Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης - Αποτελέσματα Παρακολούθησης και ταξινόμηση των υδάτων κολύμβησης

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στοιχεία που υποβάλλονται ετήσια βάσει της Oδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης (BWD), σχετικά με:

  1. τα αποτελέσματα της παρακολούθησης στα σημεία δειγματοληψίας υδάτων κολύμβησης (μετρημένη συγκέντρωση Εντερόκοκκων του εντέρου Intestinal enterococci (cfu/100ml) και Κολοβακτηριδίων Escherichia coli (cfu/100ml)),
  2. την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης με αναφορά στην ταξινόμηση BWD (Data Dictionary - Vocabulary (europa.eu)) για κάθε νερό κολύμβησης (π.χ. κατηγορία ποιότητας = 0 (Μη ταξινομημένο), 1 (Εξαιρετικό), 2 (Καλό), 3 (Επαρκές), 4 (Κακή)), καθώς και 
  3. την περιγραφή των σημαντικών μέτρων διαχείρισης που έχουν ληφθεί

Σημειώσεις

- Το μοντέλο δεδομένων έχει αναθεωρηθεί το 2019, επομένως τα ενοποιημένα αποτελέσματα (σε μορφή πίνακα csv) παρέχονται ξεχωριστά για τα έτη 2014-2019 και τα έτη από το 2020 και μετά. 

- Τα δεδομένα για κάθε έτος μπορούν επίσης να ανακτηθούν από την πλατφόρμα CDR (Reportnet 2 - https://cdr.eionet.europa.eu/cy/eu/bwd/) για τα έτη 2014-2021 ή από την πλατφόρμα Reportnet 3 ( https://reportnet.europa.eu/public/country/CY) για τα έτη από το 2022 και μετά.

Field Value
Organization Τμήμα Περιβάλλοντος
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
3fb8b26e-104d-4237-933b-d0f9d4be2734
Spatial
POLYGON ((31.7514 34.13871, 31.7514 35.973191, 35.005034 35.973191, 35.005034 34.13871, 31.7514 34.13871))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
English (United Kingdom)
License
Contact Name
Κατερίνα Σκορδή
Contact email
kskordi@environment.moa.gov.cy
Public Access Level
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

33