Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή ο περιορισμός και η εξάλειψη των ζωικών ασθενειών και η προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω του ελέγχου όλων των τροφίμων ζωικής προέλευσης και των ζωοανθρωπονόσων.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Εγγεγραμμένων Κτηνιατρικών Φαρμάκων

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος εγγεγραμμένων Κτηνιατρικών Φαρμάκων. Ο κατάλογος υποδιαιρείται σε 3 κύριες κατηγοριές:

(α) NP-MRP-DCP (περιγραφή)

(β) CAPs (περιγραφή)

(γ) EXCEPTIONAL (περιγραφή)

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Name of Product License Number Pharmaceutical Form Strength Active substances ATCvet code Route of administration Marketing Authorization Holder Distributor Target Species Withdrawal period Indications
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for cats (1 pipette, 0,51 ml) EU/2/10/118/011 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Cats N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for cats (1 pipette, 1.03 ml) EU/2/10/118/013 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Cats N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for cats (4 pipettes, 0,51 ml) EU/2/10/118/012 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Cats N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for cats (4 pipettes, 1.03 ml) EU/2/10/118/014 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Cats N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for cats (6 pipettes, 0,51 ml) EU/2/10/118/020 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Cats N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for cats (6 pipettes, 1.03 ml) EU/2/10/118/021 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Cats N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for dogs (1 pipette, 0.51 ml) EU/2/10/118/001 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for dogs (1 pipette, 0.77 ml) EU/2/10/118/003 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for dogs (1 pipette, 1.54 ml) EU/2/10/118/005 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for dogs (1 pipette, 3.08 ml) EU/2/10/118/007 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for dogs (1 pipette, 4.62 ml) EU/2/10/118/009 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for dogs (4 pipettes, 0.51 ml) EU/2/10/118/002 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for dogs (4 pipettes, 0.77 ml) EU/2/10/118/004 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for dogs (4 pipettes, 1.54 ml) EU/2/10/118/006 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for dogs (4 pipettes, 3.08 ml) EU/2/10/118/008 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for dogs (4 pipettes, 4.62 ml) EU/2/10/118/010 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for dogs (6 pipettes, 0.51 ml) EU/2/10/118/015 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for dogs (6 pipettes, 0.77 ml) EU/2/10/118/016 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for dogs (6 pipettes, 1.54 ml) EU/2/10/118/017 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for dogs (6 pipettes, 3.08 ml) EU/2/10/118/018 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl 195 mg/ml, Spot on solution for dogs (6 pipettes, 4.62 ml) EU/2/10/118/019 Spot-on solution 195 mg/ml Indoxacarb QP53AX27 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment and prevention of flea infestation. For dogs and cats: Treatment and prevention of flea infestation. The veterinary medicinal product can be used as part of a treatment strategy for flea-allergy dermatitis. Developing stages of fleas in the pet's immediate surroundings are killed following contact with Activyl-treated pets.
Activyl Tick Plus, Spot on solution for dogs (1 pipette, 0.5 ml) EU/2/11/137/001 Spot-on solution Indoxocarb 150 mg/ml Permethrin 480 mg/ml Indoxocarb Permethrin QP53AC54 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment of flea infestations (Ctenocephalides felis); the product has persistent insecticidal efficacy for up to four weeks against Ctenocephalides felis.
Activyl Tick Plus, Spot on solution for dogs (1 pipette, 1.0 ml) EU/2/11/137/004 Spot-on solution Indoxocarb 150 mg/ml Permethrin 480 mg/ml Indoxocarb Permethrin QP53AC54 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment of flea infestations (Ctenocephalides felis); the product has persistent insecticidal efficacy for up to four weeks against Ctenocephalides felis.
Activyl Tick Plus, Spot on solution for dogs (1 pipette, 2.0 ml) EU/2/11/137/007 Spot-on solution Indoxocarb 150 mg/ml Permethrin 480 mg/ml Indoxocarb Permethrin QP53AC54 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment of flea infestations (Ctenocephalides felis); the product has persistent insecticidal efficacy for up to four weeks against Ctenocephalides felis.
Activyl Tick Plus, Spot on solution for dogs (1 pipette, 4.0 ml) EU/2/11/137/010 Spot-on solution Indoxocarb 150 mg/ml Permethrin 480 mg/ml Indoxocarb Permethrin QP53AC54 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment of flea infestations (Ctenocephalides felis); the product has persistent insecticidal efficacy for up to four weeks against Ctenocephalides felis.
Activyl Tick Plus, Spot on solution for dogs (1 pipette, 6.0 ml) EU/2/11/137/013 Spot-on solution Indoxocarb 150 mg/ml Permethrin 480 mg/ml Indoxocarb Permethrin QP53AC54 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment of flea infestations (Ctenocephalides felis); the product has persistent insecticidal efficacy for up to four weeks against Ctenocephalides felis.
Activyl Tick Plus, Spot on solution for dogs (4 pipettes, 0.5 ml) EU/2/11/137/002 Spot-on solution Indoxocarb 150 mg/ml Permethrin 480 mg/ml Indoxocarb Permethrin QP53AC54 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment of flea infestations (Ctenocephalides felis); the product has persistent insecticidal efficacy for up to four weeks against Ctenocephalides felis.
Activyl Tick Plus, Spot on solution for dogs (4 pipettes, 1.0 ml) EU/2/11/137/005 Spot-on solution Indoxocarb 150 mg/ml Permethrin 480 mg/ml Indoxocarb Permethrin QP53AC54 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment of flea infestations (Ctenocephalides felis); the product has persistent insecticidal efficacy for up to four weeks against Ctenocephalides felis.
Activyl Tick Plus, Spot on solution for dogs (4 pipettes, 2.0 ml) EU/2/11/137/008 Spot-on solution Indoxocarb 150 mg/ml Permethrin 480 mg/ml Indoxocarb Permethrin QP53AC54 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment of flea infestations (Ctenocephalides felis); the product has persistent insecticidal efficacy for up to four weeks against Ctenocephalides felis.
Activyl Tick Plus, Spot on solution for dogs (4 pipettes, 4.0 ml) EU/2/11/137/011 Spot-on solution Indoxocarb 150 mg/ml Permethrin 480 mg/ml Indoxocarb Permethrin QP53AC54 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment of flea infestations (Ctenocephalides felis); the product has persistent insecticidal efficacy for up to four weeks against Ctenocephalides felis.
Activyl Tick Plus, Spot on solution for dogs (4 pipettes, 6.0 ml) EU/2/11/137/014 Spot-on solution Indoxocarb 150 mg/ml Permethrin 480 mg/ml Indoxocarb Permethrin QP53AC54 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment of flea infestations (Ctenocephalides felis); the product has persistent insecticidal efficacy for up to four weeks against Ctenocephalides felis.
Activyl Tick Plus, Spot on solution for dogs (6 pipettes, 0.5 ml) EU/2/11/137/003 Spot-on solution Indoxocarb 150 mg/ml Permethrin 480 mg/ml Indoxocarb Permethrin QP53AC54 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment of flea infestations (Ctenocephalides felis); the product has persistent insecticidal efficacy for up to four weeks against Ctenocephalides felis.
Activyl Tick Plus, Spot on solution for dogs (6 pipettes, 1.0 ml) EU/2/11/137/006 Spot-on solution Indoxocarb 150 mg/ml Permethrin 480 mg/ml Indoxocarb Permethrin QP53AC54 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment of flea infestations (Ctenocephalides felis); the product has persistent insecticidal efficacy for up to four weeks against Ctenocephalides felis.
Activyl Tick Plus, Spot on solution for dogs (6 pipettes, 2.0 ml) EU/2/11/137/009 Spot-on solution Indoxocarb 150 mg/ml Permethrin 480 mg/ml Indoxocarb Permethrin QP53AC54 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment of flea infestations (Ctenocephalides felis); the product has persistent insecticidal efficacy for up to four weeks against Ctenocephalides felis.
Activyl Tick Plus, Spot on solution for dogs (6 pipettes, 4.0 ml) EU/2/11/137/012 Spot-on solution Indoxocarb 150 mg/ml Permethrin 480 mg/ml Indoxocarb Permethrin QP53AC54 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment of flea infestations (Ctenocephalides felis); the product has persistent insecticidal efficacy for up to four weeks against Ctenocephalides felis.
