Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

H Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποτελεί συνταγματικό, ανεξάρτητο, συλλογικό όργανο και ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που κατ΄ αποκλειστικότητα ανατίθενται σ΄ αυτήν από το Σύνταγμα και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Κυριότερες αρμοδιότητές της: διορισμοί, προαγωγές, μεταθέσεις, αποσπάσεις, αφυπηρετήσεις κ.ά.

Κάλυψη Δεδομένων

Μόνιμές Θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Αριθμός μονίμων θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τον περί Προυπολογισμού Νόμο. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν:

(α) Τίτλος Θέσης (O_OFFICE_TITLE)
(β) Τμήμα (D_DESCR)
(γ) Υπουργείο (M_DESCR)
(δ) Κλίμακα (O_SAL_SCALE)
(ε) Αριθμός θέσεων (O_POSTS_NUMBER)
(στ) Κατειλημμένες (O_FILLED_POSTS)
(ζ) Κενές Θέσεις (O_VACANT_POSTS)
(η) Έτος (YEAR)

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
O_OFFICE_TITLE D_DESCR M_DESCR O_SAL_SCALE O_POSTS_NUMBER O_FILLED_POSTS O_VACANT_POSTS YEAR
ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ Α2(4β)-Α5-Α7+2 1 1 0 2017
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 70685Π.Μ. 11 11 0 2017
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 70685Π.Μ. 1 1 0 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Α15+1 1 1 0 2017
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Α13+2 1 0 1 2017
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Α8-Α10-Α11 1 0 1 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α15+1 1 1 0 2017
ΠΡΩΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α14+2 4 4 0 2017
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α13+2 6 5 1 2017
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α' ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α11+2 7 6 1 2017
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α8-Α10-Α11 13 7 6 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Α15+1 1 2 -1 2017
ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Α14+2 1 1 0 2017
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Α13+2 3 3 0 2017
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Α' ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Α11+2 5 5 0 2017
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Α8-Α10-Α11 7 6 1 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ Α15+1 1 1 0 2017
ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ Α14+2 1 1 0 2017
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ Α13+2 2 2 0 2017
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Α' ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ Α11+2 4 4 0 2017
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ Α8-Α10-Α11 12 11 1 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡ. ΕΥΡΩΠ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Α15+1 1 1 0 2017
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Α13+2 1 1 0 2017
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Α' ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Α11+2 3 3 0 2017
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Α8-Α10-Α11 6 4 2 2017
ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΩΤΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α11+2 2 2 0 2017
ΠΡΩΤΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α10+1 2 1 1 2017
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α8-Α9+1 5 5 0 2017
ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α2(4β)-Α5-Α7+2 14 9 5 2017
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α1-Α2-Α5+2 1 1 0 2017
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α13+2 1 1 0 2017
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α΄ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α11+2 1 0 1 2017
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α8-Α10-Α11 5 2 3 2017
ΑΡΧΙΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 70685Π.Μ. 1 1 0 2017
ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΙΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Α15+1 1 1 0 2017
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Α13+2 3 3 0 2017
ΝΟΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Α9-Α11-Α12 9 8 1 2017
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α13+2 3 3 0 2017
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ Α' ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α11+2 6 6 0 2017
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α8-Α10-Α11 17 15 2 2017
ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΩΤΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α11+2 1 1 0 2017
ΠΡΩΤΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α10+1 6 6 0 2017
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α8-Α9+1 22 19 3 2017
ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α2(4β)-Α5-Α7+2 66 58 8 2017
ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α10+1 3 3 0 2017
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α8-Α9+1 12 10 2 2017
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α2-Α5-Α7+2 34 19 15 2017
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α16+1 8 8 0 2017
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α15-Α16 17 17 0 2017
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Α' ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α13+2 19 19 0 2017
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
O_OFFICE_TITLE D_DESCR M_DESCR O_SAL_SCALE O_POSTS_NUMBER O_FILLED_POSTS O_VACANT_POSTS YEAR
TEXNIKOΣ MHXANIKOΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Α5(2β)-Α7-Α8+1 33 26 7 2018
YΔΡΟΛΟΓΟΣ, YΔΡΟΛΟΓΟΣ 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α9-Α11-Α12 9 6 3 2018
ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Α8-Α10-Α11 57 37 20 2018
ΑΚΟΥΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡ.ΥΠ.& ΥΠΗΡ. ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ (ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α8-Α10-Α11 1 1 0 2018
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΟΣ Ι.Υ.& Υ.Δ.ΥΓΕΙΑΣ- ΚΛΑΔΟΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΩΝ/ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α5(2β)-Α7-Α8+1 72 61 11 2018
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡ.ΥΠ.& ΥΠ.ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ (ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α5(2β)-Α7-Α8+1 6 4 2 2018
ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α8-Α10-Α11 10 5 5 2018
ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Α΄ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α11+2 2 2 0 2018
ΑΝΩΤ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α10+1 3 3 0 2018
ΑΝΩΤ. ΛΕΙΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α13+2 3 2 1 2018
ΑΝΩΤ. ΛΕΙΤ. ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣ. ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α13+2 3 2 1 2018
ΑΝΩΤ.ΛΕΙΤ. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α13+2 3 3 0 2018
ΑΝΩΤ.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓ. ΠΡΟΣΘΕΤ. & ΟΡΘΟΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡ.ΥΠ.& ΥΠΗΡ. ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ (ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α8-Α9+1 1 0 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α9+2 27 26 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOIN. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α10+1 1 1 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΩΤΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΤΜ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ.-ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α11+2 3 3 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΩΤΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Α11+2 2 2 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΩΤΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Α11+2 2 1 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΤΜ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ.-ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α8-Α9+1 10 2 8 2018
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Α8-Α9+1 5 5 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Α8-Α9+1 27 21 6 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚ.-ΥΠΗΡ. ΚΡΑΤ. ΑΓΟΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α8-Α9+1 21 13 8 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Α13+2 2 2 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΡΧΙΦΟΡΟΘΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α13+2 10 10 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOIN. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α10+1 18 14 4 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   - ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α10+1 1 1 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α10+1 6 6 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α8-Α9+1 4 4 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α10+1 7 4 3 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α13+2 5 4 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α10+1 12 3 9 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α13+2 7 6 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Α13+2 6 5 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙAKOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΜ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ.-ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α10+1 95 87 8 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΑΠ ΤΜ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ.-ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α10+1 1 1 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α10+1 25 24 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Α8-Α9+1 12 11 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α15-Α16 17 16 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΜ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠ.-ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α13+2 48 48 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α13+2 3 1 2 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOIN. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α10+1 2 0 2 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOIN. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α10+1 4 4 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOIN. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α8-Α9+1 1 0 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ/ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΥΠ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α10+1 1 0 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΥΠ. ΠΑΙΔ.& ΠΟΛΙΤ.-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΥΠΗΡ.ΕΚΠΑΙΔ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α13+2 4 3 1 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α13+2 14 12 2 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Α13+2 20 20 0 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Α10+1 2 0 2 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 2ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Α9+1 6 1 5 2018
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α10+1 4 4 0 2018
Field Value
Organization Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
8e6ae2e7-c5a2-40dd-b384-77e042ae1d4a
Spatial
POLYGON ((31.695556640625 34.372345185002, 31.695556640625 35.864013145172, 34.881591796875 35.864013145172, 34.881591796875 34.372345185002))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Αντρέας Σάββα
Contact email
asavva@dits.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

774