Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

Το Ταμείο Θήρας ιδρύθηκε το 1990 με το Νόμο 158/90, αντικαθιστώντας την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, με σκοπό την προστασία, ανάπτυξη, έρευνα και ορθολογική διαχείριση των θηραμάτων και των άλλων ειδών της κυπριακής πανίδας αλλά και προς εξύψωση του αθλήματος του κυνηγίου.

2 datasets
Green-Dot Cyprus

H Green Dot Κύπρου αποτελεί το πρώτο αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 2003 με πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ, ως οργανισμού ομπρέλα, και σήμερα μέτοχοι και μέλη του, πέραν του ΚΕΒΕ, είναι επιχειρήσεις-υπόχρεοι διαχειριστές συσκευασίας, διακινητές, υπόχρεοι πρώτων υλών και κατασκευαστές συσκευασίας. Με βάση τη Νομοθεσία είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργανισμός. Ιστοσελίδα

1 datasets
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Αποστολή του ΑΞΙΚ είναι η τροφοδότηση της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερα τουριστικής βιομηχανίας.

1 datasets
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου είναι νομικό πρόσωπο δημορίου δικαίου (ΝΠΔΔ). Ιδρύθηκε το 1952 και έκτοτε είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο με εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής πέραν των 1470 MW.
Ιστοσελίδα

 

1 datasets
Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας

Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας ασχολείται μεταξύ άλλων με τη μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας.

1 datasets
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι ανεξάρτητος αξιωματούχος του κράτους και έχει αρμοδιότητα την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της προστασίας της ιδιωτικής ζωής που απορρέουν από τη συνεχώς αυξανόμενη συλλογή, καταχώρηση, διάδοση και χρήση προσωπικών πληροφοριών.

1 datasets
Δήμος Ύψωνα

Ο Ύψωνας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε έκταση δήμος της επαρχίας Λεμεσού και βρίσκεται 7 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Λεμεσού. Το νότιο μέρος του χωριού υπάγεται στα διοικητικά όρια της βρετανικής στρατιωτικής βάσης Ακρωτηρίου – Επισκοπής.

1 datasets
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Αρμόδιος φορέας για τη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, την αντικειμενική διαχείριση της εμπορίας ηλεκτρισμού στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, και τη στήριξη και προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Ιστοσελίδα

1 datasets
Επαρχιακές Διοικήσεις

Αρμόδια Κρατικά Όργανα που μεριμνούν για την εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής στις διάφορες επαρχίες.

1 datasets
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

Αποστολή τους η προαγωγή και η διαφύλαξη της υγείας του κυπριακού πληθυσμού και η αντιμετώπιση των ασθενειών.

1 datasets