Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Μέγιστη, Ελάχιστη Θερμοκρασία και Βροχόπτωση σε ημερήσια βάση

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

7 votes with an average rating of 14.3.

Ημερήσιες Τιμές για μέγιστη, ελάχιστη Θερμοκρασία και βροχόπτωση, από 01/01/2010 και εντεύθεν, σε ετήσια βάση, για τις πιο κάτω περιοχές:

(α) Αεροδρόμιο Πάφου (01/01/2010-)

(β) Αεροδρόμιο Λάρνακας (01/01/2010-)

(γ) Δασικό Κολλέγιο Προδρόμου (01/01/2010-)

(δ) Αθαλάσσα (01/01/2010 -)

(ε) Λεμεσός Δημοτικός Κήπος (01/01/2010-30/06/2018)

(στ) Νέο Λιμάνι Λεμεσού (01/10/2015 -)

(ζ) Παραλίμνι (01/01/2018 -)

 

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DATE LOCATION MAX TEMP (Celcius) MIN TEMP (Celcius) Rain (mm)
01/01/2010 Αθαλάσσα 21 7.2 0
02/01/2010 Αθαλάσσα 24 9 0
03/01/2010 Αθαλάσσα 19.6 9.2 0
04/01/2010 Αθαλάσσα 19.3 7.2 0
05/01/2010 Αθαλάσσα 17.5 6 0
06/01/2010 Αθαλάσσα 18.4 5.8 0
07/01/2010 Αθαλάσσα 19.2 7.5 0
08/01/2010 Αθαλάσσα 20.4 8.4 0
09/01/2010 Αθαλάσσα 21 5.9 0
10/01/2010 Αθαλάσσα 19.5 7.9 0
11/01/2010 Αθαλάσσα 17.2 9.1 0
12/01/2010 Αθαλάσσα 15.7 8.1 0.8
13/01/2010 Αθαλάσσα 17.5 8.4 3.4
14/01/2010 Αθαλάσσα 18.1 8.3 1.8
15/01/2010 Αθαλάσσα 19.9 7.7 0.2
16/01/2010 Αθαλάσσα 18.5 9.7 0
17/01/2010 Αθαλάσσα 17.2 9.9 0
18/01/2010 Αθαλάσσα 15 11.6 69
19/01/2010 Αθαλάσσα 17.7 9.9 1.7
20/01/2010 Αθαλάσσα 17.3 9.6 0
21/01/2010 Αθαλάσσα 16 3.9 tr
22/01/2010 Αθαλάσσα 12.2 2.6 9.7
23/01/2010 Αθαλάσσα 16.1 8.2 0.1
24/01/2010 Αθαλάσσα 11.2 7.3 7.7
25/01/2010 Αθαλάσσα 12.8 3.8 0
26/01/2010 Αθαλάσσα 10 2.1 0
27/01/2010 Αθαλάσσα 12 -0.1 0
28/01/2010 Αθαλάσσα 12 3 0.7
29/01/2010 Αθαλάσσα 12 8 5.1
30/01/2010 Αθαλάσσα 14.6 8.4 0
31/01/2010 Αθαλάσσα 18.4 7.9 0
01/02/2010 Αθαλάσσα 17.9 6.4 0
02/02/2010 Αθαλάσσα 18.7 4.9 3.9
03/02/2010 Αθαλάσσα 13.6 6 0.4
04/02/2010 Αθαλάσσα 9.5 2.5 0
05/02/2010 Αθαλάσσα 9.9 -0.3 0
06/02/2010 Αθαλάσσα 13.2 0.3 0
07/02/2010 Αθαλάσσα 14.1 0.9 0
08/02/2010 Αθαλάσσα 13.1 7.4 12.8
09/02/2010 Αθαλάσσα 15.9 6 2
10/02/2010 Αθαλάσσα 16.3 6.6 0
11/02/2010 Αθαλάσσα 16.3 9.6 0
12/02/2010 Αθαλάσσα 19.2 10.3 0
13/02/2010 Αθαλάσσα 17.8 7.4 0
14/02/2010 Αθαλάσσα 19.9 9 0
15/02/2010 Αθαλάσσα 20.6 10.5 0
16/02/2010 Αθαλάσσα 18.8 9.8 0
17/02/2010 Αθαλάσσα 17.9 8.4 0
18/02/2010 Αθαλάσσα 21.8 10.4 tr
19/02/2010 Αθαλάσσα 20.6 11.2 0
Field Value
Organization Τμήμα Μετεωρολογίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
03b62ff1-8a14-4ce9-9e03-8d909fcf82e1
Spatial
POLYGON ((32.04345700331 34.397089555725, 32.04345700331 35.763600637299, 34.72412106581 35.763600637299, 34.72412106581 34.397089555725))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
English
License
Contact Name
Γιάννα Αναστασίου
Contact email
yanastasiou@dom.moa.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

5598