Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Στατιστικά Στοιχεία Προστίμων και Ποινών που επιβλήθηκαν για Παραβάσεις Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 0.

Στατιστικά στοιχεία/πληροφορίες αναφορικά με τις υποθέσεις που εκδικάσθηκαν, τις ποινές που επιβλήθηκαν καθώς και τους φακέλους ποινικής δίωξης που προωθήθηκαν στους εκπροσώπους της Νομικής Υπηρεσίας από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Έτος Εκδίκασης Αριθμός Φακέλων Ποινικής Δίωξης που προωθήθηκαν στους εκπροσώπους της Νομικής Υπηρεσίας Αριθμός Υποθέσεων που εκδικάστηκαν από τα Επαρχιακά Δικαστήρια Συνολικές Χρηματικές Ποινές Ποινές Φυλάκισης
2006 93 38 61553
2007 57 104 241391 Σε μια υπόθεση που αφορούσε θανάσιμο τραυματισμό προσώπου σε οικοδομή επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με τριετή αναστολή.
2008 69 81 209362
2009 55 53 175150 Σε μια υπόθεση που αφορούσε θανάσιμο τραυματισμό προσώπου σε οικοδομή επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών.
2010 44 46 141700 Σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις όπου συνέβησαν θανατηφόρα ατυχήματα, επιβλήθηκαν ποινές τεσσάρων και τριών μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή.
2011 61 48 133550 Σε μια περίπτωση διπλού θανατηφόρου ατυχήματος επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6 μηνών και σε άλλη περίπτωση όπου συνέβηκε θανατηφόρο ατύχημα, ποινή τεσσάρων μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή.
2012 38 42 167000 Σε μια περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος, επιβλήθηκε ποινή τριών μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή
2013 19 31 98350 Σε δύο περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων επιβλήθηκε ποινή τριών μηνών και δύο μηνών φυλάκισης, αντίστοιχα
2014 20 19 120200
2015 19 32 220800
2016 13 15 85950
2017 17 14 92250 Σε μια περίπτωση διπλού θανατηφόρου ατυχήματος επιβλήθηκε σε τρεις κατηγορούμενους ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή, αντίστοιχα
2018 27 15 88600 Σε μια περίπτωση ατυχήματος, επιβλήθηκε σε έναν κατηγορούμενο για δύο κατηγορίες ποινή φυλάκισης τριών μηνών και δύο μηνών αντίστοιχα, με διετή αναστολή.
2019 12 12 87050
2020 19 11 63250 1. Σε μία περίπτωση, θανατηφόρου ατυχήματος, επιβλήθηκε πονή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή 3 χρόνια. 2. Σε μια περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος, επιβλήθηκε άμεση ποινή φυλάκισης 10 μηνών, για παραβάσεις προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Με απόφαση του Εφετείου, τρεις μήνες μετά την επιβολή της ποινής, η ποινή αυτή μειώθηκε σε άμεση απόλυσή του, λαμβάνοντας υπόψη το λευκό ποινικό μητρώο, την παραδοχή για το ατύχημα και τις προσωπικές και οικογενειακές περιστάσεις του.
2021 15 30 190600 Σε μια περίπτωση ατυχήματος, επιβλήθηκε ποινή φυάλισης 5 μηνών με τριετή αναστολή.
2022 9 29 232450 Σε δύο από τις καταδίκες επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 μηνών με τριετή αναστολή.
2023 16 22 210100 1. Σε τρεις από τις καταδίκες επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, 6 μηνών και 8 μηνών αντίστοιχα με τριετή αναστολή. 2. Σε μία από τις καταδίκες επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 μηνών με διετή αναστολή. 3. Σε μια από τις καταδίκες επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 45 ημερών.
Field Value
Organization Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
7aebf7e2-d610-4d2f-925a-591c2a7c149a
Spatial
POLYGON ((31.843872070313 34.412291363453, 31.843872070313 35.805284430728, 34.931030273438 35.805284430728, 34.931030273438 34.412291363453))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Έλενα Ναούμ
Contact email
eloizidou@dli.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

268