Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Request Description

Υποβάλλεται αίτημα για δεδομένα του Κρατικού Χημείου που αφορούν σε χρονοσειρές από χημικές αναλύσεις για την ποιότητα πόσιμου νερού στην επαρχία Λευκωσίας, με σκοπό την αξιοποιήσή τους για εκπόνηση πτυχιακής μελέτης.

Entity Type
Ιδιωτική Εταιρεία
Full Name
ΜΧ
Request Date
Request Status
Σε επεξεργασία