Activyl Tick Plus, Spot on solution for dogs (6 pipettes, 6.0 ml) EU/2/11/137/015 Spot-on solution Indoxocarb 150 mg/ml Permethrin 480 mg/ml Indoxocarb Permethrin QP53AC54 EU Intervet International BV Cycon Chemicals Ltd Dogs N/A Treatment of flea infestations (Ctenocephalides felis); the product has persistent insecticidal efficacy for up to four weeks against Ctenocephalides felis.
Advocate Spot- on solution for Medium Dogs (1 ml, 42 pipettes) EU/2/03/039/026 Spot-on solution Imidacloprid 10% Moxidectin 2,5% Imidacloprid Moxidectin QP54AB52 EU Bayer Animal Health GmbH Activet Ltd Dogs N/A Treatment of mixed parasitic infestations
Advocate Spot- on solution for Extra Large Dogs (4 ml, 4 pipettes) EU/2/03/039/018 Spot-on solution Imidacloprid 10% Moxidectin 2,5% Imidacloprid Moxidectin QP54AB52 EU Bayer Animal Health GmbH Activet Ltd Dogs N/A Treatment of mixed parasitic infestations
Advocate Spot- on solution for Extra- Large Dogs (4,0 ml, 1 pipette) EU/2/03/039/051 Spot-on solution Imidacloprid 10% Moxidectin 2,5% Imidacloprid Moxidectin QP54AB52 EU Bayer Animal Health GmbH Activet Ltd Dogs N/A Treatment of mixed parasitic infestations
Advocate Spot- on solution for Extra- Large Dogs (4,0 ml, 12 pipettes) EU/2/03/039/054 Spot-on solution Imidacloprid 10% Moxidectin 2,5% Imidacloprid Moxidectin QP54AB52 EU Bayer Animal Health GmbH Activet Ltd Dogs N/A Treatment of mixed parasitic infestations
Advocate Spot- on solution for Extra- Large Dogs (4,0 ml, 2 pipettes) EU/2/03/039/052 Spot-on solution Imidacloprid 10% Moxidectin 2,5% Imidacloprid Moxidectin QP54AB52 EU Bayer Animal Health GmbH Activet Ltd Dogs N/A Treatment of mixed parasitic infestations
Advocate Spot- on solution for Extra- Large Dogs (4,0 ml, 21 pipettes) EU/2/03/039/029 Spot-on solution Imidacloprid 10% Moxidectin 2,5% Imidacloprid Moxidectin QP54AB52 EU Bayer Animal Health GmbH Activet Ltd Dogs N/A Treatment of mixed parasitic infestations
Advocate Spot- on solution for Extra- Large Dogs (4,0 ml, 42 pipettes) EU/2/03/039/030 Spot-on solution Imidacloprid 10% Moxidectin 2,5% Imidacloprid Moxidectin QP54AB52 EU Bayer Animal Health GmbH Activet Ltd Dogs N/A Treatment of mixed parasitic infestations
Advocate Spot- on solution for Extra- Large Dogs (4,0 ml, 9 pipettes) EU/2/03/039/053 Spot-on solution Imidacloprid 10% Moxidectin 2,5% Imidacloprid Moxidectin QP54AB52 EU Bayer Animal Health GmbH Activet Ltd Dogs N/A Treatment of mixed parasitic infestations
Advocate Spot- on solution for Large Cats (0,8 ml, 1 pipette) EU/2/03/039/035 Spot-on solution Imidacloprid 10% Moxidectin 1% Imidacloprid Moxidectin QP54AB52 EU Bayer Animal Health GmbH Activet Ltd Cats N/A Treatment of mixed parasitic infestations
Advocate Spot- on solution for Large Cats (0,8 ml, 12 pipettes) EU/2/03/039/038 Spot-on solution Imidacloprid 10% Moxidectin 1% Imidacloprid Moxidectin QP54AB52 EU Bayer Animal Health GmbH Activet Ltd Cats N/A Treatment of mixed parasitic infestations
Advocate Spot- on solution for Large Cats (0,8 ml, 2 pipettes) EU/2/03/039/036 Spot-on solution Imidacloprid 10% Moxidectin 1% Imidacloprid Moxidectin QP54AB52 EU Bayer Animal Health GmbH Activet Ltd Cats N/A Treatment of mixed parasitic infestations
Advocate Spot- on solution for Large Cats (0,8 ml, 21 pipettes) EU/2/03/039/021 Spot-on solution Imidacloprid 10% Moxidectin 1% Imidacloprid Moxidectin QP54AB52 EU Bayer Animal Health GmbH Activet Ltd Cats N/A Treatment of mixed parasitic infestations
Advocate Spot- on solution for Large Cats (0,8 ml, 42 pipettes) EU/2/03/039/022 Spot-on solution Imidacloprid 10% Moxidectin 1% Imidacloprid Moxidectin QP54AB52 EU Bayer Animal Health GmbH Activet Ltd Cats N/A Treatment of mixed parasitic infestations
Advocate Spot- on solution for Large Cats (0,8 ml, 9 pipettes) EU/2/03/039/037 Spot-on solution Imidacloprid 10% Moxidectin 1% Imidacloprid Moxidectin QP54AB52 EU Bayer Animal Health GmbH Activet Ltd Cats N/A Treatment of mixed parasitic infestations
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Name of product Procedure Licence Number Active substance Category Expiry date Marketing Authorization Holder Distributor/ Wholesaler Pharmaceutical Form Target Species Route of Administration Withdrawal Period
CHECK MITE +, BEEHIVE STRIP FOR HONEYBEES Exceptional CY001V-E COUMAPHOS 1,36 G / STRIP ECTOPARACITICIDE 43277 BAYER ANIMAL HEALTH GmbH ACTIVET LTD BEEHIVE STRIPS BEES ON BEE HIVES ONLY HONEY: 0 DAYS
BAYVAROL STRIP BEEHIVE STRIPS Exceptional CY002V-E FLUMETHRIN 3,6 MG/STRIP ECTOPARACITICIDE 43162 BAYER ANIMAL HEALTH GmbH ACTIVET LTD BEEHIVE STRIPS BEES ON BEE HIVES ONLY HONEY: 0 DAYS
RONAXAN 20 MG TABLETS FOR DOGS AND CATS Exceptional CY011V-E DOXYCYCLINE 20 MG/TABLET ANTIBACTERIAL 43764 MERIAL SAS VETAGRICA LTD TABLETS DOGS CATS OR N/A
RONAXAN 100 MG TABLETS FOR DOGS Exceptional CY012V-E DOXYCYCLINE 100 MG/TABLET ANTIBACTERIAL 43764 MERIAL SAS VETAGRICA LTD TABLETS DOGS OR N/A
