Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS Day), διοργάνωσε στις 13 Νοεμβρίου 2019 την ανοικτή ημερίδα με θέμα «Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) για έλεγχο και την παρακολούθηση των κρίσιμων υποδομών», στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, ως Εθνικό Γραφείο Ανοικτής Πρόσβασης (OpenAIRE NOAD) του Πανευρωπαϊκού δικτύου OpenAIRE, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο: "Ανοικτή Επιστήμη: Από τη θεωρία στην Πράξη", την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019, στο  Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου».  

Η Τράπεζα Κύπρου διοργάνωσε τον 3ο μαραθώνιο ανάπτυξης εφαρμογών - boc hackathon #fintech 3.0 για την προώθηση της τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο, στις  18, 19 και 20 Οκτωβρίου 2019 στο IDEAcy Innovation Centre στη Λευκωσία. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 14 συνολικά ομάδες. 

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με σχετική του Ανακοίνωση, ημερομηνίας 30/7/2019, ενημερώνει το κοινό ότι έχει διακόψει προσωρινά όλες τις προσβάσεις στα ανοικτά δεδομένα της Διαδικτυακής Πύλης "DLS PORTAL" μέσω Υπηρεσιών / Προγραμματιστικών Διεπαφών - "services", τόσο για τους Πολίτες / Οργανισμούς, όσο και για Τμήματα του Δημοσίου.

Υπεγράφη στις 7 Ιουνίου 2019 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου του Οικονομικών της Κύπρου και του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Ελλάδος για τον Εκσυγχρονισμό και Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης.

Η Ομάδα Εργασίας Ανοικτών Δεδομένων της Κύπρου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέλαβε τη φιλοξενία διήμερου εκπαιδευτικού εργαστηρίου της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων (European Data Portal-EDP), το οποίο πραγματοποιήθηκε  στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, στις 27 & 28 Μαΐου 2019. Στο εν λόγω διήμερο εργαστήρι συμμετείχαν 20 περίπου άτομα, 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας που αναπτύχθηκε μεταξύ του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση του συστήματος στόλου της Δημόσιας Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε σχετική ημερίδα, στις 21/5/2019, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Η Ομάδα Εργασίας για τα Ανοικτά Δεδομένα συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο CirClE2019 «Προκλήσεις για τα νησιά στην εποχή της κυκλικής οικονομίας» και SMile2019 «6ο Συνέδριο για τη βιώσιμη κινητικότητα και τα ευφυή συστήματα μεταφορών», που διοργανώθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων..