Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Στατιστικά Υποθηκών Ακινήτων

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

2 votes with an average rating of 50.

Στατιστικά δεδομένα σε σχέση με τις υποθήκες ακινήτων, ανά επαρχία. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και σε αυτά περιλαμβάνονται:

α. Αριθμός Υποθηκών

β. Συνολικό Ποσό Υποθηκών

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Mortgages Total Amount
01/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 332 78994585
02/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 349 60058392
03/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 495 90660667
04/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 535 97983836
05/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 658 119800211
06/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 481 83788322
07/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 549 184928594
08/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 432 101355805
09/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 522 97463053
10/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 473 72774464
11/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 601 91968402
12/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 553 93890627
01/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 63 52778622
02/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 48 21458063
03/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 92 40899446
04/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 94 28887772
05/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 101 11311184
06/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 85 15555631
07/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 111 51820084
08/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 72 24811436
09/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 78 13156406
10/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 59 4416130
11/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 55 9446253
12/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 99 14833990
01/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 113 19737839
02/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 117 13256798
03/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 208 28903929
04/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 320 44220099
05/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 276 41103939
06/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 219 33213545
07/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 238 41310684
08/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 218 27979998
09/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 250 52638788
10/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 238 28238480
11/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 229 30530987
12/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 292 58729717
01/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 227 47278864
02/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 255 51000178
03/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 346 74058318
04/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 445 70087319
05/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 376 69954278
06/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 437 120828859
07/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 385 91123797
08/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 346 76265512
09/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 413 90717040
10/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 422 81079691
11/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 359 63257240
12/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 451 88527273
01/2019 ΠΑΦΟΣ 116 13368947
02/2019 ΠΑΦΟΣ 112 26380360
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Mortgages Total Amount
01/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 420 71715102
02/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 471 98876463
03/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 225 35706118
04/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 124 18318688
05/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 269 41299475
06/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 533 81431743
07/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 670 154263190
08/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 435 101457754
09/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 535 112482651
10/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 532 87694085
11/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 652 83831165
12/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 659 115186484
01/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 76 26003315
02/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 63 15388309
03/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 48 12942276
04/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 23 5039000
05/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 34 6191562
06/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 78 7323262
07/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 118 38421998
08/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 61 11301686
09/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 77 9947814
10/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 60 6293391
11/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 81 64396964
12/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 76 11334907
01/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 159 21361451
02/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 239 94214607
03/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 82 9429525
04/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 41 4334072
05/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 67 6648736
06/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 240 27877870
07/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 266 32609997
08/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 188 23479764
09/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 278 36738616
10/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 189 37175267
11/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 241 35607667
12/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 241 35820955
01/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 289 67273642
02/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 370 59610243
03/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 176 30349021
04/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 118 24909033
05/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 242 43207215
06/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 420 81227471
07/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 446 76841433
08/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 276 115630465
09/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 484 113017586
10/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 338 108818437
11/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 327 130832135
12/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 455 78153290
01/2020 ΠΑΦΟΣ 119 15788113
02/2020 ΠΑΦΟΣ 198 30035191
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Mortgages Total Amount
01/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 427 64187126
02/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 530 77124337
03/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 475 67705290
04/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 491 70968996
05/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 537 79031222
06/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 598 119737081
07/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 517 100477148
08/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 419 68839680
09/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 581 84739455
10/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 558 101145780
11/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 559 88143502
12/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 650 147848800
01/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 57 13488427
02/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 59 42860795
03/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 99 49980056
04/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 104 25928928
05/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 68 20489856
06/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 105 55301528
07/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 58 6877286
08/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 64 22117401
09/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 72 16364846
10/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 59 32326354
11/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 76 15481875
12/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 100 15689289
01/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 131 44152859
02/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 193 24939676
03/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 248 33657545
04/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 172 19351143
05/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 201 45052432
06/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 257 39472212
07/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 170 20138452
08/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 166 24924452
09/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 238 30013456
10/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 172 21416899
11/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 219 58498397
12/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 278 66470296
01/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 329 65796918
02/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 250 76553802
03/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 337 69720357
04/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 310 48987254
05/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 338 49912534
06/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 356 77524101
07/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 406 157226364
08/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 288 67920655
09/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 373 99758182
10/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 312 69078987
11/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 384 2463388536
12/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 473 129812446
01/2021 ΠΑΦΟΣ 132 11528289
02/2021 ΠΑΦΟΣ 132 22112231
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Mortgages Total Amount
01/2017 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 312 44900503.87
02/2017 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 380 78037105.79
03/2017 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 583 104324654.8
04/2017 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 437 55834212.05
05/2017 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 526 96459158.99
06/2017 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 409 117924046.7
07/2017 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 422 84232041.06
08/2017 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 493 116616693.6
09/2017 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 609 253957187.6
10/2017 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 618 87570802.09
11/2017 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 583 75070483.77
12/2017 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 680 120969265.6
01/2017 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 69 9796540
02/2017 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 94 51294019.96
03/2017 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 108 39330246.76
04/2017 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 82 16156774.39
05/2017 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 125 16869477.16
06/2017 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 87 67857921
07/2017 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 78 11274805.93
08/2017 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 90 14490792.04
