Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Στατιστικά Στοιχεία Επιθεωρητέων Χώρων Εργασίας

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 0.

Στατιστικά στοιχεία επιθεωρητέων χώρων εργασίας, ανά επαρχία και τομέα οικονομικης δραστηριότητας. Τα στατιστικά παρουσιάζονται σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2011 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
2011 ΤΟΜΕΑΣ Α (01-03) ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 658 449 191 503 153 1954
2011 ΤΟΜΕΑΣ Β (05-09) ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 20 30 6 21 15 92
2011 ΤΟΜΕΑΣ Γ (10-33) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 3264 1683 451 1151 468 7017
2011 ΤΟΜΕΑΣ Δ (35) ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 7 10 1 13 14 45
2011 ΤΟΜΕΑΣ Ε (36-39) ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 55 48 9 47 22 181
2011 ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ (41-43) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2349 1818 286 823 571 5847
2011 ΤΟΜΕΑΣ Ζ (45-47) ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 2139 1276 415 931 465 5226
2011 ΤΟΜΕΑΣ Η (49-53) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 345 328 61 222 84 1040
2011 ΤΟΜΕΑΣ Θ (55 -56) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 467 482 474 391 221 2035
2011 ΤΟΜΕΑΣ Ι (58-63) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 73 31 4 10 8 126
2011 ΤΟΜΕΑΣ Κ (64-66) ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 112 91 22 45 38 308
2011 ΤΟΜΕΑΣ Λ (68) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 19 12 4 9 6 50
2011 ΤΟΜΕΑΣ Μ (69-75) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 188 80 10 49 38 365
2011 ΤΟΜΕΑΣ Ν (77-82) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 107 73 89 67 27 363
2011 ΤΟΜΕΑΣ Ξ (84) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 235 116 26 77 55 509
2011 ΤΟΜΕΑΣ Ο (85) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 176 107 29 51 34 397
2011 ΤΟΜΕΑΣ Π (86-88) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 204 107 35 118 33 497
2011 ΤΟΜΕΑΣ Ρ (90-93) ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 141 68 43 83 36 371
2011 ΤΟΜΕΑΣ Σ (94-96) ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 331 155 41 85 46 658
2011 ΤΟΜΕΑΣ Τ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 136 20 9 16 12 193
2011 ΤΟΜΕΑΣ Υ (99) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 4 4 0 0 0 8
2012 ΤΟΜΕΑΣ Α (01-03) ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 668 449 192 513 157 1979
2012 ΤΟΜΕΑΣ Β (05-09) ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 19 32 6 21 15 93
2012 ΤΟΜΕΑΣ Γ (10-33) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 3294 1731 405 1165 479 7074
2012 ΤΟΜΕΑΣ Δ (35) ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 8 11 1 15 18 53
2012 ΤΟΜΕΑΣ Ε (36-39) ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 59 50 9 48 24 190
2012 ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ (41-43) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2376 1673 321 853 493 5716
2012 ΤΟΜΕΑΣ Ζ (45-47) ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 2288 1352 417 998 489 5544
2012 ΤΟΜΕΑΣ Η (49-53) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 372 360 64 236 87 1119
2012 ΤΟΜΕΑΣ Θ (55 -56) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 536 544 464 464 236 2244
2012 ΤΟΜΕΑΣ Ι (58-63) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 75 35 5 12 8 135
2012 ΤΟΜΕΑΣ Κ (64-66) ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 134 98 28 54 40 354
2012 ΤΟΜΕΑΣ Λ (68) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 23 15 4 12 6 60
2012 ΤΟΜΕΑΣ Μ (69-75) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 202 83 11 58 40 394
2012 ΤΟΜΕΑΣ Ν (77-82) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 120 76 117 79 30 422
2012 ΤΟΜΕΑΣ Ξ (84) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 244 111 28 82 57 522
2012 ΤΟΜΕΑΣ Ο (85) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 191 116 30 58 39 434
2012 ΤΟΜΕΑΣ Π (86-88) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 219 106 36 121 34 516
2012 ΤΟΜΕΑΣ Ρ (90-93) ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 150 74 51 90 45 410
2012 ΤΟΜΕΑΣ Σ (94-96) ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 341 160 47 100 47 695
2012 ΤΟΜΕΑΣ Τ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 183 25 11 19 19 257
2012 ΤΟΜΕΑΣ Υ (99) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 4 4 0 0 0 8
2013 ΤΟΜΕΑΣ Α (01-03) ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 680 452 193 515 159 1999
2013 ΤΟΜΕΑΣ Β (05-09) ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 18 32 3 21 12 86
2013 ΤΟΜΕΑΣ Γ (10-33) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 3356 1764 413 1180 487 7200
2013 ΤΟΜΕΑΣ Δ (35) ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 8 12 1 16 18 55
2013 ΤΟΜΕΑΣ Ε (36-39) ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 64 57 11 52 29 213
2013 ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ (41-43) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2248 1545 327 807 452 5379
2013 ΤΟΜΕΑΣ Ζ (45-47) ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 2429 1425 459 1093 509 5915
2013 ΤΟΜΕΑΣ Η (49-53) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 400 379 69 269 93 1210
Field Value
Organization Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
00ab98e2-29ef-4a59-9b66-5293e70ee0ff
Spatial
POLYGON ((31.723022460938 34.394162127477, 31.723022460938 35.796373910504, 35.051879882813 35.796373910504, 35.051879882813 34.394162127477))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Ελένη Τσεκμέ
Contact email
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

93