Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Επιτροπή έχει ως αρμοδιότητα τη διατήρηση του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, πρόοδο και την προστασία των καταναλωτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού αναφορικά με συγκεντρώσεις επιχειρήσεων

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος Αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού αναφορικά με συγκεντρώσεις επιχειρήσεων. Για κάθε απόφαση παρέχονται οι πιο κάτω πληροφορίες: (α) Αριθμός Απόφασης (β) Ημερομηνία Απόφασης (γ) Τίτλος Απόφασης (δ) URL στο κείμενο της Απόφασης

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
No Year Date Title URL_to_File
31/2022 2022 25/05/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 31/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Global Data Consortium, Inc. από την Refinitiv US LLC, μέσω της Paramount NC Merger Sub, Inc. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/6A9FCD552F245B9DC22588BB001ED16B/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2031_2022.pdf
29/2022 2022 13/05/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 29/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Barracuda Parent LLC από την KKR & Co Inc., μέσω της Atlantic Holding Parent Inc. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/DD5B3DDA322DF7F4C22588B7003C7FF0/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2029_2022.pdf
28/2022 2022 28/04/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 28/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την επιχείρηση Διεθνούς Ιδιωτικής Ιατρικής Ασφάλισης της Aetna Global Benefits (UK) Ltd από την Allianz Partners SAS, μέσω της AWP Health & Life SA http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/6512E019ED989A09C22588BC0038328B/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2028_2022.pdf
23/2022 2022 18/04/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 23/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση της Alchemer LLC από την KKR & Co. Inc., μέσω της Alpha Purchaser LLC http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/6C41007ED73715C7C22588B50025DB89/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2023_2022.pdf
24/2022 2022 18/04/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 24/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του My Mall Limassol από την Dorsel (B.A.Z.) Ltd και την Ari Real-Estate (Arena) Investments, μέσω της Limassol Mall Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/075453A8D5641A24C22588BB001E3F77/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2024_2022.pdf
21/2022 2022 12/04/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 21/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Xempus AG από την The Goldman Sachs Group Inc. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/DE71FE06FF1E66DFC225887D00363749/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2021_2022.pdf
19/2022 2022 06/04/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 19/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Oldcastle BuildingEnvelope, Inc. από την KPS Capital Partners, LP μέσω της Oscar Topco, LLC http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/03E19AF8C6DBCBDEC225887D003614BC/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2019_2022.pdf
20/2022 2022 06/04/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 20/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της SKY CAC Ltd, από τη Cerberus Capital Management L.P., μέσω της Promontoria Sky Designated Activity Company http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/56A1FDD538D78728C225887200363C00/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2020_2022.pdf
16/2022 2022 24/03/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 16/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Flex Acquisition Holdings, Inc. από την Apollo Management, L.P., μέσω Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/1635B9799B5D13BCC22588BC0037F32A/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2016_2022.pdf
17/2022 2022 24/03/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 17/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του Ελληνικού Ενεργειακού Κλάδου της Siemens A.E. Electrotechnical Projects and Products από τη Siemens Energy AG, μέσω των Siemens Gas and Power Holding B.V. και Siemens Energy Single Member Societe Anonyme http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/56EB0CDDA4E61A50C22588BC003811D5/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2017_2022.pdf
18/2022 2022 24/03/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 18/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της International Financial Group Limited από την Cinven Capital Management (SFF) General Partner Ltd, μέσω της Argo Bidco Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/624FF95EA1421A35C22588B500256FB7/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2018_2022.pdf
15/2022 2022 23/03/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 15/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μέρους του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και μικρών αριθμών καταθέσεων, οι οποίες αφορούν εξασφαλίσεις ορισμένων χορηγήσεων της RCB Bank Ltd από την Hellenic Bank Public Company Limited http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/A096CB58319DC0A2C22588B10037A784/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2015_2022.pdf
13/2022 2022 16/03/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 13/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Element Materials Technology Group Ltd από την Temasek Holdings (Private) Ltd μέσω της EM Bidco Limited http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/2C4DB04963ED2F13C225887E00398CC5/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2013_2022.pdf
14/2022 2022 16/03/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 14/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της GCP Applied Technologies Inc. από την Compagnie de Saint-Gobain S.A., μέσω της Cyclades Parent, Inc. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/1E6AEE9CB40D5124C22588700039B6DB/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2014_2022.pdf
12/2022 2022 02/03/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 12/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Xandr Inc. από την Microsoft Corporation http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/5CF0234774E0A821C225886100374E9F/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2012_2022.pdf
10/2022 2022 23/02/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 10/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της REM International (Cyprus) Ltd, η οποία κατέχει μετοχικό κεφάλαιο της Kition Ocean Holdings Limited, από την Aroundtown Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/FCA9323090F52E21C22588B50025FF3F/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2010_2022.pdf