ALIZIN 30 MG/ML, SOLUTION FOR INJECTION FOR FEMALE DOGS Exceptional CY013V-E AGLEPRISTONE 30 MG/ML PROGESTERONE RECEPTOR MODULATOR 43533 VIRBAC SA PANCHRIS FEEDS (VETERINARY) LTD SOLUTION FOR INJECTION DOGS (FEMALE) SC N/A
CEFAXIMIN-L, INTRAMAMMARY OINTMENT FOR BOWS AND BUFFALOES Exceptional CY014V-E RIFAXIMIN 100MG/5ML CEFACETRILE SODIUM 200MG/5ML EQUIVALENT TO CEFACETRILE 187.8MG/5ML) ANTIBACTERIAL 43615 FATRO S.P.A., ITALY N.A. CHANCE TRADING CO INTRAMAMMARY OINTMENT BUFFALO COWS INTRAMAMMARY MEAT: 5 DAYS MILK: 144 HOURS (12 MILKINGS)
DENAGARD ® 10% SOLUTION FOR INJECTION FOR PIGS Exceptional CY015V-E TIAMULIN HYDROGEN FUMARATE (THF) ANTIBACTERIAL 43711 NOVARTIS ANIMAL HEALTH INC. PREMIER SHUKUROGLOU LTD SOLUTION FOR INJECTION PIGS IM MEAT & EDIBLE TISSUES: 7 DAYS
NEOPRIDIMET ORAL SOLUTION 200 MG + 40 MG/ML, FOR USE IN DRINKING WATER FOR CHICKENS (BROILERS) AND RABBITS Exceptional CY016V-E SULFADIAZINE 200 MG/ML TRIMETHOPRIM 40 MG7ML ANTIBACTERIAL 43540 FATRO S.P.A., ITALY N.A. CHANCE TRADING CO ORAL SOLUTION CHICKENS RABBITS OR CHICKENS AND RABBITS: MEAT & EDIBLE TISSUES: 5 DAYS NOT AUTHORIZED FOR USE IN CHICKENS PRODUCING EGGS FOR HUMAN CONSUMPTION
ANTIROBE® CAPSULES 75MG, FOR DOGS Exceptional CY021V-E CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE 75MG/CAPSULE (AS CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE) ANTIBACTERIAL 43746 PFIZER HELLAS AE VITATRACE NUTRITION LTD CAPSULES DOGS OR N/A
ANTIROBE® CAPSULES 150MG, FOR DOGS Exceptional CY022V-E CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE 150MG/CAPSULE (AS CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE) ANTIBACTERIAL 43742 PFIZER HELLAS AE VITATRACE NUTRITION LTD CAPSULES DOGS OR N/A
ADVOCIN SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE AND PIGS Exceptional CY023V-E DANOFLOXACIN MESYLATE 31,73 MG/ML (EQUIVALENT TO DANOFLOXACIN 25 MG/ML) ANTIBACTERIAL 43540 PFIZER HELLAS AE VITATRACE NUTRITION LTD SOLUTION FOR INJECTION CATTLE PIGS CATTLE: IM IV PIGS: IM CATTLE: MEAT: 5 DAYS MILK: 48 HOURS PIGS: MEAT: 3 DAYS
OTOMAX EAR DROPS SUSPENSION FOR DOGS Exceptional CY027V-E GENTAMYCIN BASE (AS SULPHATE) 2640 UI/ML BETAMETHASONE (AS SULPHATE) O.88MG/ML CLOTRIMAZOLE 8.8 MG/ML ANTIBACTERIAL 43120 INTERVET INTERNATIONAL BV CYCON CHEMICALS LTD SUSPENSION DOGS EU N/A
FATROXIMIN EFFERVESCENT PESSARIES FOR CATTLE, BUFFALOES AND MARES Exceptional CY032V-E RIFAXIMIN 300 MG/PESSARY ANTIBACTERIAL 43615 FATRO S.P.A., ITALY N.A. CHANCE TRADING CO INTRAVAGINAL EFFERVESCENT PESSARIES CATTLE BUFFALO MARES VA IU CATTLE: MEAT & EDIBLE TISSUES: 0 DAYS MILK: 0 DAYS BUFFALO: MEAT & EDIBLE TISSUES: 0 DAYS MILK: 72 HOURS (6 MILKINGS) NOT TO BE USED IN MARES INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION
DETENASE 25 MG/ML ORAL SUSPENSION FOR SHEEP Exceptional CY033V-E PRAZIQUANTEL 25 MG/ML ANTHELMINTHIC 43237 FATRO S.P.A., ITALY N.A. CHANCE TRADING CO ORAL SUSPENSION SHEEP OR MEAT & OFFALS: 0 DAYS MILK: 0 DAYS
TIRSAN SOLUTION FOR INJECTION 250 MG/ML FOR CATTLE, GOATS AND PIGS Exceptional CY034V-E THIAMPHENICOL 250 MG/ML ANTIBACTERIAL 43162 FATRO S.P.A., ITALY N.A. CHANCE TRADING CO SOLUTION FOR INJECTION CATTLE GOATS PIGS CATTLE, GOATS, PIGS: IV IM PIGLETS: IM CATTLE: MEAT & OFFALS: 10 DAYS MILK: 120 HOURS (10 MILKINGS) GOATS: MEAT & OFFALS: 16 DAYS MILK: 120 HOURS (10 MILKINGS) PIGS: MEAT & OFFALS: 13 DAYS
OTIBIOVIN EAR DROPS, SOLUTION Exceptional CY035V-E TRIAMCINOLONE 0,5 MG/ML SALICYLIC ACID 5 MG/ML GENTAMYCIN SULPHATE 2 MG/ML CARBETHOPENDECINIUM BROMIDE 0,125 MG/ML ANTIBACTERIAL 43764 LIMASSOL DRUGS CO LTD LIMASSOL DRUGS CO LTD EAR DROPS DOGS CATS EAR N/A
ESTRUMAT SOLUTION FOR INJECTION FOR COWS, SOWS AND MARES Exceptional CY036V-E CLOPROSTENOL SODIUM 263 μg/ml (EQUIVALENT TO 250 μg/ml) PROSTAGLANDIN 43564 INTERVET INTERNATIONAL BV CYCON CHEMICALS LTD SOLUTION FOR INJECTION COWS SOWS MARES IM COWS: MEAT & EDIBLE TISSUES: 1 DAY MILK: 0 DAYS SOWS: MEAT & EDIBLE TISSUES: 1 DAY MARES: NOT TO BE USED IN MARES INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION
DENAGARD 12.5%, ORAL SOULTION FOR PIGS, CHICKENS AND TURKEYS Exceptional CY043V-E TIAMULIN HYDROGEN FUMARATE 12.5% ANTIBACTERIAL 43711 NOVARTIS ANIMAL HEALTH INC. PREMIER SHUKUROGLOU LTD ORAL SOLUTION PIGS CHICKEN TURKEYS OR PIGS: MEAT & EDIBLE TISSUES: 6 DAYS CHICKENS: MEAT & EDIBLE TISSUES: 3 DAYS EGGS: 0 DAYS TURKEYS: MEAT & EDIBLE TISSUES: 3 DAYS EGGS: 0 DAYS
ASCORBATE 250 MG/ML, SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE, SHEEP, GOATS, PIGS, HORSES, RABBITS, DOGS AND CATS Exceptional CY045V-E ASCORBIC ACID (VIT C) 250 MG/ML VITAMINS 43390 FATRO S.P.A., ITALY N.A. CHANCE TRADING CO SOLUTION FOR INJECTION CATTLE SHEEP GOATS PIGS HORSES RABBITS DOGS CATS IV IM MEAT: 0 DAYS MILK: 0 DAYS
POTENCIL MEDIACTED PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFFS FOR PIGS Exceptional CY047V-E PENICILLIN V 10% W/W ANTIBACTERIAL 43233 NOVARTIS ANIMAL HEALTH INC. PREMIER SHUKUROGLOU LTD MEDICATED PREMIX PIGS OR MEAT & EDIBLE TISSUES: 1 DAY
ATROPINE SULPHATE 1 MG/ML, SOLUTION FOR INJECTION FOR DOGS AND CATS Exceptional CY053V-E ATROPINE SULPHATE 1 MG/ML ANTICHOLINERGIC 43532 FATRO S.P.A., ITALY N.A. CHANCE TRADING CO SOLUTION FOR INJECTION DOGS CATS IM IV N/A
LIDOCAINE 2%, 20 MG/ML + 0,02 MG/ML, SOLUTION FOR INJECTION FOR DOGS AND CATS Exceptional CY054V-E LIDOCAINE 20 MG/ML NORADRENALINE BITARTRATE 0,02 MG/ML ANESTHETIC SEDATIVE 43485 FATRO S.P.A., ITALY N.A. CHANCE TRADING CO SOLUTION FOR INJECTION DOGS CATS SC EPIDURAL N/A
OTOPET THERAPY, EAR DROPS SUSPENSION FOR DOGS AND CATS Exceptional CY055V-E RIFAXIMIN 10 MG / ML COLISTIN SULPHATE 200.000 IU / ML MICONAZOLE 17,4 MG / ML CARBARYL 10 MG / ML TRIAMCINOLONE ACETOMIDE (EQUIVALENT TO TRIAMCINOLONE) 1 MG / ML ANTIBACTERIAL 43489 FATRO S.P.A., ITALY N.A. CHANCE TRADING CO SUSPENSION FOR EAR DROPS DOGS CATS AURICULAR USE N/A
AMYCO SHAMPOO 10 MG/ML, FOR DOGS AND CATS Exceptional CY056V-E ECONAZOLE NITRATE 10 MG/ML ANTIFUNGAL 43487 FATRO S.P.A., ITALY N.A. CHANCE TRADING CO SHAMPOO DOGS CATS EU N/A
PANACUR® PET PASTE 187,5 MG/G, ORAL PASTE FOR DOGS AND CATS Exceptional CY057V-E FENBENDAZOLE 187,5 MG/G ANTHELMINTHIC 43532 INTERVET INTERNATIONAL BV CYCON CHEMICALS LTD ORAL PASTE DOGS CATS OR N/A
KILLITAM ACEPROMAZINE TABLETS FOR DOGS AND CATS Exceptional CY066V-E ACEPROMAZINE 10 MG/TABLET ANTIPSYCHOTIC 43582 FATRO S.P.A., ITALY N.A. CHANCE TRADING CO TABLETS DOGS CATS OR N/A
KILLITAM ACEPROMAZINE DROPS FOR ORAL USE FOR DOGS AND CATS Exceptional CY067V-E ACEPROMAZINE 15 MG/ML ANTIPSYCHOTIC 43582 FATRO S.P.A., ITALY N.A. CHANCE TRADING CO DROPS DOGS CATS OR N/A
MICROFEN 100, PREMIX FOR MIDICATED FEEDING STUFFS FOR PIGS Exceptional CY068V-E PHENOXYMETHYLPENICILLIN POTASSIUM 10G/100G ANTIBACTERIAL 42916 VETOQUINOL ITALIA PANCHRIS FEEDS (VETERINARY) LTD MEDICATED PREMIX PIGS OR MEAT & EDIBLE TISSUES: 1 DAY
BAC MP, PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFFS FOR PIGLETS, CHICKENS (BROILERS, LAYERS), TURKEYS AND RABBITS Exceptional CY069V-E COLISTIN SULPHATE 120 MG/G ANTIBACTERIAL 43704 VETOQUINOL ITALIA PANCHRIS FEEDS (VETERINARY) LTD MEDICATED PREMIX PIGLETS (< 35 KG) CHICKENS (BROILERS) CHICKENS (LAYERS) TURKEYS RABBITS OR PIGLETS (UP TO 35KG): MEAT & EDIBE TISSUES: 0 DAYS BROILERS: MEAT & EDIBLE TISSUES: 5 DAYS LAYERS: EGGS: 5 DAYS TURKEYS: MEAT & TISSUES: 5 DAYS RABBITS: MEAT & TISSUES: 5 DAYS
GUDAIR® EMULSION FOR INJECTION FOR SHEEP AND GOATS Exceptional CY071V-E MYCOBACTERIUM PARATUBERCULOSIS STRAIN 316F ?2 MM IDR PDD (2.5 MG/MG) VACCINE 43652 MEDISELL CO. LTD VITATRACE NUTRITION LTD EMULSION FOR INJECTION SHEEP GOATS SC 0 DAYS
OVIPAST SUSPENSION FOR INJECTION FOR SHEEP Exceptional CY072V-E INACTIVATED PASTEURELLA HAEMOLYTICA CELLS, STRAINS: A1, A2, A6, A7, A9 INACTIVATED PASTEURELLA TREHALOSI CELLS, STRAINS: T3, T4, T10, T15 VACCINE 43539 INTERVET INTERNATIONAL BV CYCON CHEMICALS LTD SUSPENSION FOR INJECTION SHEEP SC 0 DAYS
PHENYLBUTAZONE 200 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION FOR HORSES NOT INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION Exceptional CY075V-E PHENYLBUTAZONE 200 MG/ML ANTIINFLAMMATORY NSAIDS 43615 FATRO S.P.A., ITALY N.A. CHANCE TRADING CO SOLUTION FOR INJECTION HORSES NOT INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION IV NOT TO BE USED IN HORSES INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION
STOMORGYL 10, FILM COATED TABLETS FOR DOGS AND CATS Exceptional CY082V-E SPIRAMYCIN 750.000 IU / TABLET METRONIDAZOLE 125 MG/ TABLET ANTIBACTERIAL 43538 MERIAL SAS VETAGRICA LTD FILM COATED TABLET DOGS CATS OR N/A
DALMARELIN 25 μG/ML, SOLUTION FOR INJECTION FOR COWS AND FEMALE RABBITS Exceptional CY087V-E LECIRELIN ACEΤATE EQUIVALENT TO LECIRELIN 25 Μg/ML GNRH HORMONE 43711 FATRO S.P.A., ITALY N.A. CHANCE TRADING CO SOLUTION FOR IN JECTION COWS FEMALE RABBITS IM MEAT & EDIBLE TISSUES: 0 DAYS MILK: 0 DAYS
FORTEKOR FLAVOUR 5, FILM COATED TABLETS FOR DOGS AND CATS Exceptional CY093V-E BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE 5 MG/TAB ACE INHIBITOR 43537 NOVARTIS ANIMAL HEALTH INC. PREMIER SHUKUROGLOU LTD TABLETS DOGS CATS OR N/A
AUROFAC 250 MG/G GRANULAR PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFFS FOR PIGS, CHICKENS, TURKEYS AND DUCKS Exceptional CY103V-E CHLORTETRACYCLINE HCL 250 MG/G ANTIBACTERIAL 43783 ZOETIS HELLAS S.A. VITATRACE NUTRITION LTD GRANULAR PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFF PIGS CHICKENS TURKEYS DUCKS OR MEAT & EDIBLE TISSUES: PIGS: 10 DAYS CHICKENS: 2 DAYS TURKEYS: 2 DAYS DUCKS: 4 DAYS EGGS: NOT TO BE USED IN POULTRY PRODUCING EGGS FOR HUMAN CONSUMPTION AND AT LEAST FOR 14 DAYS PRIOR TO LAYING PERIOD.
