Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Request Description

Δεδομένα ανά περιστατικό θανάτου (ημερομηνία γέννησης και θανάτου, αιτία θανάτου, τόπος θανάτου, τόπος ταφής). Σκοπός η ανάλυση των δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς και ενδεχόμενη ανάπτυξη εφαρμογής.

Entity Type
Ιδιωτική Εταιρεία
Full Name
FM
Request Date
Request Status
Εκκρεμεί (προωθήθηκε στο ΤΑΠΜ)