Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει ως αποστολή την προώθηση των ψηλότερων επιπέδων οικονομικής διαχείρισης, πληροφόρησης και απολογισμού στο δημόσιο τομέα και την εξασφάλιση αξίας για το δημόσιο χρήμα.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Ειδικών Εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από το 2017 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date Title URL_Word URL_Pdf
22/3/2017 Στέγαση Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΜΕΕ/01/2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/5E0943027729D123C22580F7003A6845/$file/%CE%95%CE%A5-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%95-01-2017-%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%A4%CE%A0%CE%91.doc?OpenElement
24/3/2017 Ωφελήματα Κρατικών Αξιωματούχων (ΥΟ/01/2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/0504655BBA44072AC22580F7003A0C76/$file/%CE%95%CE%A5-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%92%CE%91-01-2017-%CE%A9%CF%86%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%91%CE%BE%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%87%CF%89%CE%BD.doc?OpenElement
5/4/2017 Λιμάνι Λεμεσού (ΥΜΕΕ/02/2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/70CC7736DD23D3F8C22580F90043847D/$file/EY-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%95-02-2017-%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%20%CE%9B%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%8D.doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/70CC7736DD23D3F8C22580F90043847D/$file/EY-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%95-02-2017-%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9%20%CE%9B%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%8D.pdf?OpenElement
7/4/2017 Έλλειψη ανταγωνισμού στους διαγωνισμούς προμήθειας φαρμάκων (ΥY/01/2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/FB172D2EE29FB51EC2258101001F3288/$file/EY-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%20%CE%A5Y-01-2017-%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A8%CE%97%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%20%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D.doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/FB172D2EE29FB51EC2258101001F3288/$file/EY-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A5%CE%A5-01-2017-%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A8%CE%97%20%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%20%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D.pdf?OpenElement
13/4/2017 Ελεγχος Λογαριασμών Βουλής 2016 (ΒΑ/01/2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/03F6DAC5B6D1710DC225811500233824/$file/EY-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%84%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%92%CE%91-01-2017%20-%20%CE%84%CE%95%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE%CF%82%202016.doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/03F6DAC5B6D1710DC225811500233824/$file/EY-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%84%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%92%CE%91-01-2017%20-%20%CE%84%CE%95%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE%CF%82%202016.pdf?OpenElement
3/5/2017 Διαδικασία Στέγασης των Κεντρικών Γραφείων του ΤΑΥ (ΥΓΑΑΠ/01/2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/04B7BE271E27E995C2258101001F7B99/$file/%CE%95%CE%A5-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A5%CE%93%CE%91%CE%91%CE%A0-01-2017%20-%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A4%CE%91%CE%A5.doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/04B7BE271E27E995C2258101001F7B99/$file/%CE%95%CE%A5-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A5%CE%93%CE%91%CE%91%CE%A0-01-2017%20-%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A4%CE%91%CE%A5.pdf?OpenElement
5/5/2017 Τροποποίηση πολεοδομικής ζώνης στην περιοχή «Χαλεπιανές» στο Πέρα Χωρίο–Νήσου (ΥΕΣ/01/2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/EFD8874ACA4F3AE5C225811700365352/$file/EY-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%84%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A5%CE%95%CE%A3-01-2017-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE%20%C2%AB%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%82%C2%BB.doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/EFD8874ACA4F3AE5C225811700365352/$file/EY-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%84%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A5%CE%95%CE%A3-01-2017-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE%20%C2%AB%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%82%C2%BB.pdf?OpenElement
10/5/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Εκλογικών Δαπανών (ΠΚ/01/2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/99B44B5638FF5225C225811C0025E909/$file/2017.05.10%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%84%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%94%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD%20(%CE%A0%CE%9A-01-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/99B44B5638FF5225C225811C0025E909/$file/2017.05.10%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%84%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%94%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD%20(%CE%A0%CE%9A-01-2017).pdf?OpenElement