SULFAPRIM 200 MG/ML + 186,78 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE, HORSES, PIGS, DOGS AND CATS Exceptional CY104V-E SULFADIMETHOXINE SODIUM 200 MG/ML TRIMETHOPRIM 186,78 MG/ML ANTIBACTERIAL 43728 FATRO S.P.A., ITALY N.A. CHANCE TRADING CO SOLUTION FOR INJECTION CATTLE HORSES PIGS DOGS CATS IM SLOW IV MEAT & OFFALS: CATTLE: 20 DAYS PIGS: 16 DAYS HORSES: 30 DAYS MILK: CATTLE: 96 HOURS (8 MILKINGS) NOT TO BE USED IN HORSES PRODUCING MILK FOR HUMAN CONSUMPTION
SEDAXYLAN 20MG/ML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE, HORSES, DOGS AND CATS Exceptional CY109V-E XYLAZINE (BASE) 20 MG/ML EQUIVALENT TO XYLAZINE HYDROCHLORIDE 23,32 MG/ML ANESTHETIC SEDATIVE 43278 EUROVET ANIMAL HEALTH B.V. PREMIER SHUKUROGLOU LTD SOLUTION FOR INJECTION HORSES CATTLE DOGS CATS HORSES: IV CATTLE: IV DOGS: IM, SC, IV CATS: IM, SC HORSES: MEAT: 1 DAY CATTLE: MEAT: 1 DAY MILK: 0 DAYS
CUNIPRAVAC-RHD EMULSION FOR INJECTION FOR RABBITS Exceptional CY110V-E INACTIVATED RABBIT HAEMORRAGIC DISEASE VIRUS => 500 UHA VACCINE 43342 LABORATORIOS HIPRA S.A. PREMIER SHUKUROGLOU LTD EMULSION FOR INJECTION RABBITS SC MEAT & EDIBLE TISSUES: 0 DAYS
MORIN SUSPENSION FOR INJECTION FOR RABBITS Exceptional CY111V-E CALCIVIRUS SEPTICAEMIAE HAEMORRAGIC CUNICULI INACTIVATUM 32 HIU50/ DOSE 0,5 ML VACCINE 43237 SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD SUSPENSION FOR INJECTION RABBITS SC MEAT: 7 DAYS
MULTIJECT IMM INTRAMAMMARY SUSPENSION FOR CATTLE (LACTATING COWS) Exceptional CY112V-E PROCAINE PENICILLIN 100000 IU/5G STREPTOMYCIN SULPHATE 100 MG/5G NEOMYCIN SULPHATE 100 MG/5G PREDNISOLONE 10 MG/5G ANTIBACTERIAL 43237 SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD INTRAMAMMARY SUSPENSION CATTLE (MILKING COWS) INTRAMAMMARY MEAT & EDIBLE TISSUES: 7 DAYS MILK: 108 HOURS
LINCOJECT 10% W/V SOLUTION FOR INJECTION FOR PIGS, DOGS AND CATS Exceptional CY113V-E LINCOMYCIN 10% (100 MG/ML) ANTIBACTERIAL 43237 SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD SOLUTION FOR INJECTION PIGS DOGS CATS PIGS: IM DOGS, CATS: IM, IV PIGS: MEAT & EDIBLE TISSUES: 3 DAYS
GLUCORTIN-20 SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE, CALVES, GOATS, PIGS, DOAGS AND CATS Exceptional CY114V-E DEXAMETHASONE BASE (AS SODIUM PHOSPHATE) 2 MG/ML CORTICOSTEROID 43392 INTERCHEMIE WERKEN "DE ADELAAR" B.V. PANCHRIS FEEDS (VETERINARY) LTD SOLUTION FOR INJECTION CATTLE CALVES GOATS PIGS DOGS CATS IM IV CATTLE: MEAT & EDIBLE TISSUES: 7 DAYS MILK: 60 HOURS (5 MILKINGS) GOATS: MEAT & EDIBLE TISSUES: 7 DAYS MILK: 60 HOURS (5 MILKINGS) PIGS: MEAT & EDIBLE TISSUES: 2 DAYS DOGS, CATS: N/A
SPECTOLIPHEN 100 WATER SOLUBLE POWDER FOR PIGS AND POYLTRY Exceptional CY115V-E LINCOMYCIN HCL, SPECTINOMYCIN SULPHATE ANTIBACTERIAL 43631 KELA LABORATORIA N.V. N.A. CHANCE TRADING CO POWDER (WATER SOLUBLE) PIGS POULTRY OR PIGS: 8 DAYS POULTRY: 3 DAYS NOT TO BE USED IN LAYERS PRODUCING EGGS FOR HUMAN CONSUMPTION
CANVAC 8 DHPPiL LYOPHILISATE AND SOLVENT FOR SUSPENSION FOR INJECTION FOR DOGS Exceptional CY117V-E VIRUS FEBRIS CONTAGIOSAE CANIS ATTETNUATUM VIRUS LARYNGOTRACHEIDITIS CONTAGIOSAE CANIS ATTENUATUM VIRUS PARAINFLUENSIS CANIS ATTENUATUM LEPTOSPIRA ICTEROHAEMORRHAGIAE INACTIVATA LEPTOSPIRA GRIPPOTYPHOSA INACTIVATA LEPTOSPIRA SEJROE INACTIVATA VACCINE 43381 SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD LYOPHYLISATE AND SOLVENT FOR SUSPENSION FOR INJECTION DOGS SC N/A
NOBILIS MG 6/85, LYOPHILISATE FOR SUSPENSION FOR INJECTION FOR CHICKENS (LAYERS) Exceptional CY120V-E MYCOPLASMA GALLISEPTICUM STRAIN 6/85, 10 E 6.9 - 10 E 8.5 CFU VACCINE 43342 INTERVET INTERNATIONAL BV CYCON CHEMICALS LTD LYOPHILISATE FOR SUSPENSION FOR INJECTION CHICKENS (LAYERS) COARSE SPRAY 0 DAYS
BAYTRIL FLAVOUR TABLETS 15 MG FOR DOGS AND CATS Exceptional CY122V-E ENROFLOXACIN 15MG/TAB ANTIBACTERIAL 43583 BAYER ANIMAL HEALTH GMBH ACTIVET LTD TABLETS DOGS CATS OR N/A
BAYTRIL FLAVOUR TABLETS 50 MG, FOR DOGS AND CATS Exceptional CY123V-E ENROFLOXACIN 50MG/TAB ANTIBACTERIAL 43583 BAYER ANIMAL HEALTH GMBH ACTIVET LTD TABLETS DOGS CATS OR N/A
BAYTRIL FLAVOUR TABLETS 150 MG, FOR DOGS AND CATS Exceptional CY124V-E ENROFLOXACIN 150MG/TAB ANTIBACTERIAL 43584 BAYER ANIMAL HEALTH GMBH ACTIVET LTD TABLETS DOGS CATS OR N/A
GLUCOSE 30% KELA, SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE Exceptional CY125V-E GLUCOSE MONOHYDRATE 330 MG/ML KETONAEMIA 43704 KELA LABORATORIA N.V. N.A. CHANCE TRADING CO SOLUTION FOR INJECTION CATTLE IV MEAT & EDIBLE TISSUES: 0 DAYS
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Name of VMP Authorization Route Authorisation Number Active substance Category Marketing Authorization Holder Distributor/ Wholesaler Local Representative Pharmaceutical Form Target Species Route of Administration Withdrawal Period Comments SPC_URL
AAGENT 50MG/ML SOLUTION FOR INJECTION FOR CALVES AND PIGLETS (FIRST MONTH) National 12314 GENTAMICIN 50 MG/ML (EQUIVALENT TO GENTAMYCIN SULPHATE) ANTIBACTERIAL FATRO SpA ITALY N. A. CHANCE TRADING CO SOLUTION FOR INJECTION CALVES PIGLETS (FIRST MONTH) IM SLOW IV SC MEAT & OFFAL: 63 DAYS (9 WEEKS) http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/441805F4DBDCCD50C2257E690037CDC8/$file/AAGENT_SPC.docx?openelement
ACEGON 50 μG/ML, SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE Mutual Recognition CY00489V GONADORELIN 50 μG/ML GNRH FACTOR LABORATORIOS SYVA S.A.U. SOLUTION FOR INJECTION CATTLE IM MEAT & EDIBLE TISSUES: 0 DAYS MILK: 0 HOURS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/A
ADECON INJECTION, SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE, HORSES, PIGS, SHEEP AND GOATS National 11599 VITAMIN A VITAMIN D3 VITAMIN E VITAMINS FATRO SpA ITALY N. A. CHANCE TRADING CO SOLUTION CATTLE HORSES PIGS SHEEP GOATS IM(DEEP) OR MEAT & EDIBLE TISSUES: 0 DAYS MILK: 0 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/84539C3FEDB3C27AC2257E690037F9D1/$file/adecon inj.docx?openelement
ADVANTIX SPOT ON SOLUTION FOR DOGS 25-40 KG National CY00001V-4 IMIDACLOPRID 100MG/ML PERMETHRIN 500 MG/ML ECTOPARASITICIDE BAYER ANIMAL HEALTH GMBH ACTIVET LTD SOLUTION DOG OVER 25 KG EU N/A http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/7418373A3C2A5FE6C2257D5F002DF34B/$file/ADVANTIX 25-40.docx?openelement
