Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Φραγμάτων της Κύπρου

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος στον οποίο περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά των φραγμάτων στην Κύπρο. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται για κάθε φράγμα τα πιο κάτω πεδία:

* Α/Α
* Όνομα Φράγματος
* Έτος Λειτουργίας
* Ποταμός
* Χωρητικότητα (m3)
* Ύδρευση ("Ναι" αν χρησιμοποιείται για ύδρευση)
* Άρδευση ("Ναι" αν χρησιμοποιείται για άρδευση)
* Εμπλουτιστικό ("Ναι" αν είναι εμπλουτιστικό)
* Αρδευόμενη Περιοχή (Ha)
* Είδος Αρδευόμενης Περιοχής
* Λεκάνη Απορροής (km2)
* Τύπος Αναχώματος
* Κατηγορία
* Ύψος Αναχώματος (m)
* Μήκος Αναχώματος (m)
* Όγκος Αναχώματος ('000 m3)
* Επιφάνεια Λίμνης ('000 m2)
* Μήκος Υπερχειλιστή (m)
* Παροχευτικότητα Υπερχειλιστή (m3/s)
* Μελέτη
* Κατασκευαστής

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
A/A NAME YEAR RIVER CAPACITY (m3) WATER SUPPLY IRRIGATION ENRICHMENT IRRIGATED ARES (Ha) KIND OF IRRIGATED AREA RIVER BASIN (km2) DAM CATEGORY SIZE CATEGORY DAM HEIGHT (m) DAM LENGTH (m) DAM VOLUME ('000 m3) RESERVOIR SURFACE ('000 m2) OVERFLOW SPILLWAY LENGTH (m) OVERFLOW SPILLWAY DISCHARGE (m3/s) STUDY CONSTRUCTOR longitude latitude
1 Κούκλια 1900 - 4545000 Nαι - - - Xωμάτινο Μικρά Φράγματα 6 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.753769 35.127016
2 Λυθροδόντας (Κάτω) 1945 Κουτσός (Γιαλιάς) 32000 Nαι 33.5 Λαχανικά 8.7 Βαρύτητας Μικρά Φράγματα 11 42.3 2.9 15 34 70 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.288629 34.949388
3 Ακρούντα 1947 Γερμασόγεια 23000 Nαι 53 Καλλιέργειες - Βαρύτητας Μικρά Φράγματα 7 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.074904 34.771058
4 Γαληνή 1947 Κάμπος 23000 Nαι 174.1 Καλλιέργειες 25.5 Βαρύτητας Μικρά Φράγματα 11 19.2 0.9 5 13.4 17.2 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 32.762873 35.107669
5 Καλό Χωριό Κλήρου 1947 Ακάκι (Σερράχης) 82000 Nαι 180.8 Λαχανικά 23.4 Βαρύτητας Μικρά Φράγματα 9 37 1.9 13 22.5 44.1 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.154297 34.981270
6 Πέτρα (Κάτω) 1948 Ατσάς 32000 Nαι 362 Καλλιέργειες και λαχανικά 37.1 Βαρύτητας Μικρά Φράγματα 9 36 1.5 8 21.2 31.6 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 32.924504 35.077819
7 Πέτρα (Πάνω) 1951 Ατσάς 23000 Nαι 260 Καλλιέργειες και λαχανικά 33.7 Βαρύτητας Μικρά Φράγματα 9 35 1.5 4 30.5 52 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 32.924029 35.073421
8 Λυθροδόντας (Πάνω) 1952 Κουτσός (Γιαλιάς) 32000 Nαι 33.5 Λαχανικά 3 Βαρύτητας Μικρά Φράγματα 10 21 2.3 10 19 13 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.274357 34.943398
9 Καφίζες 1953 Ξερός (Μόρφου) 113000 Nαι 103.1 Εσπεριδοειδή 38.5 Βαρύτητας Μεγάλα Φράγματα 23 25.8 2.9 20 18.6 53 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 32.787993 35.048599
10 Άγιος Λουκάς 1955 - 455000 Nαι - - - Xωμάτινο Μικρά Φράγματα 3 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.912239 35.119457
11 Γύψου 1955 - 100000 Nαι - - - Xωμάτινο Μικρά Φράγματα 3 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.795064 35.281924
12 Καντού 1956 Ταπάχνα (Κούρης) 34000 Nαι 75.4 Καλλιέργειες 7.5 Βαρύτητας Μεγάλα Φράγματα 15.4 52.5 2.6 12 31 59 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 32.898394 34.698433
