Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναχωρήσεις Αεροσκαφών

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year District No. Ships Passenger Total Transit Passengers Exports Total G.C.W. (M/T)
2013 ΛΑΡΝΑΚΑ 25008 2990381 85213 13609
2013 ΠΑΦΟΣ 7004 1099914 9767 157
2013 ΣΥΝΟΛΟ 32012 4090295 94980 13766
2014 ΛΑΡΝΑΚΑ 24677 2705661 76653 12994
2014 ΠΑΦΟΣ 6818 1050670 2669 226
2014 ΣΥΝΟΛΟ 31495 3756331 79322 13220
2015 ΛΑΡΝΑΚΑ 24641 2452010 85379 13187
2015 ΠΑΦΟΣ 7590 1140765 4343 92
2015 ΣΥΝΟΛΟ 32231 3592775 89722 13279
2016 ΛΑΡΝΑΚΑ 30482 3398076 84423 12280
2016 ΠΑΦΟΣ 8106 1169674 4449 181
2016 ΣΥΝΟΛΟ 38588 4567750 88872 12461
2017 ΛΑΡΝΑΚΑ 35107 3948363 86832 12942
2017 ΠΑΦΟΣ 8779 1262812 5508 276
2017 ΣΥΝΟΛΟ 43886 5211175 92340 13218
2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 35480 4121584 97225 13442
2018 ΠΑΦΟΣ 9631 1439996 2277 152
2018 ΣΥΝΟΛΟ 45111 5561580 99502 13594
2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 33061 4192970 85294 13815
2019 ΠΑΦΟΣ 10132 1525518 3125 188
2019 ΣΥΝΟΛΟ 43193 5718488 88419 14003
2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 15290 894418 57208 9746
2020 ΠΑΦΟΣ 3803 329543 8653 75
2020 ΣΥΝΟΛΟ 19093 1223961 65861 9821
2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 23175 1810137 23227 9164
2021 ΠΑΦΟΣ 7488 768118 9990 48
2021 ΣΥΝΟΛΟ 30663 2578255 33217 9212
2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 28484 3075233 69426 9674
2022 ΠΑΦΟΣ 12163 1595966 4661 32
2022 ΣΥΝΟΛΟ 40647 4671199 74087 9706
2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 34678 4148949 111149 9370
2023 ΠΑΦΟΣ 13085 1788115 4867 248
2023 ΣΥΝΟΛΟ 47763 5937064 116016 9618
*περιλ. στο σύνολο επιβατών

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 1.57 KB
timestamp Πέμ, 03/28/2024 - 13:52