Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιο Τμήμα για την εποπτεία των αερολιμένων, παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ανάπτυξη, σχεδιασμό και εποπτεία του συστήματος ασφάλειας αερομεταφορών στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Μητρώο Εγκεκριμένων Οργανισμών Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (EU) 1178/2011

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

2 votes with an average rating of 50.

Μητρώο Εγκεκριμένων Οργανισμών Εκπαίδευσης (Training Organisations) σύμφωνα με τον Κανονισμό (EU) 1178/2011 από τον Τομέα Αδειοδότησης του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Approved Training Organisation Approval No Website Tel Fax Scope
Aviator Flight Center CY.ATO.002 www.aviator.com.cy 24643330 24643344 LAPL (A) PPL (A) SEP & MEP Night Rating FI (A) FI (A) Refresh Training FI (A) Seminar Class Rating (A) SEP&MEP CRI (A) SEP&MEP MCC (A) MCCI (A) CPL (A) Modular I/R (A) IRI (A) ATPL Theoretical knowledge modular Distance Learning
Nemax Pilot Training Ltd CY.ATO.003 www.nemax.aero n/a 24254648 LAPL (A) PPL (A) SEP Night Rating Banner Towing Rating Flight Instructor (FI) (SEP) Flight Instructor Refresh Seminar ATPL Theoretical knowledge Modular Distance Learning
Griffon Aviation (Avgoustinos) Ltd CY.ATO.004 www.griffonaviation.com 26422350 26422360 LAPL (A) PPL (A) SEP & MEP Night Rating FI (A) FI (A) Refresh Training Class Rating (A) SEP & MEP CRI (A) SEP & MEP Type Rating (A320) Type Rating Instructor (A320) MCC
Dento Training Ltd CY.ATO.005 www.dentoaviation.com 24343454 n/a MCC Type Rating A320 Type Rating A330 Type Rating B737 300-900 Zero Fly Time Training (ZFTT) A320 A330 A340 & B737 300-900 Cross Crew Qualifications (CCQ) A320-A330 A320-A340 A330-A340 A340-A330 A330 & A340 – A320 TRI/SFI A320/A330/A340 B737 300-900 TRE/SFE/ A320/A330/A340 B737 300-900
Crew Academy CY.CCTO.007 www.caams.aero 24323288 24323287 Initial Cabin Crew Attestation Cabin Crew Type Specific and Operator Conversion Training Initial Flight Crew Emergency and Safety Equipment training Cabin Crew Recurrent Training Flight Crew Recurrent Emergency and Safety Equipment Training Dangerous Goods Training for Flight Crew Cabin Crew and Ground Personnel CRM Cabin and Flight Crew SCCM Training SEP Train the Trainer
Cobalt ATO Ltd CY.ATO.008 www.tioa@cobalt.aero n/a n/a Type Rating A320 Aircraft Base Training A320 Cross Crew Qualifications (CCQ) A320-A330 Zero Flight Time Training (ZFTT) A320 A330 Low Visibility Operations (LVO) Initial Cabin Crew Attestation
Field Value
Organization Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
Modified
Release Date
Frequency
Ακανόνιστα
Identified
3d67fa3c-7af4-46ae-9b8f-72e15a70853e
Spatial
POLYGON ((31.721191350371 34.202716361596, 31.721191350371 35.875698032497, 34.973144475371 35.875698032497, 34.973144475371 34.202716361596))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
English
License
Contact Name
Στέφανη Στεφάνου
Contact email
sstephanou@dca.mcw.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

141