Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Request Description

Παρακαλώ όπως δημοσιευτούν τα στατιστικά στοιχεία για την ημερήσια Μέγιστη / Ελάχιστη Θερμοκρασία (Co) και Βροχόπτωση (mm) κάθε μήνα για τα τελευταία 10 χρόνια. (2007-2017) - ( Maximum / Minimum Temperature (Co) and  Precipitation (mm)). Οι πιο πάνω πληροφορίες είναι χρήσιμες για την ανάλυση και εξέταση αιτήματων για παράταση χρόνου εργασίας σε οικοδομές / εργοτάξια, αφού βάση συμβολαίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις για τα προηγούμενα 10 χρόνια. 

Entity Type
Ιδιώτης
Full Name
ΘΕ
Request Date
Request Status
Ολοκληρώθηκε (Προωθήθηκε στο Τμήμα Μετεωρολογίας και δόθηκε σχετική απάντηση)