Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποτελέσματα Μετρήσεων H/M Πεδίων - Β΄Εξάμηνο 2017

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
coding coding_point EMF_Measurement_Point Site_Name Date Latitude Longitude Distance_[m] Colocation Peak_Electric_Field_[V/m] Spectrum_Quotient E_Field_Max_FM_[V/m] E_Field_Max_VHF_[V/m] E_Field_Max_UHF_TV_[V/m] E_Field_Max_800MHz_[V/m] E_Field_Max_900MHz_[V/m] E_Field_Max_1800MHz_[V/m] E_Field_Max_2100MHz_[V/m] E_Field_Max_2600MHz_[V/m] E_Field_Max_OTHERS_[V/m] Band_Exposure_Quotient_FM Band_Exposure_Quotient_VHF Band_Exposure_Quotient_UHF_TV Band_Exposure_Quotient_800MHz Band_Exposure_Quotient_900MHz Band_Exposure_Quotient_1800MHz Band_Exposure_Quotient_2100MHz Band_Exposure_Quotient_2600MHz Band_Exposure_Quotient_OTHERS Contribution_FM Contribution_VHF Contribution_UHF_TV Contribution_800MHz Contribution_900MHz Contribution_1800MHz Contribution_2100MHz Contribution_2600MHz Contribution_OTHERS Limit_Comparison_FM Limit_Comparison_VHF Limit_Comparison_UHF_TV Limit_Comparison_800MHz Limit_Comparison_900MHz Limit_Comparison_1800MHz Limit_Comparison_2100MHz Limit_Comparison_2600MHz Limit_Comparison_OTHERS Total_Limit_Comparison
Cyta_NIC_0002 Cyta_NIC_0002_Location_1 Cyta_NIC_0002_Location_1 ACHAION 2017-12-07 35.168670 33.343600 8 6.71 0.017302 0.051589 0.0874 2.0643 6.7069 1.4436 0.00000600 0.00001400 0.00352900 0.01317200 0.00058100 0.01317200 0.00058100 0.0003 0.0000 0.0008 0.0000 0.2040 0.7613 0.0336 0.0000 0.0336 166666.67 0.00 71428.57 0.00 283.37 75.92 1721.17 75.92 1721.17 57.80
Cyta_NIC_0002 Cyta_NIC_0002_Location_2 Cyta_NIC_0002_Location_2 ACHAION 2017-12-07 35.168990 33.344140 50 0.84 0.000306 0.2891 0.8367 0.2613 0.00008500 0.00020300 0.00001800 0.00020300 0.00001800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2778 0.6634 0.0588 0.0000 0.0588 0.00 0.00 0.00 0.00 11764.71 4926.11 55555.56 4926.11 55555.56 3267.97
Cyta_NIC_0002 Cyta_NIC_0002_Location_3 Cyta_NIC_0002_Location_3 ACHAION 2017-12-07 35.168010 33.343680 85 0.78 0.000440 0.5946 0.7771 0.1848 0.00025600 0.00017500 0.00000900 0.00017500 0.00000900 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5818 0.3977 0.0205 0.0000 0.0205 0.00 0.00 0.00 0.00 3906.25 5714.29 111111.11 5714.29 111111.11 2272.73
Cyta_NIC_0004 Cyta_NIC_0004_Location_1 Cyta_NIC_0004_Location_1 AKROPOLI 2017-11-29 35.147680 33.355690 5 5.61 0.017640 0.078689 0.0664 3.4782 5.6065 1.4338 0.0534 0.00001200 0.00000700 0.00722300 0.00947400 0.00092200 0.00947400 0.00092200 0.0007 0.0000 0.0004 0.0000 0.4095 0.5371 0.0523 0.0000 0.0523 83333.33 0.00 142857.14 0.00 138.45 105.55 1084.60 105.55 1084.60 56.69
Cyta_NIC_0004 Cyta_NIC_0004_Location_2 Cyta_NIC_0004_Location_2 AKROPOLI 2017-11-29 35.147770 33.355320 30 3.13 0.007198 0.117814 0.0785 2.5650 3.1254 0.7371 0.00002500 0.00001000 0.00369900 0.00318100 0.00028300 0.00318100 0.00028300 0.0035 0.0000 0.0014 0.0000 0.5139 0.4419 0.0393 0.0000 0.0393 40000.00 0.00 100000.00 0.00 270.34 314.37 3533.57 314.37 3533.57 138.93