ADVANTIX SPOT ON SOLUTION FOR DOGS 10-25 KG National CY00001V-3 IMIDACLOPRID 100 MG/ML PERMETHRIN 500 MG/ML ECTOPARASITICIDE BAYER ANIMAL HEALTH GMBH ACTIVET LTD SOLUTION DOG 10-25 KG EU N/A http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/A17F949CD64190ADC2257D5F002DC429/$file/ADVANTIX 10- 25.docx?openelement
ADVANTIX SPOT ON SOLUTION FOR DOGS 4-10 KG National CY00001V-2 IMIDACLOPRID 100 MG/ML PERMETHRIN 500 MG/ML ECTOPARASITICIDE BAYER ANIMAL HEALTH GMBH ACTIVET LTD SOLUTION DOG 4-10 KG EU N/A http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/9FBD25EBA2A905BEC2257D5F002DDDC7/$file/ADVANTIX 4-10.docx?openelement
ADVANTIX SPOT-ON SOLUTION FOR DOGS UP TO 4 KG National CY00001V-1 IMIDACLOPRID 100 MG/ML PERMETHRIN 500 MG/ML ECTOPARASITICIDE BAYER ANIMAL HEALTH GMBH ACTIVET LTD SOLUTION DOG UP TO 4 KG EU N/A http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/FC19E837DCCDD10AC2257D5F002E16BB/$file/ADVANTIX up to 4.docx?openelement
ALAMYCIN AEROSOL 3,58% W/W CUTANEOUS SPRAY SOLUTION FOR CATTLE, SHEEP AND PIGS National 16510 OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE 3,58 % W/W ANTIBACTERIAL SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD CUTANEOUS SPRAY SOLUTION CATTLE SHEEP PIGS EU CATTLE: MEAT: 0 DAYS MILK: 0 DAYS SHEEP: MEAT: 0 DAYS MILK: 0 DAYS PIGS: MEAT: 0 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/23FA1A4D06381E34C2257E69003A0EBA/$file/alamycin aerosol.docx?openelement
ALAMYCIN LA 200 MG/ML INJECTABLE SOLUTION FOR CATTLE, SHEEP, PIGS AND PIGLETS National 10176 OXYTETRACYCLINE (AS OXYTETRACYCLINE) DIHYDRATE 200 MG/ML ANTIBACTERIAL SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD INJECTABLE SOLUTION CATTLE SHEEP PIGS AND PIGLETS DEEP IM CATTLE: MEAT: 28 DAYS MILK: 7 DAYS (15 MILKINGS) SHEEP: MEAT: 7 DAYS MILK 6 DAYS PIGS: MEAT: 14 DAYS MILK: N/A. http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/3209A776E5F5B5BEC2257E69003A3E74/$file/ALAMYCIN LA 200.docx?openelement
ALAMYCIN LA 300 INJECTION 300MG/ML National 16334 OXYTETRACYCLINE DIHYDRATE 300 MG/ML ANTIBACTERIAL SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD INJECTABLE SOLUTION CATTLE PIGS SHEEP DEEP IM DOSES 20 MG: MEAT: CATTLE: 28 DAYS PIGS 14 DAYS SHEEP: 28 DAYS DOSES 30 MG/KG: MEAT: CATTLE: 35 DAYS PIGS: 28 DAYS SHEEP: 28 DAYS MILK: CATTLE: 10 DAYS SHEEP: 8 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/E021EEE834F8F7ECC2257E69003A5294/$file/ALAMYCIN 300 INJSOL.docx?openelement
ALBIOTIC INTRAMAMMARY SOLUTION FOR COWS National 7855 LINCOMYCIN (AS LYNCOMYCIN HYDROCHLORIDE) 330MG/10ML ANTIBACTERIAL ZOETIS HELLAS A.E. VITATRACE NUTRITION LTD INTRAMAMMARY SOLUTION COWS INTRAMAMMARY MEAT: 3 DAYS (72 HOURS) MILK: 84 HOURS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/D14302E5E3970694C2257BCF00257FF8/$file/ALBIOTIC.docx?openelement
ALFAGLANDIN C, SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE Mutual Recognition CY00453V CLOPROSTENOL 0.250 MG (AS CLOPROSTENOL SODIUM) PROSTAGLANDIN ALFASAN NEDERLAND BV PANCHRIS FEEDS (VETERINARY) LTD SOLUTION FOR INJECTION CATTLE IM MEAT & EDIBLE TISSUES: 1 DAY MILK: 0 HOURS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/6651366A7F3894D2C2257D1F00318497/$file/ALFAGLANDIN C.docx?openelement
ALTRESYN 4MG/ML ORAL SOLUTION FOR PIGS Mutual Recognition CY00182V ALTRENOGEST 4 MG/ML PROGESTOGEN CEVA SANTE ANIMALE PANCHRIS FEEDS (VETERINARY) LTD ORAL SOLUTION PIGS OR MEAT: 24 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/924E6D19523D0B91C2257E69003B4FCF/$file/ALTRESYN.docx?openelement
ALZANE 5 MG/ML, SOLUTION FOR INJECTION FOR DOGS AND CATS Decentralized CY00349V ATIPAMEZOLE HYDROCHLORIDE 5 MG/ML ANTIDOTE LABORATORIOS SYVA S.A.U. SOLUTION FOR INJECTION DOGS CATS IM N/A http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/F7DFE6B5B9D17C97C2257E69003C5C40/$file/ALZANE.docx?openelement
AMOXIBACTIN 250 MG, TABLETS FOR DOGS Decentralized CY00487V AMOXICILLIN 250 MG/TAB ANTIBACTERIAL LE VET BEHEER B.V. PETLINE S.A. TABLET DOGS OR N/A http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/DB99711922457B18C2257DC400355A9B/$file/Amoxibactin 250.docx?openelement
AMOXIBACTIN 50 MG, TABLETS FOR DOGS AND CATS Decentralized CY00486V AMOXICILLIN 50 MG/TAB ANTIBACTERIAL LE VET BEHEER B.V. PETLINE S.A. TABLET DOGS CATS OR N/A http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/83352696B056B8A7C2257DC4003503F2/$file/Amoxibactin 50.docx?openelement
AMOXIBACTIN 500 MG, TABLETS FOR DOGS Decentralized CY00488V AMOXICILLIN 500 MG/TAB ANTIBACTERIAL LE VET BEHEER B.V. PETLINE S.A. TABLET DOGS OR N/A http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/AB3169A428C679D7C2257DC40035663A/$file/Amoxibactin 500.docx?openelement
AMOXICILLIN TRIHYDRATE 11.5% POWDER FOR ORAL ADMINISTRATION FOR CATTLE AND PIGS National 16667 AMOXICILLIN TRIHYDRATE 114.8 MG/G ANTIBACTERIAL DEMETRIOS CHRISTOFOROU LTD DEMETRIOS CHRISTOFOROU LTD POWDER FOR ORAL ADMINISTRATION CATTLE PIGS OR EDIBLE TISSUES: CATTLE: 11 DAYS PIGS: 3 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/2546EDD649446EE7C2257E69003C6EA6/$file/AMOXICILLIN TRIH 115.docx?openelement
AMOXINSOL POWDER 50% POWDER FOR ORAL SOLUTION National 14866 AMOXICILLIN TRIHYDRATE ANTIBACTERIAL VETOQUINOL UK LTD PANCHRIS FEEDS (VETERINARY) LTD POWDER FOR ORAL SOLUTION CHICKENS DUCKS TURKEYS PIGS OR CHICKENS: MEAT & EDIBLE TISSUES: 1 DAY DUCKS: MEAT & EDIBLE TISSUES: 9 DAYS TURKEYS: MEAT & EDIBLE TISSUES; 5 DAYS EGGS: NOT AUTHORIZED FOR USE IN LAYING BIRDS PRODUCING EGGS FOR HUMAN CONSUMPTION AND WITHIN 3 WEEKS OF ONSET OF LAYING PIGS: MEAT & EDIBLE TISSUES: 2 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/767D62FF5D42F7E6C2257E99003E586B/$file/Amoxinsol 50.docx?openelement
AMOXY-KEL 15, 150 MG AMOXICILLIN/ ML SUSPENSION FOR INJECTION FOR PIGS National 18547 AMOXICILLIN TRIHYDRATE EQUIVALENT TO AMOXICILLIN 150MG/ML ANTIBACTERIAL N A CHANCE TRADING CO N. A. CHANCE TRADING CO SUSPENSION FOR INJECTION PIGS IM MEAT & EDIBLE TISSUES: 53 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/6F3ECD457CAD1CE8C2257E69003C9203/$file/AMOXYKEL.docx?openelement
AMPICILLIN LA National 13144 AMPICILLIN ANHYDROUS ANTIBACTERIAL INTERVET INTERNATIONAL BV CYCON CHEMICALS LTD INJECTABLE SUSPENSION PIGS DOGS CATS IM (PIGS) SC (DOGS, CATS) PIGS: 13 DAYS