19/5/2017 Απόσπαση Οικονομικού Λειτουργού στην ΕΤΕπ (ΥΟ-02-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/C4E5045250E2AF41C225812500217E3A/$file/2017.05.19%20%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%A4%CE%95%CF%80%20%20(%CE%A5%CE%9F-02-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/C4E5045250E2AF41C225812500217E3A/$file/2017.05.19%20%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%A4%CE%95%CF%80%20%20(%CE%A5%CE%9F-02-2017).pdf?OpenElement
22/6/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών Κόμματος Πνοή Λαού (ΠΚ-11-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/0881CED8EB6D5054C22581470020A476/$file/2017.06.22%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%A0%CE%BD%CE%BF%CE%AE%20%CE%9B%CE%B1%CE%BF%CF%8D%20(%CE%A0%CE%9A-11-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/0881CED8EB6D5054C22581470020A476/$file/2017.06.22%20%20%CE%A0%CE%9A-11-2017.pdf?OpenElement
22/6/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/1E44FD74F295CA3AC2258147002B30AF/$file/2017.06.22%20(11)%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%A0%CE%9D%CE%9F%CE%97%20%CE%9B%CE%91%CE%9F%CE%A5.pdf?OpenElement
22/6/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου (ΠΚ-10-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/34FD03322EA503F4C22581470020FC7B/$file/2017.06.22%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B1%20%CE%96%CF%8E%CE%B1%20%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%20(%CE%A0%CE%9A-10-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/34FD03322EA503F4C22581470020FC7B/$file/2017.06.22%20%20%CE%A0%CE%9A-10-2017.pdf?OpenElement
22/6/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/BBBDEA55174DA16BC2258147002B1EA9/$file/2017.06.22%20(10)%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%91%20%CE%96%CE%A9%CE%91%20%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5.pdf?OpenElement
22/6/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών ΕΛΑΜ (ΠΚ-09-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/7DB0DE5FCEAD8AB1C2258147002119E2/$file/2017.06.22%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%20%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%9C%20(%CE%A0%CE%9A-09-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/7DB0DE5FCEAD8AB1C2258147002119E2/$file/2017.06.22%20%20%CE%A0%CE%9A-09-2017.pdf?OpenElement
22/6/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΛΑΜ http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/1E44FD74F295CA3AC2258147002B30AF/$file/2017.06.22%20(11)%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%A0%CE%9D%CE%9F%CE%97%20%CE%9B%CE%91%CE%9F%CE%A5.pdf?OpenElement
22/6/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών Κινήματος Οικολόγων (ΠΚ-08-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/53E722F14BE63F23C2258147002131D6/$file/2017.06.22%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD%20(%CE%A0%CE%9A-08-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/53E722F14BE63F23C2258147002131D6/$file/2017.06.22%20%20%CE%A0%CE%9A-08-2017.pdf?OpenElement
22/6/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/4974867654F06878C2258147002AFAC0/$file/2017.06.22%20(08)%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%A9%CE%9D.pdf?OpenElement
22/6/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών Κινήματος Αλληλεγγύη (ΠΚ-07-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/3CE97D863BCB98D4C225814700215895/$file/2017.06.22%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%20%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%20(%CE%A0%CE%9A-07-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/3CE97D863BCB98D4C225814700215895/$file/2017.06.22%20%20%CE%A0%CE%9A-07-2017.pdf?OpenElement
22/6/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/450A1B362B7E1EC6C2258147002AE103/$file/2017.06.22%20(07)%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A5%CE%97.pdf?OpenElement
22/6/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών Κινήματος Συμμαχία Πολιτών (ΠΚ-06-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/2CCB7C63FA6492D3C225814700218A60/$file/2017.06.22%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD%20(%CE%A0%CE%9A-06-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/2CCB7C63FA6492D3C225814700218A60/$file/2017.06.22%20%20%CE%A0%CE%9A-06-2017.pdf?OpenElement
22/6/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/6258593C83CC1FCDC2258147002ACE65/$file/2017.06.22%20(06)%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A7%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf?OpenElement
22/6/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών ΕΔΕΚ (ΠΚ-05-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/D0C8C61046BD779DC22581470021C2B6/$file/2017.06.22%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%95%CE%94%CE%95%CE%9A%20(%CE%A0%CE%9A-05-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/D0C8C61046BD779DC22581470021C2B6/$file/2017.06.22%20%20%CE%A0%CE%9A-05-2017.pdf?OpenElement