Cyta_NIC_0004 Cyta_NIC_0004_Location_3 Cyta_NIC_0004_Location_3 AKROPOLI 2017-11-29 35.148000 33.354940 70 0.89 0.000392 0.4501 0.8928 0.2678 0.0512 0.00012500 0.00023200 0.00003400 0.00023200 0.00003400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3189 0.5918 0.0867 0.0000 0.0867 0.00 0.00 0.00 0.00 8000.00 4310.34 29411.76 4310.34 29411.76 2551.02
Cyta_NIC_0007 Cyta_NIC_0007_Location_1 Cyta_NIC_0007_Location_1 AG. ANTONIOS 2017-09-26 35.169320 33.366770 10 4.55 0.018168 0.0342 0.4894 4.5477 2.6416 2.2037 0.1149 0.00000100 0.00015500 0.01231900 0.00298500 0.00258800 0.00298500 0.00258800 0.0000 0.0000 0.0001 0.0085 0.6781 0.1643 0.1424 0.0000 0.1424 0.00 0.00 1000000.00 6451.61 81.18 335.01 386.40 335.01 386.40 55.04
Cyta_NIC_0007 Cyta_NIC_0007_Location_2 Cyta_NIC_0007_Location_2 AG. ANTONIOS 2017-09-26 35.169330 33.366280 45 3.56 0.009070 1.9703 3.5554 0.5429 0.00399400 0.00472900 0.00014900 0.00472900 0.00014900 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4404 0.5214 0.0164 0.0000 0.0164 0.00 0.00 0.00 0.00 250.38 211.46 6711.41 211.46 6711.41 110.25
Cyta_NIC_0007 Cyta_NIC_0007_Location_3 Cyta_NIC_0007_Location_3 AG. ANTONIOS 2017-09-26 35.170060 33.367030 78 5.01 0.010432 0.0301 1.3300 5.0062 0.7762 0.00000200 0.00124400 0.00877300 0.00041300 0.00877300 0.00041300 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.1192 0.8410 0.0396 0.0000 0.0396 0.00 0.00 500000.00 0.00 803.86 113.99 2421.31 113.99 2421.31 95.86
Cyta_NIC_0009 Cyta_NIC_0009_Location_1 Cyta_NIC_0009_Location_1 AG. DOMETIOS 2017-11-30 35.171480 33.339270 5 MTN 22.50 0.262008 0.080426 1.0612 0.0448 1.3674 22.4961 2.4730 1.2288 0.00001300 0.00948100 0.00000300 0.00209700 0.24558300 0.00224300 0.24558300 0.00224300 0.0000 0.0362 0.0000 0.0000 0.0080 0.9373 0.0086 0.0000 0.0086 76923.08 105.47 333333.33 0.00 476.87 4.07 445.83 4.07 445.83 3.82
Cyta_NIC_0009 Cyta_NIC_0009_Location_2 Cyta_NIC_0009_Location_2 AG. DOMETIOS 2017-11-30 35.171040 33.338830 53 MTN 1.68 0.001718 0.034010 0.9270 1.6845 0.6117 0.00000100 0.00065200 0.00093900 0.00012600 0.00093900 0.00012600 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.3795 0.5466 0.0733 0.0000 0.0733 1000000.00 0.00 0.00 0.00 1533.74 1064.96 7936.51 1064.96 7936.51 582.07
Cyta_NIC_0009 Cyta_NIC_0009_Location_3 Cyta_NIC_0009_Location_3 AG. DOMETIOS 2017-11-30 35.171420 33.338340 85 MTN 0.89 0.001114 0.6824 0.8944 0.5583 0.00061600 0.00034400 0.00015400 0.00034400 0.00015400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5530 0.3088 0.1382 0.0000 0.1382 0.00 0.00 0.00 0.00 1623.38 2906.98 6493.51 2906.98 6493.51 897.67
Cyta_NIC_0011 Cyta_NIC_0011_Location_1 Cyta_NIC_0011_Location_1 AG. ILARIONOS 2017-11-20 35.189640 33.380160 4 8.52 0.024966 0.039613 0.0798 1.8374 8.5224 0.8096 0.00000300 0.00001000 0.00328400 0.02144900 0.00022000 0.02144900 0.00022000 0.0001 0.0000 0.0004 0.0000 0.1315 0.8591 0.0088 0.0000 0.0088 333333.33 0.00 100000.00 0.00 304.51 46.62 4545.45 46.62 4545.45 40.05