11/2022 2022 23/02/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 11/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη Συμφωνία Διαχείρισης Ξενοδοχείου Grand Hyatt Limassol μεταξύ των Anolia Holdings Ltd και Hyatt International (Europe Africa Middle East) LLC http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/135F9EB992B1F583C22588B5002616E4/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2011_2022.pdf
9/2022 2022 22/02/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 9/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Elpro Group AG από την Robert Bosch GmbH, μέσω της Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/1D7D25D45955C2D4C225887E003962DD/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%209_2022.pdf
3/2022 2022 21/01/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 3/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Playtech plc από την Aristocrat Leisure Limited, μέσω της Aristocrat (UK) Holdings Limited http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/76D1059112E84A89C2258824003EB957/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%203_2022.pdf
2/2022 2022 19/01/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 2/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου της Vonage Holdings Corp από την Telefonaktiebolaget LM Ericsson, μέσω της Ericsson Muon Holding Inc. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/4518F41C17134F22C22588380022E640/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%202_2022.pdf
1/2022 2022 11/01/2022 Απόφαση ΕΠΑ: 1/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου στην Razer Inc., από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (μέσω της Sidewinder Holdings Limited) και φυσικά πρόσωπα http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/BDEAB1BC52654D0FC22588380022C2B5/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%201_2022.pdf
86/2021 2021 30/12/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 86/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Getaroom, Inc. από την Booking Holdings Inc., μέσω της Unicorn Subsidiary Inc. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/8E1082DDA08E5D31C225883800206866/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2086_2021.pdf
70/2021 2021 20/12/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 70/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της ABC FARMACEUTICI S.p.A. από την Advent International Corporation μέσω της AI ICE & CY S.C.A. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/85F830CEFA9F2CA6C225881E001F9551/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2070_2021.pdf
84/2021 2021 20/12/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 84/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Μιχαήλ Αραμπατζής Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων και Άλεσις Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Αρτοζαχαροπλαστικής από τη CVC Capital Partners SIVAC-FIS S.A., μέσω της VIVARTIA Συμμετοχών Α.Ε http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/078A9CED794A9199C22587F80026F51F/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2084_2021.pdf
85/2021 2021 20/12/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 85/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της NIPD Genetics Public Company Limited από την Medicover Investment B.V. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/A8E427D5422BA657C22587F800272BB8/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2085_2021.pdf
83/2021 2021 15/12/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 83/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της VLPG PLANT Ltd από την YUGEN LIMITED και τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων της που αφορούν την αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου με τα αντίστοιχα τμήματα επιχειρήσεων των εταιρειών Petrolina (Holdings) Public Ltd, Συνεργατική Εταιρεία Συνεργκάζ Λτδ και Intergaz Ltd, τα οποία έχουν ήδη συγχωνευθεί μέσω της VLPG PLANT Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/8CE10DE81F3ECE74C225886B0029F903/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2083_2021.pdf
82/2021 2021 13/12/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 82/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Clearcode Services S.A. από την KKCG Technologies s.r.o. μέσω της Aricoma Group AB http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/13B5A6F6AA40D682C225881E001FAE36/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2082_2021.pdf
80/2021 2021 09/12/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 80/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Getaroom, Inc. από την Booking Holdings Inc., μέσω της Unicorn Subsidiary Inc. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/3AF0DC0BBABB3FC2C2258838002053F5/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2080_2021.pdf
79/2021 2021 06/12/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 79/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την ανάληψη της δραστηριότητας της υπεραγοράς και του καφεστιατορίου Κώστας που ανήκει στην εταιρεία Κώστας Ι. Κυριάκου & Υιοί Λίμιτεδ από την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/EA8FAA9AF320742AC2258824003E4F48/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2079_2021.pdf
76/2021 2021 03/12/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 76/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο Δημόσια Εταιρεία Λτδ από Εταιρείες Χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων CVC, μέσω της Hellenic Healthcare Holding (Cyprus) Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/4643CB2F235D96A0C2258838001F344B/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2076_2021.pdf
77/2021 2021 03/12/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 77/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση τoυ μετοχικού κεφαλαίου της Tapjoy, Inc από την ironSource Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/1278381558E0F572C2258824003E8CB9/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2077_2021.pdf
78/2021 2021 03/12/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 78/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Project ABC Holdco (Jersey) Ltd από επενδυτικά ταμεία τα οποία συμβουλεύονται/τυγχάνουν διαχείρισης από συνδεδεμένες εταιρείες της Blackstone Inc., μέσω της Lunar Bidco Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/1ED8DE5E9B3CA049C2258824003E7104/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2078_2021.pdf
74/2021 2021 26/11/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 74/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση τoυ μετοχικού κεφαλαίου της Chompi CC Networkings Ltd από την ironSource Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/97E3DF57541BE6B2C2258824003EA866/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2074_2021.pdf
75/2021 2021 26/11/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 75/2021 -Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Global Processing Services Group Ltd από επενδυτικά ταμεία τα οποία διαχειρίζονται/συμβουλεύουν οι Advent International Corporation και Viking Global Investors LP http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/DE4DB4DEBA7833E5C2258838001EBC32/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2075_2021.pdf
