ecobalance Recycling Ltd Κυριάκου Μάτση 1Α Λευκωσία 1082 22458100 22458132 info@htzminas.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 150102 πλαστική συσκευασία Germantec N & R Ltd Κουρίου 9Β Λατσιά 2220 22485923 22487446 germantecwd1@gmail.com Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 150102 πλαστική συσκευασία Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 Υψωνας 4193 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 150102 πλαστική συσκευασία IS Recycle Ltd Ιδαλίου 30 Δάλι 2540 22574024 22106774 99450728 mi@isrecycle.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 150102 πλαστική συσκευασία M.M.K. Planet Ltd Ιάκωβου Κατσουνωτού 16 Ύψωνας 4193 25780053 25780062 99608518 mmkplanet@yahoo.com.cy Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 150102 πλαστική συσκευασία Sumit & Sumit Ltd Ανδρέα Ζάκου 13 Αραδίππου 7101 24534748 96778384 mail@splastics.net Λάρνακα
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 160119 πλαστικά Andreou P. Recycling Works Ltd Ιακώβου Κατσουνωτού 9 Αγιος Σίλας 4193 99481125 25397066 chrysia-andreou.kon@hotmail.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 160119 πλαστικά Barracuda Intertrade Ltd Τ.Θ. 54448 3722 25821005 25347067 25348593 barracuda@spidernet.com.cy Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 160119 πλαστικά C.E.I. - Cyprus Environmental Industries Ltd - Γέρι Φτελιάς Βιομηχανική Περιοχή Γερίου 2261078 paper@cytanet .com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 160119 πλαστικά ENERCO Energy Recovery Ltd Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1Α 22281 24333150 24332651 99467160 g.americanos@enerco.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 160119 πλαστικά Germantec N & R Ltd Κουρίου 9Β Λατσιά 2220 22485923 22487446 germantecwd1@gmail.com Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 160119 πλαστικά IS Recycle Ltd Ιδαλίου 30 Δάλι 2540 22574024 22106774 99450728 mi@isrecycle.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 160119 πλαστικά Kolokotronis N.Y. Recycling Ltd - Πάφος Ζώνη Βαριάς Οχληρίας Βιομηχανική περιοχή Αγίας Βαρβάρας 26423241 26423089 99657418 kolokotronis4@hotmail.com Πάφος
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 160119 πλαστικά M.M.K. Planet Ltd Ιάκωβου Κατσουνωτού 16 Ύψωνας 4193 25780053 25780062 99608518 mmkplanet@yahoo.com.cy Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 160119 πλαστικά Sumit & Sumit Ltd Ανδρέα Ζάκου 13 Αραδίππου 7101 24534748 96778384 mail@splastics.net Λάρνακα
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 170203 πλαστικό Andreou P. Recycling Works Ltd Ιακώβου Κατσουνωτού 9 Αγιος Σίλας 4193 99481125 25397066 chrysia-andreou.kon@hotmail.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 170203 πλαστικό ENERCO Energy Recovery Ltd Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1Α 22281 24333150 24332651 99467160 g.americanos@enerco.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 170203 πλαστικό Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 Υψωνας 4193 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 170203 πλαστικό M.M.K. Planet Ltd Ιάκωβου Κατσουνωτού 16 Ύψωνας 4193 25780053 25780062 99608518 mmkplanet@yahoo.com.cy Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 170203 πλαστικό Sumit & Sumit Ltd Ανδρέα Ζάκου 13 Αραδίππου 7101 24534748 96778384 mail@splastics.net Λάρνακα
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 170203 πλαστικό Πούλλας Τσαδιώτης Λτδ - (Εγκατάσταση Ανδρολίκου) Βιομηχανική περιοχή Ανατολικού Αγία Βαρβάρα 8501 26422460 26422716 info@poullas.com - - -
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 191204 πλαστικά και καουτσούκ Andreou P. Recycling Works Ltd Ιακώβου Κατσουνωτού 9 Αγιος Σίλας 4193 99481125 25397066 chrysia-andreou.kon@hotmail.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 191204 πλαστικά και καουτσούκ Barracuda Intertrade Ltd Τ.Θ. 54448 3722 25821005 25347067 25348593 barracuda@spidernet.com.cy Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 191204 πλαστικά και καουτσούκ Ecobalance Recycling Ltd Κυριάκου Μάτση 1Α Λευκωσία 1082 22458100 22458132 info@htzminas.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 191204 πλαστικά και καουτσούκ ENERCO Energy Recovery Ltd Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1Α 22281 24333150 24332651 99467160 g.americanos@enerco.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 191204 πλαστικά και καουτσούκ Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 Υψωνας 4193 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 191204 πλαστικά και καουτσούκ IS Recycle Ltd Ιδαλίου 30 Δάλι 2540 22574024 22106774 99450728 mi@isrecycle.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 191204 πλαστικά και καουτσούκ M.M.K. Planet Ltd Ιάκωβου Κατσουνωτού 16 Ύψωνας 4193 25780053 25780062 99608518 mmkplanet@yahoo.com.cy Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 191204 πλαστικά και καουτσούκ Sumit & Sumit Ltd Ανδρέα Ζάκου 13 Αραδίππου 7101 24534748 96778384 mail@splastics.net Λάρνακα
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 200139 πλαστικά 3MC Recycling Ltd Κικέρωνος 2 Ύψωνας 4193 25105077 25107202 99040444 3mc@primehome.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 200139 πλαστικά Andreou P. Recycling Works Ltd Ιακώβου Κατσουνωτού 9 Αγιος Σίλας 4193 99481125 25397066 chrysia-andreou.kon@hotmail.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 200139 πλαστικά Barracuda Intertrade Ltd Τ.Θ. 54448 3722 25821005 25347067 25348593 barracuda@spidernet.com.cy Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Πλαστικά - Πλαστικές Συσκευασίες 200139 πλαστικά C.E.I. - Cyprus Environmental Industries Ltd - Γέρι Φτελιάς Βιομηχανική Περιοχή Γερίου 2261078 paper@cytanet .com.cy Λευκωσία
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Περιβάλλοντος
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 426a01b6-b7d9-4e55-b993-c3a6bf80c1fb
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.805419921875 34.372345185002, 31.805419921875 35.828391433924, 34.881591796875 35.828391433924, 34.881591796875 34.372345185002))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Νάσια Λαζάρου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας tlazarou@environment.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

271