13 Πέρα Πεδι 1956 Κρυός (Κούρης) 55000 Nαι 14.7 Δέντρα 10 Βαρύτητας Μεγάλα Φράγματα 21.6 65.5 4 12 36.5 105.6 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 32.865545 34.872005
14 Πύργος 1957 Κατούρης 285000 Nαι 167.4 Δέντρα 13.5 Βαρύτητας Μεγάλα Φράγματα 22.3 65.5 7.6 30 30 120 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 32.655470 35.147623
15 Τριμήκληνη 1958 Κούρης 340000 Nαι 87 Δέντρα 51.5 Βαρύτητας Μεγάλα Φράγματα 33.3 76.2 6.1 23 30.5 58.7 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 32.914461 34.863749
16 Αθαλάσσα 1962 Καλόγηρος (Πεδιαίος) 791000 Nαι 41.5 Αντιπλημμυρικό, κτηνοτροφία 34 Xωμάτινο Μεγάλα Φράγματα 18.3 415 88.2 230 240 46.5 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.386629 35.127548
17 Κιόνελι 1962 Αρμυρός (Πεδιαίος) 1045000 Nαι 113.9 Καλλιέργειες 26 Xωμάτινο Μεγάλα Φράγματα 15 196 46 276 57 170 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.302333 35.235836
18 Λεύκα 1962 Σέτραχος (Μαραθάσας) 368000 Nαι 174.1 Εσπεριδοειδή 54.6 Βαρύτητας Μεγάλα Φράγματα 34.7 149 20 45 30.5 246 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 32.837337 35.063644
19 Μόρφου 1962 Σερράχης 1879000 Nαι Nαι 902.5 Εσπεριδοειδή 458 Xωμάτινο Μεγάλα Φράγματα 13 1400 387 480 450 680 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.015274 35.194007
20 Άγιος Γεώργιος 1962 - 90000 Nαι - - - Xωμάτινο Μικρά Φράγματα 6 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.017625 34.967937
21 Παναγιά Αμμοχώστου 1962 - 45000 Nαι - - - Xωμάτινο Μικρά Φράγματα 7 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 34.047350 35.004710
22 Πρόδρομος 1962 Εξωποτάμια δεξαμενή 122000 Nαι 22.8 Δέντρα - Xωμάτινη Μικρά Φράγματα 10 - 74 26 - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 32.844933 34.948782
23 Σωτήρα 1962 - 45000 Nαι - - - Xωμάτινο Μικρά Φράγματα 8 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.935207 35.014196
24 Κανλίκιογιου 1963 Τζινάρ (Πεδιαίος) 1113000 Nαι 535.6 Σιτηρά και λαχανικά 33 Xωμάτινο Μεγάλα Φράγματα 19 297 52 390 27.4 110 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.258860 35.241586
25 Αγία Νάπα 1963 - 55000 Nαι - - - Xωμάτινο Μικρά Φράγματα 8 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 0.000000 0.000000
26 Αντιπλημμυρικά Αμμοχώστου 1963 - 50000 Nαι - - - Xωμάτινο Μικρά Φράγματα 5 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 0.000000 0.000000
27 Εμπλουτιστικά Αμμοχώστου 1963 - 165000 Nαι - - - Xωμάτινο Μικρά Φράγματα 8 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 0.000000 0.000000
28 Παραλίμνι 1963 - 115000 Nαι - - - Xωμάτινο Μικρά Φράγματα 5 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 34.006783 35.010299
29 Αγρός 1964 Λιμνάτης 99000 Nαι 40.2 Δέντρα 0.5 Xωμάτινο Μεγάλα Φράγματα 26.2 171 52.5 15 50.7 6 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.014337 34.924223
30 Αργάκα 1964 Μακούντα 990000 Nαι 321.4 Λαχανικά 50 Λιθόρριπτο Μεγάλα Φράγματα 41.1 137 133.7 107 146 280 Howard Humphreys & Sons Αγγλίας Nowlem and Ridgeways Αγγλίας 32.505998 35.047233
31 Κίτι (Τρέμιθος) 1964 Τρέμιθος 1614000 Nαι 664.1 Λαχανικά 130 Xωμάτινο Μεγάλα Φράγματα 22 1075 172.5 360 150 610 Il Nuovo Castoro της Ιταλίας Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.557873 34.873320
32 Λιοπέτρι 1964 Ποταμός 340000 Nαι - - 37 Xωμάτινο Μεγάλα Φράγματα 18.3 540 55 74 12 90 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.876907 34.985798
