Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Επιτροπή έχει ως αρμοδιότητα τη διατήρηση του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, πρόοδο και την προστασία των καταναλωτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού αναφορικά με δεσπόζουσα θέση

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος Αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού αναφορικά με την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων που κατέχει ή κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο ή μέρος της εγχώριας αγοράς ενός προϊόντος. Για κάθε απόφαση παρέχονται οι πιο κάτω πληροφορίες: (α) Αριθμός Απόφασης (β) Ημερομηνία Απόφασης (γ) Τίτλος Απόφασης (δ) URL στο κείμενο της Απόφασης

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Number Date Year Title URL to File
46/2021 08/07/2021 2021 Απόφαση ΕΠΑ: 46/2021 - Καταγγελία της εταιρείας GOLDEN TELEMEDIA LIMITED εναντίον της MTN CYPRUS LIMITED http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/025875E99FC73098C22588310037718D/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2046_2021.pdf
33/2021 10/06/2021 2021 Απόφαση ΕΠΑ: 33/2021 - Καταγγελία της εταιρείας C.K.M. MICROSAT INTERNET TECHNOLOGY LTD εναντίον της MTN CYPRUS LIMITED http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/CDAB6B04FFA8DD51C225883100379401/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2033_2021.pdf
5/2021 02/02/2021 2021 Απόφαση ΕΠΑ: 5/2021 - Αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά στην αγορά του φρέσκου παστεριωμένου, υψηλής παστερίωσης και μακράς διάρκειας αγελαδινού γάλακτος http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/4507A4032C3A6455C22587DC0025C885/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%205_2021.pdf
3/2021 01/02/2021 2021 Απόφαση ΕΠΑ: 3/2021 - Καταγγελία της εταιρείας Primetel Plc εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/918F8895299F563BC22587260032F6D2/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%203_2021.pdf
38/2020 22/09/2020 2020 Απόφαση ΕΠΑ: 38/2020 - Καταγγελία από A.D.R. Cyprus Center Ltd (Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution) εναντίον του Ενιαίου Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/B547C2161A332BEAC22586370037DC30/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2038_2020.pdf
30/2020 20/07/2020 2020 Απόφαση ΕΠΑ: 30/2020 -Καταγγελία της εταιρείας Primetel Plc εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και του Ομίλου Forthnet Α.Ε. και/ή της Multichoice Hellas S.A. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/FB7C0F1FB1605C49C22586460038ECE3/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2030_2020.pdf
27/2020 02/07/2020 2020 Απόφαση ΕΠΑ: 27/2020 - Καταγγελία της Golden Telemedia Limited εναντίον της ΑΤΗΚ http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/104F1E149ABF5CB4C225860D004463F3/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2027_2020.pdf
24/2020 16/06/2020 2020 Απόφαση ΕΠΑ: 24/2020 - Καταγγελία της εταιρείας E.C. KYRILLOU EYECARE LIMITED εναντίον των εταιρειών REDEX LTD και D.S. DEMETRIOU ENTERPRISES LTD. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/9A41AF1E2EFF1CCFC22585FC0035CDAA/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2024_2020.pdf
21/2020 08/05/2020 2020 Απόφαση ΕΠΑ: 21/2020 - Καταγγελία της Golden Telemedia Limited εναντίον της MTN CYPRUS LIMITED http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/C6B45AEC99F41446C22585F800420717/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2021_2020.pdf
9/2020 14/02/2020 2020 Απόφαση ΕΠΑ: 9/2020 - Καταγγελία της εταιρείας L. Zotiades Trading & Consulting Ltd εναντίον της GREEN DOT (Cyprus) Public Co Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/614C50652FB445BDC2258662003C82F9/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%209_2020.pdf
4/2020 21/01/2020 2020 Απόφαση ΕΠΑ: 4/2020 - Καταγγελία των εταιρειών A. Princess Airport Parking Ltd, C & A Stop and Fly Ltd και X. Xanthos Airport parking services εναντίον της εταιρείας Hermes Airports Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/FC7F93EC282016DAC22585B600349B20/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%204_2020.pdf
56/2019 14/10/2019 2019 Απόφαση ΕΠΑ: 56/2019 - Καταγγελία του κ. Κ.Κ. εναντίον του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/AF91F127C4E2E875C22584E8002E9676/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2056_2019.pdf
