Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Στατιστικά Στοιχεία Επιθεωρήσεων Χωρων Εργασίας

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 0.

Στατιστικά στοιχεία επιθεωρήσεων χώρων εργασίας, ανά επαρχία και τομέα οικονομικης δραστηριότητας. Τα στατιστικά παρουσιάζονται σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2011 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
2011 ΤΟΜΕΑΣ Α (01-03) ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 25 6 5 66 4 106
2011 ΤΟΜΕΑΣ Β (05-09) ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 12 9 4 14 9 48
2011 ΤΟΜΕΑΣ Γ (10-33) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 627 307 165 445 186 1730
2011 ΤΟΜΕΑΣ Δ (35) ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 4 8 0 13 0 26
2011 ΤΟΜΕΑΣ Ε (36-39) ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 10 18 3 8 8 47
2011 ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ (41-43) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 862 392 160 341 166 1921
2011 ΤΟΜΕΑΣ Ζ (45-47) ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 406 136 36 141 40 759
2011 ΤΟΜΕΑΣ Η (49-53) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 134 75 27 88 32 356
2011 ΤΟΜΕΑΣ Θ (55 -56) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 159 156 360 368 108 1152
2011 ΤΟΜΕΑΣ Ι (58-63) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 0 0 0 1 5
2011 ΤΟΜΕΑΣ Κ (64-66) ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 3 5 0 3 0 11
2011 ΤΟΜΕΑΣ Λ (68) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2 1 1 3 2 9
2011 ΤΟΜΕΑΣ Μ (69-75) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 19 2 5 7 4 37
2011 ΤΟΜΕΑΣ Ν (77-82) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 8 5 7 4 2 26
2011 ΤΟΜΕΑΣ Ξ (84) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 62 40 9 17 11 139
2011 ΤΟΜΕΑΣ Ο (85) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 22 16 4 13 9 64
2011 ΤΟΜΕΑΣ Π (86-88) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 138 116 40 125 28 447
2011 ΤΟΜΕΑΣ Ρ (90-93) ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 45 25 21 26 19 136
2011 ΤΟΜΕΑΣ Σ (94-96) ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 37 17 25 41 9 129
2011 ΤΟΜΕΑΣ Τ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 47 2 0 0 1 50
2011 ΤΟΜΕΑΣ Υ (99) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 0 0 0 0 0 0
2012 ΤΟΜΕΑΣ Α (01-03) ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 19 3 0 34 10 66
2012 ΤΟΜΕΑΣ Β (05-09) ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 7 7 1 15 4 34
2012 ΤΟΜΕΑΣ Γ (10-33) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 490 272 126 231 130 1249
2012 ΤΟΜΕΑΣ Δ (35) ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 2 0 10 9 22
2012 ΤΟΜΕΑΣ Ε (36-39) ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 7 7 1 8 5 28
2012 ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ (41-43) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 954 325 147 271 184 1881
2012 ΤΟΜΕΑΣ Ζ (45-47) ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 85 61 23 100 25 294
2012 ΤΟΜΕΑΣ Η (49-53) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 28 15 4 32 6 85
2012 ΤΟΜΕΑΣ Θ (55 -56) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 153 91 81 85 69 479
2012 ΤΟΜΕΑΣ Ι (58-63) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 5 1 0 0 17
2012 ΤΟΜΕΑΣ Κ (64-66) ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 4 1 5 0 11
2012 ΤΟΜΕΑΣ Λ (68) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2 0 0 3 1 6
2012 ΤΟΜΕΑΣ Μ (69-75) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 15 3 2 10 0 30
2012 ΤΟΜΕΑΣ Ν (77-82) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2 1 4 2 1 10
2012 ΤΟΜΕΑΣ Ξ (84) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 60 20 6 23 16 125
2012 ΤΟΜΕΑΣ Ο (85) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 28 16 4 6 9 63
2012 ΤΟΜΕΑΣ Π (86-88) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 50 20 10 29 5 114
2012 ΤΟΜΕΑΣ Ρ (90-93) ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 49 15 26 21 20 131
2012 ΤΟΜΕΑΣ Σ (94-96) ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 48 9 12 12 8 89
2012 ΤΟΜΕΑΣ Τ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 3 2 0 3 0 8
2012 ΤΟΜΕΑΣ Υ (99) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 0 0 0 0 0 0
2013 ΤΟΜΕΑΣ Α (01-03) ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 17 2 3 10 0 32
2013 ΤΟΜΕΑΣ Β (05-09) ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 5 3 0 3 0 11
2013 ΤΟΜΕΑΣ Γ (10-33) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 508 184 64 193 79 1028
2013 ΤΟΜΕΑΣ Δ (35) ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 0 1 0 8 2 11
2013 ΤΟΜΕΑΣ Ε (36-39) ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 10 21 1 5 11 48
2013 ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ (41-43) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 604 168 84 205 150 1211
2013 ΤΟΜΕΑΣ Ζ (45-47) ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 190 101 54 97 21 463
2013 ΤΟΜΕΑΣ Η (49-53) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 24 11 0 44 7 86
Field Value
Organization Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
72452333-1bc9-4c8c-955c-f2ce3a699d32
Spatial
POLYGON ((31.766967773438 34.385096036519, 31.766967773438 35.903234162629, 34.920043945313 35.903234162629, 34.920043945313 34.385096036519))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
English
License
Contact Name
Ελένη Τσεκμέ
Contact email
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

155