09/2017 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 141 11959194.46
10/2017 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 108 26917811.06
11/2017 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 134 61166443.82
12/2017 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 118 63328713.69
01/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ 211 19953818
02/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ 206 28238957.44
03/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ 266 28295591.11
04/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ 157 15950192.36
05/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ 249 33106864.87
06/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ 210 32580458.1
07/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ 129 17926836.42
08/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ 239 32638555.12
09/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ 309 42659427.64
10/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ 260 33381653.93
11/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ 273 33726101.89
12/2017 ΛΑΡΝΑΚΑ 276 38411776.25
01/2017 ΛΕΜΕΣΟΣ 320 39192376.38
02/2017 ΛΕΜΕΣΟΣ 339 145228768.2
03/2017 ΛΕΜΕΣΟΣ 462 167829234.5
04/2017 ΛΕΜΕΣΟΣ 323 77429032.7
05/2017 ΛΕΜΕΣΟΣ 379 65827065.98
06/2017 ΛΕΜΕΣΟΣ 283 93373935.58
07/2017 ΛΕΜΕΣΟΣ 316 76940879.69
08/2017 ΛΕΜΕΣΟΣ 347 129383190.6
09/2017 ΛΕΜΕΣΟΣ 411 91798044.99
10/2017 ΛΕΜΕΣΟΣ 427 98750949.95
11/2017 ΛΕΜΕΣΟΣ 398 101025749.7
12/2017 ΛΕΜΕΣΟΣ 523 121609537.6
01/2017 ΠΑΦΟΣ 142 12843928.06
02/2017 ΠΑΦΟΣ 136 29681241.03
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Mortgages Total Amount
01/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 419 79795275
02/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 601 215245205
03/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 682 115360453
04/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 401 70832518
05/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 537 88871633
06/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 466 90055088
07/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 367 96648848
08/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 378 71473839
09/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 488 97279370
10/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 363 63797598
11/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 414 93168548
12/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 556 103113175
01/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 40 7493800
02/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 89 16967097
03/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 118 21496662
04/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 61 22778434
05/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 82 16254646
06/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 95 63970100
07/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 57 8838434
08/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 46 18352324
09/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 69 75004051
10/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 56 14885100
11/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 50 5719451
12/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 69 10248980
01/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 205 35508721
02/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 268 50786991
03/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 206 30803124
04/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 136 16469014
05/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 243 42827214
06/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 241 36396576
07/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 163 28662404
08/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 172 22615850
09/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 225 34678530
10/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 114 16444992
11/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 171 30762976
12/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 196 30870047
01/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 299 62094710
02/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 430 116422320
03/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 579 115597034
04/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 282 55874242
05/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 346 71215067
06/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 314 88860673
07/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 271 75847769
08/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 264 71470249
09/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 349 68811568
10/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 268 75666040
11/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 308 58830788
12/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 333 177329811
01/2022 ΠΑΦΟΣ 128 18257406
02/2022 ΠΑΦΟΣ 141 27449376
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Mortgages Total Amount
01/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 503 66711616
02/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 459 59465478
03/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 643 87664628
04/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 488 101934679
05/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 601 91336244
06/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 666 95935797
07/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 603 115535353
08/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 518 79577648
09/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 312 48501363
10/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 368 56689256
11/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 475 66017238
12/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 492 115882584
01/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 103 21120415
02/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 78 17823722
03/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 102 19843703
04/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 76 10552121
05/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 126 17295994
06/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 89 12355121
07/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 66 25423908
08/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 99 16894380
09/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 59 192530115
10/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 55 13693181
11/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 62 7516903
12/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 80 27933407
01/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 212 22135509
02/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 300 33322530
03/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 313 34465769
04/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 245 35483323
05/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 320 60490266
06/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 263 25856644
07/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 219 35131742
08/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 228 25408750
09/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 99 12052848
10/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 121 14729856
11/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 157 19513331
12/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 164 22539522
01/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 332 70587170
02/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 355 61005129
03/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 509 112059192
04/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 342 71207523
05/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 465 122935582
06/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 500 125974954
07/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 368 82122823
08/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 406 75084919
09/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 198 33878725
10/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 270 80417089
11/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 320 70245701
12/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 347 93296981
01/2018 ΠΑΦΟΣ 148 21914174
02/2018 ΠΑΦΟΣ 131 15605769
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Mortgages Total Amount
01/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 287 43302372
02/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 305 80256037
03/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 424 83317430
04/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 267 76269214
05/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 440 80308523
06/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 401 86819698
07/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 360 73348789
08/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 343 75986599
09/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 416 72700777
10/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 361 59492038
11/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 382 91818862
12/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 441 89797345
01/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 36 3793396
02/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 44 13102286
03/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 65 36200160
04/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 56 47460837
05/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 63 20028229
06/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 51 50464750
07/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 58 11204300
08/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 45 26354300
09/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 54 7484450
10/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 60 17945428
11/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 51 21483743
12/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 55 32131834
01/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 126 25623261
02/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 126 23769881
03/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 175 84622316
04/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 130 21277896
05/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 158 58311370
06/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 155 23324337
07/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 131 18590232
08/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 136 29675927
09/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 132 18999430
10/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 163 19781308
11/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 140 17347479
12/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 160 74277356
01/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 248 56072295
02/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 245 74356679
03/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 248 49234809
04/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 216 71061590
05/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 295 99374173
06/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 277 141285429
07/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 242 45874800
08/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 267 67011832
09/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 281 86763134
10/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 279 66270774
11/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 275 77415631
12/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 316 77217782
01/2023 ΠΑΦΟΣ 112 18246712
02/2023 ΠΑΦΟΣ 130 79384471
Field Value
Organization Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Modified
Release Date
Frequency
Τριμηνιαία
Identified
26c81c93-8de9-49c5-80ad-552e5744c69d
Spatial
POLYGON ((31.821899414063 34.330678876795, 31.821899414063 35.823102472531, 34.843139648438 35.823102472531, 34.843139648438 34.330678876795))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Αγάπη Μιλτιάδου
Contact email
amiltiadous@dls.moi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

1807