54/2019 11/10/2019 2019 Απόφαση ΕΠΑ: 54/2019 - Καταγγελία από την Autotechnica (Cyprus) Ltd εναντίον της Κοινοπραξίας Ασφαλιστών Οχημάτων Δημόσιας Χρήσης http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/F6918EE2CC9FEB93C22585050046F4BA/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2054_2019.pdf
53/2019 04/10/2019 2019 Απόφαση ΕΠΑ: 53/2019 - Καταγγελία της εταιρείας Κ.A.C. Constantinides Trading Ltd εναντίον της εταιρείας GPM-Henkel Ltd. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/F17C2010481BAFD0C2258561002668CB/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2053_2019.pdf
47/2019 10/09/2019 2019 Απόφαση ΕΠΑ: 47/2019 - Αυτεπάγγελτη έρευνα αναφορικά με ενδεχόμενες πρακτικές, ενέργειες και συμπεριφορές της JCC στον τομέα χρήσης τερματικών διεκπεραίωσης συναλλαγών με κάρτες πληρωμών της, οι οποίες ενδεχομένως να είχαν ως αντικείμενο ή και αποτέλεσμα ή και ενδεχόμενο αποτέλεσμα τον περιορισμό, παρακώλυση ή και νόθευση του ανταγωνισμού κατά παράβαση των άρθρων 3 και ή 6 του Νόμου και / ή των άρθρων 101 και / ή 102 της ΣΛΕΕ http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/84BAC6A2471B0D6CC22584D600448F20/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2047_2019.pdf
42/2019 27/08/2019 2019 Απόφαση ΕΠΑ: 42/2019 - Καταγγελία από το Θέατρο Ένα εναντίον του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ) http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/F2EA77DA713000E5C22584BA00279A2B/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2042_2019.pdf
25/2019 16/04/2019 2019 Απόφαση ΕΠΑ: 25/2019 - Καταγγελία της εταιρείας Palmerco Ltd εναντίον της εταιρείας Detelina Dairy Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/AE30E93108E23C8EC225847F00230FD4/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2025_2019.pdf
19/2019 19/03/2019 2019 Απόφαση ΕΠΑ: 19/2019 - Καταγγελία της Golden Telemedia Limited εναντίον της MTN Cyprus Limited. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/120922E9DA6F0F52C225848000354A6A/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2019_2019.pdf
13/2019 12/03/2019 2019 Απόφαση ΕΠΑ: 13/2019 - Καταγγελία των κ.κ. Κ. Μ. και Α. Μ. εναντίον του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουκλιών http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/BDB7B49F66A2AB49C225842D0037C702/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2013_2019.pdf
1/2019 04/01/2019 2019 Απόφαση ΕΠΑ: 1/2019 - Καταγγελία της εταιρείας Archangel Funeral Services Plc εναντίον της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού και του Γραφείου Κηδειών Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού “Παράκληση” Λτδ http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/946FF057FA88160DC225840A003134B8/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%201_2019.pdf
62/2018 30/11/2018 2018 Απόφαση ΕΠΑ: 62/2018 - Καταγγελία της κας Άντζελας Αντωνιάδου εναντίον της A.J. Vouros Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/24C8E7135531F7FAC22583AE004A0A98/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2062_2018.pdf
63/2018 30/11/2018 2018 Απόφαση ΕΠΑ: 63/2018 - Καταγγελία του κ. Π. Προκοπίου εναντίον του Κοινοτικού Συμβουλίου Πύργου http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/BA45F98A68BF340EC225840100236267/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2063_2018.pdf
55/2018 02/11/2018 2018 Απόφαση ΕΠΑ: 55/2018 - Καταγγελία της εταιρείας Micro Stores Ltd εναντίον της εταιρείας C.A. Papaellinas & Co Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/4C1C95ECF4042DBEC22583F6003E2CA5/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2055_2018.pdf
46/2018 24/09/2018 2018 Απόφαση ΕΠΑ: 46/2018 - Καταγγελία του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ εναντίον της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου http://www.competition.gov.cy/competition/Competition.nsf/All/186C586893191CA2C22583AC00438D4D/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2046_2018.pdf
43/2018 03/09/2018 2018 Απόφαση ΕΠΑ: 43/2018 - Καταγγελία του κ. Λ. Μιλτιάδους εναντίον της Κοινοπραξίας Ασφαλιστών Οχημάτων Δημόσιας Χρήσης και των Ασφαλιστικών εταιρειών - μετόχων της http://www.competition.gov.cy/competition/Competition.nsf/All/FDD44F06E803ABC6C225840100239325/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2043_2018.pdf