33 Μια Μηλιά 1964 Σιμέας (Πεδιαίος) 355000 Nαι 174.1 Καλλιέργειες και σιτηρά 6.8 Xωμάτινο Μεγάλα Φράγματα 21.6 125 52.5 68 42 23.7 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.410747 35.229699
34 Οβγός 1964 Οβγός 845000 Nαι Nαι 852.9 Εσπεριδοειδή 0.2 Xωμάτινο Μεγάλα Φράγματα 16 720 146.6 260 264 780 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.038820 35.216351
35 Άγιος Νικόλαος 1964 - 1365000 Nαι - - - Xωμάτινο Μικρά Φράγματα 2 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.890779 35.112251
36 Δερύνεια 1964 - 23000 Nαι - - - Xωμάτινο Μικρά Φράγματα 6 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.930531 35.066896
37 Λίμνη Αγίου Λουκά 1964 - 4545000 Nαι - - - Xωμάτινη Μικρά Φράγματα 3 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.906727 35.133417
38 Λίμνη Παραλιμνίου 1964 - 1365000 Nαι - - - Xωμάτινη Μικρά Φράγματα 1 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.966210 35.037580
39 Φρέναρος 1964 - 115000 Nαι - - - Xωμάτινο Μικρά Φράγματα 5 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 0.000000 0.000000
40 Αγιά Μαρίνα 1965 Ξερός 298000 Nαι 200.8 Λαχανικά 8.4 Λιθόρριπτο Μεγάλα Φράγματα 33 116 61.2 33 26 160 Energoproject, Γιουγκοσλαβίας Mediterreanean Constructors - G.P. Zachariades, Ελλάδας - Κύπρου 32.543156 35.116970
41 Πολεμίδια 1965 Γαρύλλης 3400000 Nαι 1937.5 Εσπεριδοειδή και επιτραπέζια σταφύλια 75.6 Xωμάτινο Μεγάλα Φράγματα 44.8 170 215 110 134.1 580 Energoproject, Γιουγκοσλαβίας Mowlem & Ridway της Αγλίας 32.983983 34.722354
42 Καλοπαναγιώτης 1966 Σέτραχος (Μαραθάσας) 363000 Nαι 58.2 Δέντρα 26 Xωμάτινο Μεγάλα Φράγματα 40 137 156.2 47 77.7 204 Howard Humphreys & Sons Αγγλίας Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 32.825859 35.004341
43 Μαυροκόλυμπος 1966 Μαυροκόλυμπος 2180000 Nαι 449.2 Λαχανικά 37.8 Xωμάτινο Μεγάλα Φράγματα 45.1 183 302 175 284 366 Energoproject, Γιουγκοσλαβίας Cybarco, Κύπρου 32.410351 34.857463
44 Πομός 1966 Λειβάδι 860000 Nαι 381.6 Λαχανικά 36.3 Λιθόρριπτο Μεγάλα Φράγματα 38.4 168 150 83 129 280 Energoproject, Γιουγκοσλαβίας Mediterreanean Constructors - G.P. Zachariades, Ελλάδας - Κύπρου 32.576959 35.142298
45 Αυγόρου 1966 - 68000 Nαι - - - Xωμάτινο Μικρά Φράγματα 3 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 0.000000 0.000000
46 Κοντέα 1966 - 82000 Nαι - - - Xωμάτινο Μικρά Φράγματα 5 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.717284 35.075593
47 Μακράσυκα 1966 - 195000 Nαι - - - Xωμάτινο Μικρά Φράγματα 8 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.747988 35.073544
48 Ξυλοφάγου 1966 - 86000 Nαι - - - Xωμάτινο Μικρά Φράγματα 7 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.825013 34.973128
49 Σωτήρα 1966 - 32000 Nαι - - - Xωμάτινο Μικρά Φράγματα 5 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 33.939232 35.003838
50 Φρέναρος 1966 - 45000 Nαι - - - Xωμάτινο Μικρά Φράγματα 7 - - - - - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 0.000000 0.000000
Field Value
Organization Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Modified
Release Date
Frequency
Ακανόνιστα
Identified
9bd33795-8589-45f7-b2df-ae77b0e43ea7
Spatial
POLYGON ((31.887817382813 34.321605915641, 31.887817382813 35.814193951437, 34.963989257813 35.814193951437, 34.963989257813 34.321605915641))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Ιωάννου Αιμίλιος
Contact email
eioannou@wdd.moa.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

5128