Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Θέσεις Δημοσίων Κτιρίων και Υπηρεσιών - Landmark Areas (INSPIRE)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Υπηρεσίες διαθεσης δεδομένων που αφορούν στις θέσεις δημοσίων κτιρίων και υπηρεσιών (Landmarks Areas). Πρόκειται για κτίρια τα οποία αναγνωρίστηκαν από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ως σημαντικά, βάση της χρήσης τους, και περιλαμβάνουν: Σχολεία, Νοσοκομεία, Εκκλησίες, Κυβερνητικά κτίρια, Αστυνομικούς Σταθμούς, Πυροσβεστικούς Σταθμούς κτλ). Τα δεδομένα αφορούν Κυβερνητικές Υπηρεσίες και Παροχές.

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML". Τα αρχεία μπορούν να ληφθούν από το από το directory που είναι προσβάσιμο μέσω του resource "US_UtilityAndGovernmentalServices Directory (gml)".

Συνολικά μέσω του directory διατίθενται 286 αρχεία gml, τα οποία αφορούν στους διάφορους δήμους και κοινότητες και η ονομασία των οποίων είναι της μορφής: US1_AdministrativeAndSocialGovernmentalServices [αρ.αρχείου][ονομα δήμου/κοινότητας].gml

Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε τα επίπεδα/ υποεπίπεδα:

US1 (0)
US1.publicAdministrationOffice_LandmarkArea (1)
US1.generalHospital_LandmarkArea (2)
US1.earlyChildhoodEducation_LandmarkArea (3)
US1.primaryEducation_LandmarkArea (4)
US1.educationNotElsewhereClassified_LandmarkArea (5)
US1.masterOrEquivalentEducation_LandmarkArea (6)
US1.policeService_LandmarkArea (7)
US1.fireStation_LandmarkArea (8)
US1.hydrant_Fire_Hydrants (9)

Field Value
Organization Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Modified
Release Date
Frequency
Ακανόνιστα
Identified
d1bdc36e-516f-41e2-9e37-474638dbb0a3
Spatial
POLYGON ((31.986694335938 34.448538048272, 31.986694335938 35.787462390871, 34.843139648438 35.787462390871, 34.843139648438 34.448538048272))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
English
License
Contact Name
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Contact email
lic@dls.moi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

961