37/2018 03/08/2018 2018 Απόφαση ΕΠΑ: 37/2018 - Καταγγελία της εταιρείας Primetel Plc εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και της Lumiere TV Public Company Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/Competition.nsf/All/51DEDE968379248EC22583850028D0F7/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2037_2018.pdf
32/2018 24/07/2018 2018 Απόφαση ΕΠΑ: 32/2018 - Καταγγελία και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων των εταιρειών Pittas Dairies Ltd και Pittas Dairy Industries Ltd εναντίον του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ http://www.competition.gov.cy/competition/Competition.nsf/All/FAF67F78A6696B0FC22583A90028E559/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2032_2018.pdf
24/2018 06/07/2018 2018 Απόφαση ΕΠΑ: 24/2018 - Καταγγελία και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων από την εταιρεία Premier Shukuroglou Cyprus Ltd εναντίον των εταιρειών ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και ΣΟΠΑΖ ΛΤΔ http://www.competition.gov.cy/competition/Competition.nsf/All/6B721DD59022E4B0C2258313002F36ED/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2024_2018.pdf
13/2018 16/05/2018 2018 Απόφαση ΕΠΑ: 13/2018 - Καταγγελία της εταιρείας Y. Karydas Car Engineering & Valeting Services Ltd εναντίον της εταιρείας Hermes Airports Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/Competition.nsf/All/F70C76A39CA7F364C2258313002F119D/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2013_2018.pdf
11/2018 11/05/2018 2018 Απόφαση ΕΠΑ: 11/2018 - Καταγγελία και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων του Συνδέσμου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ) εναντίον της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) http://www.competition.gov.cy/competition/Competition.nsf/All/E4B39921CFEF72A4C2258314002D1AD0/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2011_2018.pdf
50/2017 19/10/2017 2017 Απόφαση ΕΠΑ: 50/2017 - Καταγγελία της εταιρείας K.I.K. Trading Ltd εναντίον του Πρακτορείου Τύπου Κρόνος Δημόσια Εταιρεία Λτδ http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/B9AF8508D5AFBA7EC22582BE0027DDCD/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2050_2017.pdf
46/2017 18/09/2017 2017 Απόφαση ΕΠΑ: 46/2017 - Καταγγελία ΠΟΠ – Παγκύπρια Ομάδα Πατατοπαραγωγών, Η Κυπριακή Πατάτα Δημόσια Εταιρεία Λτδ εναντίον Ο.Γ.Α. – Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης http://www.competition.gov.cy/competition/Competition.nsf/All/A7E030ED660D91B4C22585A00029EE6C/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2046_2017.pdf
44/2017 18/09/2017 2017 Απόφαση ΕΠΑ: 44/2017 - Καταγγελία της εταιρείας Panos C. Melody Ltd εναντίον της εταιρείας Δίαυλος Επιχειρήσεις Πληροφόρησης Λτδ http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/98106C07E592389AC22582B8003CFCBC/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2044_2017.pdf
45/2017 18/09/2017 2017 Απόφαση ΕΠΑ: 45/2017 - Καταγγελία της εταιρείας Πληροφοριακή και Πολιτιστική Εταιρεία «Ο Λόγος» Ε.Ε. εναντίον της εταιρείας Nielsen Measurement (Cyprus) Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/73831775A37EF765C22582BE0027BECA/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2045_2017.pdf
32/2017 18/07/2017 2017 Απόφαση ΕΠΑ: 32/2017 - Καταγγελία της εταιρείας Barracuda Intertrade Ltd εναντίον της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και CYBARCO LTD JOINT VENTURE και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/53A8A237C63A4E82C22581EE00400CF6/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2032_2017.pdf
26/2017 19/06/2017 2017 Απόφαση ΕΠΑ: 26/2017 - Αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον της εταιρείας Panicos Theo Hadjigeorgiou & Co Ltd για πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου 13(Ι)/2008 ως έχει τροποποιηθεί και των άρθρων 101 ή/και 102 Σ.Λ.Ε.Ε. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/E22EAA17F964321BC225820F004586AF/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2026_2017.pdf
25/2017 13/06/2017 2017 Απόφαση ΕΠΑ: 25/2017 - Καταγγελία του Δήμου Πάφου εναντίον του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ) http://www.competition.gov.cy/competition/Competition.nsf/All/72E3416A81218168C225832E003EB8CB/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2025_2017.pdf
23/2015 22/07/2015 2015 Απόφαση ΕΠΑ: 23/2015 - Καταγγελία της εταιρείας Micro Stores Ltd εναντίον της εταιρείας Α/Φοι Λανίτη Λτδ http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/31F2AA46E9A11718C2257EEA002AAF78/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2023_2015.pdf
