Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Μέσος Όρος Ημερών που Χάθηκαν ανά Εργατικό Ατύχημα, ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας, - Δείκτης Εργατικών Ατυχημάτων

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Μέσος όρος ημερών που χάθηκαν ανά εργατικό ατύχημα (δείκτης σοβατότητας), ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR SECTION A. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING SECTION B.MINING AND QUARRYING SECTION C. MANUFACTURING SECTION D. ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPL SECTION E. WATER SUPPLY SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES SECTION F. CONSTRUCTION SECTION G. WHOLESALE AND RETAIL TRADE, REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES SECTION H. TRANSPORTATION AND STORAGE SECTION I. ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES SECTION J. INFORMATION AND COMMUNICATION SECTION K. FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES SECTION L. REAL ESTATE ACTIVITIES SECTION M. PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES SECTION N. ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES SECTION O. PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL SECURITY SECTION P. EDUCATION SECTION Q. HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES SECTION R. ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION SECTION S. OTHER SERVICE ACTIVITIES SECTION T. ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE SECTION U. ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES
2012 56 18 39 30 23 43 38 32 27 41 22 160 64 16 30 63 33 57 40 57 0
2013 37 41 28 51 34 33 31 23 21 21 27 23 52 30 23 34 28 49 22 24 0
2014 58 24 34 19 25 35 27 33 27 10 23 39 30 36 28 47 25 36 54 72 0
2015 38 16 25 23 34 31 23 21 18 23 19 13 13 25 22 32 22 27 13 53 16
2016 23 27 24 38 15 26 24 22 19 26 21 5 44 25 29 16 18 24 40 37 29
2017 30 21 26 39 25 28 24 21 17 31 11 5 23 24 26 23 33 18 33 42 11
2018 33 8 24 30 27 26 22 24 18 48 12 13 27 21 21 27 19 19 17 61 4
2019 41 24 23 58 25 30 18 29 20 29 19 7 42 29 24 50 27 16 56 22 17
2020 25 36 27 22 21 32 25 22 21 33 38 99 72 19 24 17 29 7 31 45 9
2021 34 13 29 35 32 28 21 27 21 30 76 8 11 37 28 35 42 48 51 68 0
2022 34 16 29 17 39 27 22 21 23 30 20 0 42 28 32 34 24 24 28 47 0
Field Value
Organization Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
bf2752f0-ee05-4b43-a21c-5b6c199ba1cd
Spatial
POLYGON ((32.008666992188 34.321605915641, 32.008666992188 35.814193951437, 34.865112304688 35.814193951437, 34.865112304688 34.321605915641))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Ελένη Τσεκμέ
Contact email
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

69