Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδια  Επιτροπή για τον διορισμό, τοποθέτηση, επικύρωση διορισμού, κατάταξη, μονιμοποίηση, προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση, παραχώρηση υπηρεσιών και αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών λειτουργών και η επ’ αυτών άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατανομή των εκπαιδευτικών λειτουργών, κατά θέση και εκπαιδευτική βαθμίδα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατανομή των εκπαιδευτικών λειτουργών, κατά θέση και εκπαιδευτική βαθμίδα

Δεδομένα και Πόροι

Θέση Σχολική χρονιά Δημοτική Προδημοτική Ειδική Μέση Γενική Μέση Τεχνική Σύνολο
Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης 2017-2018 5 0 0 10 2 17
Επιθεωρητές 2017-2018 39 0 0 34 5 78
Διευθυντές 2017-2018 309 43 9 114 10 485
Βοηθοί Διευθυντές Α΄ 2017-2018 0 0 0 207 23 230
Βοηθοί Διευθυντές 2017-2018 616 67 39 823 86 1631
Πρώτοι Εκπαιδευτές 2017-2018 0 0 0 0 15 15
Ανώτεροι Εκπαιδευτές 2017-2018 0 0 0 0 10 10
Δάσκαλοι / Νηπιαγωγοί / Ειδικοί Εκπαιδευτικοί / Καθηγητές / Εκπαιδευτές 2017-2018 2953 374 361 3739 253 7680
Μόνιμοι επί δοκιμασία 2017-2018 376 229 111 738 97 1551
Συμβασιούχοι 2017-2018 164 46 150 281 29 670
Αορίστου διαρκείας 2017-2018 2 23 67 69 18 179
Σύνολο 2017-2018 4464 782 737 6015 548 12546
Θέση Σχολική χρονιά Δημοτική Προδημοτική Ειδική Μέση Γενική Μέση Τεχνική Σύνολο
Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης 2018-2019 5 0 0 10 2 17
Επιθεωρητές 2018-2019 33 3 2 34 6 78
Διευθυντές 2018-2019 305 48 7 114 11 485
Βοηθοί Διευθυντές Α΄ 2018-2019 0 0 0 211 22 233
Βοηθοί Διευθυντές 2018-2019 618 64 39 819 84 1624
Πρώτοι Εκπαιδευτές 2018-2019 0 0 0 0 14 14
Ανώτεροι Εκπαιδευτές 2018-2019 0 0 0 0 14 14
Δάσκαλοι / Νηπιαγωγοί / Ειδικοί Εκπαιδευτικοί / Καθηγητές / Εκπαιδευτές 2018-2019 2984 402 360 3891 250 7887
Μόνιμοι επί δοκιμασία 2018-2019 328 199 113 590 100 1330
Συμβασιούχοι 2018-2019 235 51 171 322 49 828
Αορίστου διαρκείας 2018-2019 5 30 108 56 14 213
Σύνολο 2018-2019 4518 794 798 6047 566 12723
Θέση Σχολική χρονιά Δημοτική Προδημοτική Ειδική Μέση Γενική Μέση Τεχνική Σύνολο
Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης 2019-2020 6 8 2 16
Επιθεωρητές 2019-2020 34 3 2 35 5 79
Διευθυντές 2019-2020 300 45 7 114 11 477
Βοηθοί Διευθυντές Α΄ 2019-2020 207 24 231
Βοηθοί Διευθυντές 2019-2020 613 68 39 828 86 1634
Πρώτοι Εκπαιδευτές 2019-2020 15 15
Ανώτεροι Εκπαιδευτές 2019-2020 11 11
Δάσκαλοι / Νηπιαγωγοί / Ειδικοί Εκπαιδευτικοί / Καθηγητές / Εκπαιδευτές 2019-2020 3240 564 458 4124 295 8681
Μόνιμοι επί δοκιμασία 2019-2020 58 35 13 358 53 517
Συμβασιούχοι 2019-2020 259 69 212 499 72 1111
Αορίστου διαρκείας 2019-2020 54 33 164 53 11 315
Σύνολο 2019-2020 4524 817 895 6183 585 13087
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό bd6b7190-3119-429c-ae68-52827ed8112a
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((32.173461914063 34.39421884279, 32.173461914063 35.760777609796, 34.711303710938 35.760777609796, 34.711303710938 34.39421884279))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Ανδρέου Μαρία
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας info@eey.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

254