Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Μεταναστευτική Κίνηση (Απογραφή Πληθυσμού 2011)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

**Συλλογή δεδομένων από την Απογραφή Πληθυσμού 2011 που σχετίζονται με την μεταναστευτική κίνηση. Αναλυτικά στην συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω Πίνακες:**

**Α. ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ**
Α1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, 2011
Α2. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, 2011
Α3. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΦΥΛΟ
ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, 2011
Α4. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΦΥΛΟ
ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, 2011

**Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ**
Β1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Β2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Β3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Β4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 2011

**Γ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ**
Γ1. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, 2011
Γ2. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Γ3. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, 2011

**Δ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ**
Δ1. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΦΙΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, 2011
Δ2. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΦΙΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Δ3. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΦΙΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, 2011

Field Value
Organization Στατιστική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Ακανόνιστα
Identified
ff6e790c-a66f-4ef3-a4c0-9582dde3c33b
Spatial
POLYGON ((31.981201171875 34.317919744957, 31.981201171875 35.685744690226, 34.903564453125 35.685744690226, 34.903564453125 34.317919744957))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Γεωργία Ιωάννου
Contact email
gioannou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

133