20/2015 23/06/2015 2015 Απόφαση ΕΠΑ: 20/2015 - Καταγγελία της εταιρείας Demstar Rentals (2005) Ltd εναντίον της εταιρείας Hermes Airports Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/7B9E5E7B3C45CAC9C2257F070044AA5A/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2020_2015.pdf
15/2015 22/05/2015 2015 Απόφαση ΕΠΑ: 15/2015 - Καταγγελία των εταιρειών A. Princess Airport Parking Ltd, C & A Stop and Fly Ltd, Air Park-CAA Car Services Ltd και X. Xanthos Airport parking services εναντίον της εταιρείας Hermes Airports Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/94DE88CEE277A6C9C2257F0E003FDBC2/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2015_2015.pdf
7/2015 21/05/2015 2015 Απόφαση ΕΠΑ: 7/2015 - Καταγγελία και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων από τη Primetel PLC εναντίον της Α.ΤΗ.Κ. (αρ. φακ. 11.17.008.29) http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/C99476D8DE109464C2257EA600233C2E/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%207_2015.pdf
5/2015 06/02/2015 2015 Απόφαση ΕΠΑ: 5/2015 - Καταγγελία της εταιρείας Barracuda Intertrade Ltd εναντίον της Κοινοπραξίας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – CYBARCO LTD JOINT VENTURE και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/DA578655D8B46A0EC2257F0E00466EF3/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%205_2015.pdf
3/2015 16/01/2015 2015 Απόφαση ΕΠΑ: 3/2015 - Καταγγελία της εταιρείας PANOS C. MELODY LTD εναντίον της εταιρείας ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΤΔ http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/89D77DF6FF5BE9ABC2257F0E004173BD/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%203_2015.pdf
42/2014 19/12/2014 2014 Απόφαση ΕΠΑ: 42/2014 - Αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (Π.Ο.Α.) Δημόσια Λτδ για πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου αρ. 13(Ι)2008 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/2E5DCC6D07264C2AC2257EA100400BA1/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2042_2014.pdf
31/2014 16/07/2014 2014 Απόφαση ΕΠΑ: 31/2014 - Καταγγελία της εταιρείας ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΤΔ εναντίον της εταιρείας Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/9062CB40D8838D78C2257EC4003430CE/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2031_2014.pdf
29/2014 20/06/2014 2014 Απόφαση ΕΠΑ: 29/2014 - Καταγγελία της εταιρείας Micro Stores Ltd εναντίον της εταιρείας Γ. Χαραλάμπους Λτδ http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/49D8F85054E157DFC2257EA100423197/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2029_2014.pdf
22/2014 24/04/2014 2014 Απόφαση ΕΠΑ: 22/2014 - Καταγγελία της εταιρείας Andreas Alexandrou Accessories Ltd εναντίον του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/4FBB1D186460D0CEC2257EA1004292EE/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2022_2014.pdf
8/2014 24/01/2014 2014 Απόφαση ΕΠΑ: 8/2014 - Καταγγελία και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων της εταιρείας Y. Karydas Car Engineering & Valeting Services Ltd εναντίον της εταιρείας Hermes Airports Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/072D796AF48BBE6EC2257F0E003F7382/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%208_2014.pdf
77/2013 04/12/2013 2013 Απόφαση ΕΠΑ: 77/2013 - Καταγγελία και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων του Συνδέσμου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ) εναντίον της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/F8E025E70A183B76C2257F0E003EB7D2/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2077_2013.pdf
70/2013 07/11/2013 2013 Απόφαση ΕΠΑ: 70/2013 - Καταγγελία και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων της εταιρείας Gkinis Petrol Station Ltd εναντίον της εταιρείας Hellenic Petroleum Cyprus Ltd (EKO) http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/37EEBD042D5691A3C2257EA6002CA63C/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2070_2013.pdf
Field Value
Organization Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού
Modified
Release Date
Frequency
Ακανόνιστα
Identified
fa085bd6-adca-49da-a7d0-a411f6c001fc
Spatial
POLYGON ((31.84570309706 34.39104576946, 31.84570309706 35.757657240516, 34.98779294081 35.757657240516, 34.98779294081 34.39104576946))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Σταυρούλα Ττόφα
Contact email
sttofa@competition.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

160