AMPIDOX 43 MG/G PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFFS FOR CALVES AND PIGS UP TO 60 KG National 16989 AMPICILLIN 43 MG/G (EQUIVALENT TO 50 MG/G) ANTIBACTERIAL DOX-AL ITALIA SPA ITALY PANCHRIS FEEDS (VETERINARY) LTD MEDICATED PREMIX CALVES AND PIGS UP TO 60KG I.w. OR PIGS UP TO 60KG: MEAT & EDIBLE TISSUES: 4 DAYS CALVES: MEAT & EDIBLE TISSUES: 14 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/82822383287DA847C225816B0027F582/$file/AMPIDOX 43 mg.docx?openelement
AMPROLIUM 25%, 250 MG/ML ORAL SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER FOR BROILERS AND LAYERS National CY00224V AMPROLIUM HCL 250 MG/ML ANTIPROTOZOAL CHEMIPHARMA S.p.A. AGROMEDICA LTD ORAL SOLUTION BROILERS LAYERS OR BROILERS: 0 DAYS LAYERS: MEAT: 0 DAYS EGGS: 0 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/7640A468B25357FDC2257EA5003164FD/$file/Amprolium 25.docx?openelement
ANIMEDAZON SPRAY 2,45% W/W, CUTANEOUS SPRAY, SUSPENSION FOR CATTLE, SHEEP AND PIGS Decentralized CY00517V CHLORTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE 3,210 G/ CONTAINER (EQUIVALENT TO 2,45% W/W, EQUIVALENT TO CHLORTETRACYCLINE 2.983 G) ANTIBACTERIAL ANIMEDICA GMBH SOUZANA SAVVIDOU LTD CUTANEOUS SPRAY, SUSPENSION CATTLE SHEEP PIGS EU MEAT & EDIBLE TISSUES: 0 DAYS MILK: 0 DAYS NOT TO BE USED ON THE UDDER OF LACTATING ANIMALS IF MILK IS INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/CEC4426455238E0EC2257E99003F23A1/$file/Animedazon Spray.docx?openelement
APSALIQ COLISTIN 3,000,000 IU/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/MILK FOR PIG, CATTLE, SHEEP, CHICKENS AND TURKEYS Decentralized CY00604V COLISTIN (AS SULFATE) 3.000.000 IU ANTIBIOTIC ANDRES PINTALUBA, S.A. SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK PIGS CATTLE SHEEP CHICKENS TURKEYS OR CATTLE, SHEEP: MEAT & EDIBLE TISSUES: 1 DAY MILK: NOT AUTHORIZED FOR USE IN ANIMALS PRODUCING MILK FOR HUMAN CONSUMPTION PIGS: MEAT & EDIBLE TISSUES: 1 DAY CHICKENS, TURKEYS: MEAT & EDIBLE TISSUES: 1 DAY EGGS: 0 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/A9E8132A5CB10FF2C22580EB003BA17E/$file/APSALIQ COLISTIN.docx?openelement
APSASOL AMOXICILLIN 500 MG/G POWDER FOR USE IN DRINKING WATER FOR PIGS, CHICKENS, DUCKS AND TURKEYS Mutual Recognition CY00617V AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 MG/G ANTIBACTERIAL ANDRES PINTALUBA, S.A. POWDER FOR USE IN DRINKING WATER PIGS CHICKENS DUCKS TURKEYS OR MEAT AND OFFAL: PIGS: 6 DAYS CHICKEN BROILERS: 1 DAY DUCK BROILERS: 9 DAYS TURKEYS FOR MEAT PRODUCTION: 5 DAYS EGGS: NOT AUTHORISED FOR USE IN BIRDS PRODUCING EGGS FOR HUMAN CONSUMPTION.DO NOT USE WITHIN 4 WEEKS BEFORE THE ONSET OF THE LAYING PERIOD. http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/30193D0C5417EF1EC225816A003F1668/$file/APSASOL AMOXICILLIN 500 mg.docx?openelement
AQUA VAC VIBRIO IMMERSION AND INJECTION Mutual Recognition CY00117V INACTIVATED LISTONELLA (VIBRIO) ANGUILLARUM SEROTYPE I STRAIN 78-SKID INACTIVATED LISTONELLA (VIBRIO) ANGUILLARUM SEROTYPE II (=V. ORDALII) STRAIN MSC 275 VACCINE INTERVET INTERNATIONAL BV CYCON CHEMICALS LTD SUSPENSION FISH IP IMMERSION 0 DAYS
AQUAFLOR 500 MG/G, PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFFS FOR RAINBOW TROUTS Mutual Recognition CY00459V FLORFENICOL 500 MG/G ANTIBACTERIAL INTERVET INTERNATIONAL BV CYCON CHEMICALS LTD PREMIX FOR MEDICATED FEEDING STUFFS RAINBOW TROUTS OR 135 DEGREE DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/02E2FB2137DB0A1EC2257D1F003088E2/$file/Aquaflor 500 mg.docx?openelement
AQUAVAC PHOTOBAC PRIME National CY00022V PHOTOBACTERIUM DAMSELA VAR PISCICIDA STRAIN PR 85 VACCINE INTERVET INTERNATIONAL BV CYCON CHEMICALS LTD SUSPENSION (IMMERSION) SEA BASS IMMERSION 0 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/93D48353FD4793F6C2257E340033BEC9/$file/AQUAVAC PHOTOBAC.docx?openelement
AQUAVAC VIBRIO ORAL Mutual Recognition CY00118V INACTIVATED LISTONELLA (VIBRIO) ANGUILLARUM SEROTYPE I STRAIN INACTIVATED LISTONELLA (VIBRIO) ANGUILLARUM SEROTYPE II a (=V. ORDALII) STRAIN VACCINE INTERVET INTERNATIONAL BV CYCON CHEMICALS LTD ORAL SUSPENSION FISH OR 0 DAYS
ASCOLINC 110 MP National 17971 LINCOMYCIN HYDROCHLORIDE ANTIBACTERIAL VETOQUINOL ITALIA S.R.L. PANCHRIS FEEDS (VETERINARY) LTD MEDICATED PREMIX PIGS OR 2 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/6887FEEB72DB2DE9C2257E69003E2EDC/$file/ASCOLINC 110.docx?openelement
ASCOPIR, 40G/100G, SOLUBLE POWDER TO BE DISSOLVED IN DRINKING WATER OR LIQUID FEED FOR ORAL ADMINISTRATION, CALVES, SWINE, BROILERS National CY00054V ACETYLSALICYLIC ACID ANALGESIC ANTIINFLAMMATORY ANTIPYRETIC DOX-AL ITALIA SPA ITALY PANCHRIS FEEDS (VETERINARY) LTD POWDER PIGS BROILERS CATTLE OR 0 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/4285148C971E7B90C2257E69003EB3AA/$file/ASCOPIR 40.docx?openelement
ATIPAZOLE 5 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION FOR DOGS AND CATS Mutual Recognition CY00607V ATIPAMEZOLE HYDROCHLORIDE 5 MG/ML ANTIDOTE VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L. PREMIER SHUKUROGLOU LTD SOLUTION FOR INJECTION DOGS CATS IM N/A http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/44BBA8681BEA4BB5C225811A002DE3BE/$file/ATIPAZOLE 5 mgml Eνέσιμο διάλυμα για σκύλους και γάτες.docx?openelement
AURIZON Mutual Recognition CY00090V MARBOFLOXACIN CLOTRIMAZOLE DEXAMETHAZONE ANTIBACTERIAL ANTIINFECTIVE ANTIFUNGAL VETOQUINOL S.A., FRANCE PANCHRIS FEEDS (VETERINARY) LTD SUSPENSION DOGS EA N/A
AVIPRO SALMONELLA DUO LYOPHILISATE FOR SUSPENSION Decentralized CY00337V LIVE ATTENUATED SALMONELLA ENTERITIDIS BACTERIA, STRAIN SM24/RIF12/SSQ, MIN. 1 X 108 CFU* AND MAX. 6 X 108 CFU* LIVE ATTENUATED SALMONELLA TYPHIMURIUM BACTERIA, STRAIN NAL2/RIF9/RTT, MIN. 1 X 108 CFU* AND MAX. 6 X 108 CFU* VACCINE LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH & CO. KG ACTIVET LTD LYOPHILISATE FOR SUSPENSION FOR USE IN DRINKING WATER CHICKENS TURKEYS DUCKS OR CHICKENS AND DUCKS: MEAT & EDIBLE TISSUES: 21 DAYS EGGS: 21 DAYS DUCKS: MEAT & EDIBLE TISSUES: 70 DAYS AFTER FIRST VACCINATION 49 DAYS AFTER REVACCINATION Line Extension http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/CD753620ECAF7EF3C2257E69003EE33B/$file/AviPro SALMONELLA DUO.docx?openelement
AVIPRO® AE SUSPENSION FOR ORAL USE FOR CHICKCENS National 16023 AE VIRUS 1143 CALNEK ? 10 E 3 EID50 ? 10 E 4.5 EIDI50 VACCINE LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH & CO. KG ACTIVET LTD ORAL SUSPENSION CHICKENS OR N/A http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/712E589BD71EBB51C2257E69003F1F85/$file/AviPro AE.docx?openelement
