Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Τρέχουσες μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων (API)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 100.

Υπηρεσία διάθεσης τρεχουσών μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων από το δίκτυο μετρητών της ποιότητας του αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Οι μετρήσεις, οι οποίες διατίθενται σε μορφή JSON μέσω API, ανανεώνονται κάθε μία ώρα και αφορούν στις μέσες ωριαίες τιμές των ρύπων που καταγράφηκαν από τους μετρητές των σταθμών κατά την τελευταία ώρα.

Το δίκτυο των μετρητών είναι παγκύπριο και περιλαμβάνει 9 συνολικά σταθμούς μέτρησης της ποιότητας του αέρα:

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 1)

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός (station code = 2)

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 3)

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 5)

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 7)

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός (station code = 8)

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός (station code = 9)

Αγία Μαρίνα - Σταθμός Υποβάθρου (station code = 10)

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 11)

Οι σταθμοί καταγράφουν τις τιμές των πιο κάτω ρύπων:NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³] (id=38)

NO2 Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³] (id=8)

NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³] (id=9)

SO2 Διοξείδιο Θείου [μg/m³] (id=1)

O3 Όζον [μg/m³] (id=7)

CO Μονοξείδιο 'Ανθρακα [μg/m³] (id=10)

PM10 Σωματίδια 10 μm [μg/m³] (id=5)

PM2.5 Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³] (id=6001)

C6H6 Βενζόλιο [μg/m³] (id=20)ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Μετρήσεις που ενδεχομένως να εμφανίζονται κάτω από άλλα (id) δεν ελέγχονται ως προς την ορθότητά και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. 2. Δεδομένου ότι πρόκειται για τρέχουσες τιμές, όπως αυτές καταγράφονται από τους μετρητές του δικτύου, σε περίπτωση βλάβης κάποιου μετρητή είναι δυνατόν για κάποιο χρονικό διάστημα και μέχρι την επιδιόρθωσή του να μην καταγράφονται τιμές ή να καταγράφονται λανθασμένες τιμές.

Field Value
Organization Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Modified
Release Date
Frequency
Συνεχής
Identified
5dc97c12-735d-4cc7-9030-101c735ce1a3
Spatial
POLYGON ((31.975708007813 34.330678876795, 31.975708007813 35.849822037079, 34.974975585938 35.849822037079, 34.974975585938 34.330678876795))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
English
License
Contact Name
Χρύσανθος Σαββίδης
Contact email
csavvides@dli.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

3946