22/6/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΔΕΚ http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/FA6CD19DDC7E6125C2258147002AB920/$file/2017.06.22%20(05)%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%94%CE%95%CE%9A.pdf?OpenElement
22/6/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών ΔΗΚΟ (ΠΚ-04-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/3941A96EF62A2F00C22581470021D5A6/$file/2017.06.22%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%94%CE%97%CE%9A%CE%9F%20(%CE%A0%CE%9A-04-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/3941A96EF62A2F00C22581470021D5A6/$file/2017.06.22%20%20%CE%A0%CE%9A-04-2017.pdf?OpenElement
22/6/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΚΟ http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/C55DE7B6137A8014C2258147002A8BF0/$file/2017.06.22%20(04)%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%94%CE%97%CE%9A%CE%9F.pdf?OpenElement
22/6/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών ΑΚΕΛ (ΠΚ-03-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/43CCFB127C551739C22581470021E8A8/$file/2017.06.22%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%9B%20(%CE%A0%CE%9A-03-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/43CCFB127C551739C22581470021E8A8/$file/2017.06.22%20%20%CE%A0%CE%9A-03-2017.pdf?OpenElement
22/6/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΚΕΛ http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/FD9C28CA6F0C471FC2258147002A7714/$file/2017.06.22%20(03)%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%9B.pdf?OpenElement
22/6/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών ΔΗΣΥ (ΠΚ-02-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/01DD009D75795FE4C22581470021F808/$file/2017.06.22%20%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%202016%20-%20%CE%94%CE%97%CE%A3%CE%A5%20(%CE%A0%CE%9A-02-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/01DD009D75795FE4C22581470021F808/$file/2017.06.22%20%20%CE%A0%CE%9A-02-2017.pdf?OpenElement
22/6/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΣΥ http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/812E98AA37B4F168C2258147002A4EAE/$file/2017.06.22%20(02)%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A9%CE%9D%20&%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%94%CE%97%CE%A3%CE%A5.pdf?OpenElement
29/6/2017 Ενοικίαση εγκαταστάσεων στη Βιομηχανική Περιοχή Β στην Αραδίππου (ΥΕΕΒΤ-01-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/D3ABCECED56F073CC225814E0031E39F/$file/2017.06.29%20E%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE%20%CE%92%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%85%20(%CE%A5%CE%95%CE%95%CE%92%CE%A4-01-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/D3ABCECED56F073CC225814E0031E39F/$file/2017.06.29%20E%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE%20%CE%92%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%85%20(%CE%A5%CE%95%CE%95%CE%92%CE%A4-01-2017).pdf?OpenElement
30/6/2017 Παραπομπή Κατάδικου για ιατρική περίθαλψη στο Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ (ΤΦ-01-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/1BBE647D7877D07BC225814F001B7B46/$file/2017.06.30%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%AE%20%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CF%88%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CF%81%CE%BF%20(%CE%A4%CE%A6-01-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/1BBE647D7877D07BC225814F001B7B46/$file/2017.06.30%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%AE%20%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CF%88%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CF%81%CE%BF%20(%CE%A4%CE%A6-01-2017).pdf?OpenElement
4/7/2017 Διαχειριστικός Έλεγχος για την πρόοδο/υλοποίηση των Έργων Μηχανογράφησης του Δημόσιου Τομέα (ΣΗΔ-01-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/BCDE3F456E3B943EC2258153002139FC/$file/2017.07.04%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%20%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20(%CE%A3%CE%97%CE%94-01-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/BCDE3F456E3B943EC2258153002139FC/$file/2017.07.04%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%20%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20(%CE%A3%CE%97%CE%94-01-2017).pdf?OpenElement
6/9/2017 Διαχειριστικός ΄Ελεγχος αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων (ΥΠΕΞ-01-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/FAFFE7940A4DDB1DC225819300467622/$file/2017.09.06%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%84%CE%95%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BB%CF%89%CE%BD%20(%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%9E-01-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/FAFFE7940A4DDB1DC225819300467622/$file/2017.09.06%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%84%CE%95%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BB%CF%89%CE%BD%20(%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%9E-01-2017).pdf?OpenElement