AVIPRO® GUMBORO VAC LYOPHILISATE FOR SUSPENSION FOR CHICKENS National 16103 INFECTIOUS BURSITIS VIRUS STRAIN CU 1M, ?2 LOG 10, ?3,7 LOG 10 VACCINE LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH & CO. KG ACTIVET LTD LYOPHLYISATE FOR ORAL SUSPENSION CHICKENS OR N/A http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/417DB503E189B585C2257E69003F33E0/$file/AVIPRO GUMBORO VAC.docx?openelement
AVIPRO® IB H120 LYOPHYLISATE FOR SUSPENSION FOR CHICKEN National 16022 LIVE INFECTIOUS BRONCHITIS (IB) VIRUS, STRAIN MASSACHUSETTES H 120 VACCINE LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH & CO. KG ACTIVET LTD LYOPHYLISATE FOR SUSPENSION CHICKENS OR COARSE SPRAY 0 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/3C8D918FCB7039F2C2257E69003F48A2/$file/AviPro IB H120.docx?openelement
AVIPRO® IBD XTREME Decentralized CY00128V LIVE (INTERMEDIATE PLUS) IBD VIRUS STRAIN V217 VACCINE LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH & CO. KG ACTIVET LTD LYOPHYLISATE FOR SUSPENSION CHICKENS IO OR 0 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/45413CAA479CC68BC2257E99002EC6B7/$file/Avipro IBD Xtreme.docx?openelement
AVIPRO® ILT, ΛΥΟΦΙΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Ή ΜΕ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΣΕ ΟΡΝΙΘΕΣ National 16024 INFECTIOUS LARYNGOTRACHEITIS VIRUS, ΜΙΝ 10 Ε 3,3 ΜΑΧ 10 Ε 3,5 ΕΙΔ50 VACCINE LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH & CO. KG ACTIVET LTD LYOPHYLISATE FOR RECONSTITUTION CHICKENS 0R IO MEAT & EDIBLE TISSUES: 0 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/55C4ED8240D0B9C8C2257E69003F6329/$file/AviPro ILT.docx?openelement
AVIPRO® ND C131, LYOPHILISATE FOR SUSPENSION FOR INJECTION FOR CHICKENS Mutual Recognition CY00135V NEWCASTLE DISEASE VIRUS CLONE 13-1 VACCINE LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH & CO. KG ACTIVET LTD LYOPHILISATE FOR SUSPENSION FOR INJECTION CHICKENS IO OR INSTILLATION MEAT & EDIBLE TISSUES: 0 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/59C59A4E2BCADA90C2257E69003F9A58/$file/AviPro ND C131.docx?openelement
AVIPRO® ND HB1 National 16020 LIVE NEWCASTLE DISEASE (ND) VIRUS, STRAIN HITCHNER B1 VACCINE LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH & CO. KG ACTIVET LTD LYOPHYLISATE FOR SUSPENSION CHICKENS NA OR 0 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/507072122435724CC2257E69003FB0E3/$file/AviPro ND HB1.docx?openelement
AVIPRO® ND LASOTA LYOPHILISATE FOR USE IN CHICKENS AND TURKEYS National 16019 VIRUS NEWCASTLE STRAIN LASOTA => 10 E 6.0 EID50, =< 10 E 7.0 EID50 VACCINE LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH & CO. KG ACTIVET LTD LYOPHILISATE CHICKENS TURKEYS OR IO COARSE SPRAY 0 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/435C5F9276A61475C2257E69003FC817/$file/AviPro ND LASOTA.docx?openelement
AVIPRO® PRECISE National 16716 live IBD (Infectious Bursal Disease)-Virus, strain LC 75 VACCINE LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH & CO. KG ACTIVET LTD LYOPHYLISATE (POWDER FOR ORAL SUSPENSION) CHICKENS (FROM 7 DAYS OLD) OR 0 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/FACA0443D9B83AE4C2257EA50031957E/$file/AviPro PRECISE.docx?openelement
AVIPRO® REO, LYOPHILISATE AND SOLVENT FOR SUSPENSION FOR INJECTION FOR CHICKENS National 16315 LIVE ATTENUATED REOVIRUS STRAIN 1133, 10 E 4 - 10 E 5,5 TCID50 VACCINE LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH & CO. KG ACTIVET LTD LYOPHILISATE AND SOLVENT FOR SUSPENSION CHICKENS IM SC 0 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/BA7B7BC273BC958EC2257E69003FDE70/$file/AviPro REO.docx?openelement
AVIPRO® SALMONELLA VAC E ORAL LYOPHILISATE (FOR RECONSTITUTION IN DRINKING WATER) FOR CHICKENS National 19331 SALMONELLA ENTERITIDIS STRAIN SM 24/RIF 12/Ssq LIVE ATTENUATED, =>1 X 10 E 8, =< 6 X 10 E 8 CFU VACCINE LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH & CO. KG ACTIVET LTD ORAL LYOPHILISATE CHICKEN OR MEAT & EDIBLE TISSUES: 21 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/826FBF00544C4CF4C2257E69003FEF5F/$file/AviPro® SALMONELLA VAC E.docx?openelement
AVIPRO® SALMONELLA VAC T National 18273 SALMONELLA TYPHIMURIUM STRAIN NaI2/Rif9/Rtt. VACCINE LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH & CO. KG ACTIVET LTD LYOPHYLIZED VACCINE CHICKEKNS (FROM 1 DAY OLD) OR MEAT AND EDIBLE TISSUES: 21 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/86F1A665F0C633A0C2257E69003FFEBD/$file/AviPro Salmonella Vac T.docx?openelement
AVIPRO® THYMOVAC Mutual Recognition CY00191V LIVE CHICKEN ANAEMIA VIRUS, STRAIN CUX-1 VACCINE LOHMANN ANIMAL HEALTH GMBH & CO. KG ACTIVET LTD LYOPHYLISATE FOR USE IN DRINKING WATER CHICKENS (BREEDERS FROM 8 WEEKS OF AGE) OR 0 DAYS http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/58D597A0403C579BC2257DC4003675D4/$file/parartima 1.doc?openelement
BACOLAM AMOXICILLIN AND COLISTIN, SUSPENSION FOR INJECTION FOR CATTLE, SHEEP, GOATS, PIGS AND HORSES National 19058 AMOXICILLIN TRIHYDRATE 100MG/ML COLISTIN SULPHATE 250000 IU/ML ANTIBACTERIAL FATRO SpA ITALY N. A. CHANCE TRADING CO SUSPENSION FOR INJECTION CATTLE SHEEP HORSES PIGS GOATS DEEP IM CATTLE, SHEEP, GOATS, PIGS, HORSES: MEAT; 28 DAYS NOT PERMITTED FOR USE IN HORSES PRODUCING MILK FOR HUMAN CONSUMPTION DO NOT ADMINISTER TO LACTATING ANIMALS WHOSE MILK OR DERIVATIVES ARE INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/F18509D109BFA871C2257D6500225C2D/$file/parartima 1.doc?openelement
BANMINTH PASTE FOR CATS National 16044 PYRANTEL PAMOATE 115,3 MG/G ANTHELMINTHIC ZOETIS HELLAS A.E. VITATRACE NUTRITION LTD ORAL PASTE CATS OR N/A http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/BBA3057204821885C2257E6F0032823F/$file/Banminth cats.docx?openelement
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό cb780f82-9735-4acb-ade8-de22b2ea10ad
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.898803710938 34.339750856855, 31.898803710938 35.778549871932, 34.963989257813 35.778549871932, 34.963989257813 34.339750856855))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Αλία Πατσιά
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας almichaelides@vs.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

1242