69/2021 2021 17/11/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 69/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση τoυ μετοχικού κεφαλαίου της Intersect ENT, Inc. από την Medtronic, Inc. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/0E156F66BADF3ED9C225881E001F76F3/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2069_2021.pdf
71/2021 2021 17/11/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 71/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Kiwi VFS Sub I S.a.r.l. από επενδυτικά ταμεία τα οποία συμβουλεύονται/τυγχάνουν διαχείρισης από συνδεδεμένες εταιρείες της Blackstone Inc., μέσω της Speed Bidco S.a.r.l. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/AB808FDDEFF688A7C225883800210DFE/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2071_2021.pdf
72/2021 2021 17/11/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 72/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Protec Fire and Security Group Ltd από την Robert Bosch UK Holdings Ltd http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/969B8831EE2A80C9C22588010043FA79/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2072_2021.pdf
73/2021 2021 17/11/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 73/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την Altamira Asset Management Cyprus Limited επί της επιχείρησης που αποτελείται από την πλατφόρμα εξυπηρέτησης μη εξυπηρετούμενων δανείων και διαχείρισης ακινήτων η οποία ελέγχεται από τις Alpha Bank Cyprus Limited και Agi-Cypre Ermis Limited http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/8333201C084D3D0EC22588380021835A/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2073_2021.pdf
67/2021 2021 05/11/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 67/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση των επιχειρήσεων G-Mart Business και ZPR Business από την Partner in Pet Food Hungária Kft., μέσω της Rieslaner spolka z organiczona odpowiedzialnoscia http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/4F5E74EADF938EF3C22587F800270ADB/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2067_2021.pdf
66/2021 2021 03/11/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 66/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών που συνιστούν τον Όμιλο ΤΙΒ, από την Roche Holding AG, μέσω των Roche Deutschland Holding GmbH και Roche Molecular Systems Inc. Pleasanton http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/B30F5139DB27A190C22587F2003A5384/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2066_2021.pdf
65/2021 2021 02/11/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 65/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της The Chamberlain Group LLC, της Systems LLC και σχετικών περιουσιακών στοιχείων, από την Blackstone Inc.,μέσω της Chariot Buyer LLC http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/3BAE6C1918083881C22587F2003A34F0/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2065_2021.pdf
63/2021 2021 28/09/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 63/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Makto S.a.r.l. από την Providence Equity Partners LLC, μέσω της P8 Holding 1 S.a.r.l. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/6FF0DEEC20F4F457C22587990035C19C/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2063_2021.pdf
62/2021 2021 20/09/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 62/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Sojaprotein D.O.O. από την Archer Daniels Midland Europe B.V. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/06B12A577365AD98C22587F400448CA2/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2062_2021.pdf
61/2021 2021 13/09/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 61/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της M.C.P. Performance Plastic Ltd από την Faerch A/S http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/9F6E6E01F3C5F8F9C22587B2003FFCFC/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2061_2021.pdf
60/2021 2021 06/09/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 60/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Vendavo Holdings, Inc., από την ACCEL-KKR CAPITAL PARTNERS VI, LP και την FRANCISCO PARTNERS MANAGEMENT, LP, μέσω της Project Victory Merger Sub, Inc. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/9E8BF2CE1FD246DCC22587CA0031DE00/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2060_2021.pdf
59/2021 2021 03/09/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 59/2021 - Κοινοποίηση Συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Mispol S.A. από την Partner in Pet Food Hungaria Kft http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/0A2ABD697311A12AC22587CA0031C705/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2059_2021.pdf
58/2021 2021 01/09/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 58/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Tencent Holdings Limited μετοχικού κεφαλαίου της 1C Entertainment Spolka Akcyjna, μέσω της Proxima Beta Europe B.V. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/48ACA3FDE91D1738C22587CA0031AA8F/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2058_2021.pdf
53/2021 2021 30/07/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 53/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Apollo Management, L.P. μετοχικού κεφαλαίου της Spoonflower, Inc, μέσω των Shutterfly LLC και Swan Sherwood Merger Sub, Inc. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/4226832E4CEBE504C22587830046ECED/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2053_2021.pdf
54/2021 2021 30/07/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 54/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. μετοχικού κεφαλαίου της WSHP Intermediate HoldingS.àr.l., μέσω της Sebia S.A. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/A455FBAD95EFBAE1C2258776003BD380/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2054_2021.pdf
55/2021 2021 30/07/2021 Απόφαση ΕΠΑ: 55/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη The Blackstone Group Inc. της Diamondback Acquisition, Inc., μέσω των Spark Topco Inc. και Spark Acquisition Sub Inc. http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/054A7E8825808652C2258776003C0FD2/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2055_2021.pdf
Field Value
Organization Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού
Modified
Release Date
Frequency
Ακανόνιστα
Identified
c69e3ac2-5417-4265-847b-19e95e7f3e35
Spatial
POLYGON ((31.702880831435 34.309412579371, 31.702880831435 35.721987809329, 35.07568356581 35.721987809329, 35.07568356581 34.309412579371))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Σταυρούλα Ττόφα
Contact email
sttofa@competition.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

156