Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Request Description

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών βρίσκω σε μορφή pdf τις ανακοινώσεις των πλειστηριασμών και τα στοιχεία του ακινήτου. Θα μπορούσα να έχω τα στοιχεία αυτά σε μια πιο δομημένη μορφή; Στοιχεία που χρειάζομαι: ημερομηνία πλειστηριασμού, αριθμός εγγραφής, Αριθμός Φύλλου/ Σχεδίου και Αρ. Τεμαχίου, Δήμος/ Ενορία/ Κοινότητα, Τοποθεσία ή Οδός, Είδος, Έκταση τ.μ, Εγγεγραμμένο συμφέρον που θα πωληθεί, Επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης.

Entity Type
Ιδιώτης
Full Name
MK
Request Date
Request Status
Εκκρεμεί (προωθήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών)