Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το ITICA MRG του οργανισμού CYENS και το Thinker Maker Space, οργανώνουν εκδήλωση με θέμα ‘Data as a Common Ground-Networking Event’. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει ένα ποικιλόμορφο γκρουπ από τεχνολόγους, εκπρόσωπους του δημοσίου τομέα, της τοπικής βιομηχανίας καθώς και ερευνητές και καλλιτέχνες με στόχο να αναλύσουν τη δυναμική των δεδομένων στις δίκες τους εφαρμογές και πως αυτές συνδέονται με το Κυπριακό πλαίσιο και πραγματικότητα.

Μέρος αυτής της εκδήλωσης θα είναι και η συνάντηση συν-δημιουργίας στρογγυλής τραπέζης με τίτλο  «Επιστήμη, Τεχνολογία και Δημιουργικές Πρακτικές προς την Αειφορία» την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022, στο Experience Center της PwC, μεταξύ 10:00πμ – 15:00μμ. Στη συνάντηση αυτή θα συμμετάσχει και η ομάδα Ανοικτών Δεδομένων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.