20/9/2017 Συμβούλια Αποχετεύσεων και αποχετευτικά τέλη (TA-01-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/3476AF0995D1F9B2C22581B4002960AC/$file/2017.09.20%20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1%20%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7.doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/3476AF0995D1F9B2C22581B4002960AC/$file/2017.09.20%20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1%20%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7.pdf?OpenElement
9/10/2017 Έλεγχος Δικαστικής Υπηρεσίας για το έτος 2016 (ΔΥ-01-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/FC383A6053240C03C22581B5003C05EA/$file/2017.10.09%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%20(%CE%94%CE%A5-01-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/FC383A6053240C03C22581B5003C05EA/$file/2017.10.09%20%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%20(%CE%94%CE%A5-01-2017).pdf?OpenElement
9/10/2017 Έλεγχος Τμήματος Γεωργίας για το έτος 2016 (TΓ-01-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/166AC171C42734FDC22581B40028F7F1/$file/2017.10.09%20%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82%20(%CE%A4%CE%93-01-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/166AC171C42734FDC22581B40028F7F1/$file/2017.10.09%20%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82%20(%CE%A4%CE%93-01-2017).pdf?OpenElement
10/10/2017 Έλεγχος Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το έτος 2016 (ΙΓΕ-01-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/9A0BFA182EE0D15FC22581A10020EAC7/$file/2017.10.10%20%CE%99%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%20%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CF%8E%CE%BD.doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/9A0BFA182EE0D15FC22581A10020EAC7/$file/2017.10.10%20%CE%99%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%20%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CF%8E%CE%BD.pdf?OpenElement
7/11/2017 Ελεγχος Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2016 (ΑΡΚ- 01-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/C78D0C31168A61FAC22581D1003CAA23/$file/2017.11.07%20%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE%20%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%202016%20(%CE%91%CE%A1%CE%9A-%2001-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/C78D0C31168A61FAC22581D1003CAA23/$file/2017.11.07%20%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE%20%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%202016%20(%CE%91%CE%A1%CE%9A-%2001-2017).pdf?OpenElement
13/11/2017 Έλεγχος Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το έτος 2016 (ΠΥ-01-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/20DB824EB8ED62C3C22581D4002B4DB0/$file/2017.11.13%20%CE%A0%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%92%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91%202016%20(%CE%A0%CE%A5-01-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/20DB824EB8ED62C3C22581D4002B4DB0/$file/2017.11.13%20%CE%A0%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%92%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91%202016%20(%CE%A0%CE%A5-01-2017).pdf?OpenElement
13/11/2017 Έλεγχος Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης για το έτος 2016 (ΤΓΕ-01-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/3FEF689F41D35921C22581D4002AE499/$file/2017.11.13%20%CE%A4%CE%9C%CE%97%CE%9C%CE%91%20%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%202016%20(%CE%A4%CE%93%CE%95-01-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/3FEF689F41D35921C22581D4002AE499/$file/2017.11.13%20%CE%A4%CE%9C%CE%97%CE%9C%CE%91%20%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%202016%20(%CE%A4%CE%93%CE%95-01-2017).pdf?OpenElement
13/11/2017 Έλεγχος Τμήματος Φυλακών για το έτος 2016 (ΤΦ-02-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/7EE060DDBEBC0000C22581D300488E6C/$file/2017.11.13%20%CE%A4%CE%9C%CE%97%CE%9C%CE%91%20%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D%202016%20(%CE%A4%CE%A6-02-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/7EE060DDBEBC0000C22581D300488E6C/$file/2017.11.13%20%CE%A4%CE%9C%CE%97%CE%9C%CE%91%20%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D%202016%20(%CE%A4%CE%A6-02-2017).pdf?OpenElement
21/11/2017 Ελεγχος Λογαριασμών της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας - Διαχείριση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και άλλων παροχών για το έτος 2015 (ΥΕΠΚΑ-ΥΔΕΠ-01-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/B92583FA15016DF0C22581DF002706C4/$file/2017.11.21%20%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82%202015%20(%CE%A5%CE%95%CE%A0%CE%9A%CE%91-%CE%A5%CE%94%CE%95%CE%A0-01-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/B92583FA15016DF0C22581DF002706C4/$file/2017.11.21%20%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82%202015%20(%CE%A5%CE%95%CE%A0%CE%9A%CE%91-%CE%A5%CE%94%CE%95%CE%A0-01-2017).pdf?OpenElement
29/11/2017 Ελεγχος Αστυνομίας Κύπρου για το έτος 2016 (ΑΣΤ-01-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/669BDE2982075036C22581E700278CBF/$file/2017%2011%2029%20%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%20%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%202016.doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/669BDE2982075036C22581E700278CBF/$file/2017%2011%2029%20%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%20%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%202016.pdf?OpenElement
1/12/2017 Έλεγχος Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για το έτος 2016 (ΓΤΠ-01-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/0085617BDA8972FEC22581E900246730/$file/2017.12.01%20%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD%202016.doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/0085617BDA8972FEC22581E900246730/$file/2017.12.01%20%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD%202016.pdf?OpenElement
7/12/2017 Έλεγχος Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος-Διοίκηση για το έτος 2016 (ΥΓΑΑΠ-02-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/1F2C057D6970284FC22581EF002F31F2/$file/2017.12.07%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%20%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82,%20%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%202016.doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/1F2C057D6970284FC22581EF002F31F2/$file/2017.12.07%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%20%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82,%20%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%202016.pdf?OpenElement
8/12/2017 Ελεγχος Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για το έτος 2016 (ΤΑΥ-01-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/DB1C8C2584BAECA8C22581F00039F2B3/$file/2017.12.08%20%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CF%89%CF%82%20%CE%A5%CE%B4%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82%202016%20(%CE%A4%CE%91%CE%A5-01-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/DB1C8C2584BAECA8C22581F00039F2B3/$file/2017.12.08%20%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CF%89%CF%82%20%CE%A5%CE%B4%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82%202016%20(%CE%A4%CE%91%CE%A5-01-2017).pdf?OpenElement
12/12/2017 Ελεγχος Τμήματος Περιβάλλοντος για το έτος 2016 (ΤΠ-01-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/8A68DED8472C3382C22581F400325FD3/$file/2017.12.12%20%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82%202016%20(%CE%A4%CE%A0-01-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/8A68DED8472C3382C22581F400325FD3/$file/2017.12.12%20%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82%202016%20(%CE%A4%CE%A0-01-2017).pdf?OpenElement
14/12/2017 Μελέτη για τη διαδικασία που ακολουθείται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για την Προμήθεια Καυσίμων (Gasoil και Heavy Fuel Oil) στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς Βασιλικού και Δεκέλειας (ΑΗΚ-01-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/8779D311257E685CC22581F600440E66/$file/2017.12.14%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%20%CE%91%CE%97%CE%9A%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1%20%CE%9A%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20(%CE%91%CE%97%CE%9A-01-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/8779D311257E685CC22581F600440E66/$file/2017.12.14%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%20%CE%91%CE%97%CE%9A%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1%20%CE%9A%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20(%CE%91%CE%97%CE%9A-01-2017).pdf?OpenElement
14/12/2017 Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Κύπρο (ΤΠ-02-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/A61E107AD55AEDD5C22581F60035E14F/$file/2017.12.14%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%A3%CF%84%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD%20(%CE%A4%CE%A0-02-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/A61E107AD55AEDD5C22581F60035E14F/$file/2017.12.14%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%A3%CF%84%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD%20(%CE%A4%CE%A0-02-2017).pdf?OpenElement
15/12/2017 Ελεγχος Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών για το έτος 2016 (ΤΑΘΕ-01-2017) http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/02634C633E3E883CC22581F700297550/$file/2017.12.15%20Τμήμα%20Αλιείας%20και%20Θαλασσίων%20Ερευνών%20για%20το%20έτος%202016%20(ΤΑΘΕ-01-2017).doc?OpenElement http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/02634C633E3E883CC22581F700297550/$file/2017.12.15%20Τμήμα%20Αλιείας%20και%20Θαλασσίων%20Ερευνών%20για%20το%20έτος%202016%20(ΤΑΘΕ-01-2017).pdf?OpenElement
Field Value
Organization Ελεγκτική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Ακανόνιστα
Identified
6fb23de6-d510-4469-981d-cc8ba74402c4
Spatial
POLYGON ((31.695556724444 34.321511215867, 31.695556724444 35.719014544732, 35.203857617453 35.719014544732, 35.203857617453 34.321511215867))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Χρίστος Μάος
Contact email
cao@audit.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

365