Cyta_NIC_0011 Cyta_NIC_0011_Location_2 Cyta_NIC_0011_Location_2 AG. ILARIONOS 2017-11-20 35.189850 33.380520 42 0.99 0.000769 0.7148 0.9867 0.2683 0.00045800 0.00028300 0.00002800 0.00028300 0.00002800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5956 0.3680 0.0364 0.0000 0.0364 0.00 0.00 0.00 0.00 2183.41 3533.57 35714.29 3533.57 35714.29 1300.39
Cyta_NIC_0011 Cyta_NIC_0011_Location_3 Cyta_NIC_0011_Location_3 AG. ILARIONOS 2017-11-20 35.190270 33.379650 82 0.82 0.000444 0.8160 0.1785 0.00043500 0.00000900 0.00000900 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9797 0.0000 0.0203 0.0000 0.0203 0.00 0.00 0.00 0.00 2298.85 0.00 111111.11 0.00 111111.11 2252.25
Cyta_NIC_0016 Cyta_NIC_0016_Location_1 Cyta_NIC_0016_Location_1 AG. TRIMITHIAS 2017-10-19 35.115540 33.211510 5 6.83 0.057548 0.140629 0.0863 0.1094 5.1863 3.7247 6.8298 0.0749 0.00005000 0.00001300 0.00001700 0.01743500 0.01736200 0.02266800 0.02266800 0.0009 0.0002 0.0003 0.3030 0.3017 0.0000 0.3939 0.0000 0.3939 20000.00 76923.08 58823.53 57.36 57.60 0.00 44.12 0.00 44.12 17.38
Cyta_NIC_0016 Cyta_NIC_0016_Location_2 Cyta_NIC_0016_Location_2 AG. TRIMITHIAS 2017-10-19 35.115360 33.212010 46 2.68 0.009129 0.043902 0.0639 0.8956 2.6846 0.7263 0.0505 0.00000400 0.00000400 0.00052000 0.00834600 0.00025400 0.00025400 0.0004 0.0000 0.0004 0.0570 0.9142 0.0000 0.0278 0.0000 0.0278 250000.00 0.00 250000.00 1923.08 119.82 0.00 3937.01 0.00 3937.01 109.54
Cyta_NIC_0016 Cyta_NIC_0016_Location_3 Cyta_NIC_0016_Location_3 AG. TRIMITHIAS 2017-10-19 35.115910 33.212260 78 2.18 0.003350 0.0757 2.1838 0.4304 0.3980 0.00001100 0.00309100 0.00019000 0.00005800 0.00005800 0.0000 0.0000 0.0033 0.9227 0.0567 0.0000 0.0173 0.0000 0.0173 0.00 0.00 90909.09 323.52 5263.16 0.00 17241.38 0.00 17241.38 298.51
Cyta_NIC_0017 Cyta_NIC_0017_Location_1 Cyta_NIC_0017_Location_1 AG. VARVARA 2017-11-21 35.003080 33.373710 14 MTN 2.34 0.005514 0.060165 0.0417 0.7541 1.6563 2.3424 0.00000700 0.00000400 0.00036900 0.00178600 0.00334800 0.00334800 0.0013 0.0000 0.0007 0.0669 0.3239 0.0000 0.6072 0.0000 0.6072 142857.14 0.00 250000.00 2710.03 559.91 0.00 298.69 0.00 298.69 181.36
Cyta_NIC_0017 Cyta_NIC_0017_Location_2 Cyta_NIC_0017_Location_2 AG. VARVARA 2017-11-21 35.003510 33.373720 53 MTN 0.34 0.000141 0.031186 0.0329 0.2677 0.3444 0.00000100 0.00000100 0.00007700 0.00006200 0.00006200 0.0071 0.0000 0.0071 0.0000 0.5461 0.0000 0.4397 0.0000 0.4397 1000000.00 0.00 1000000.00 0.00 12987.01 0.00 16129.03 0.00 16129.03 7092.20
Cyta_NIC_0017 Cyta_NIC_0017_Location_3 Cyta_NIC_0017_Location_3 AG. VARVARA 2017-11-21 35.002090 33.374380 125 MTN 0.22 0.000062 0.047340 0.0334 0.2194 0.1397 0.00000600 0.00000100 0.00004700 0.00000800 0.00000800 0.0968 0.0000 0.0161 0.0000 0.7581 0.0000 0.1290 0.0000 0.1290 166666.67 0.00 1000000.00 0.00 21276.60 0.00 125000.00 0.00 125000.00 16129.03
Cyta_NIC_0022 Cyta_NIC_0022_Location_1 Cyta_NIC_0022_Location_1 AGIA KORONI 2017-07-25 34.972710 33.131560 8 CyBC TV 1.02 0.000841 0.1069 1.0232 0.00001000 0.00083100 0.0000 0.0000 0.0119 0.0000 0.9881 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 100000.00 0.00 1203.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1189.06
Cyta_NIC_0022 Cyta_NIC_0022_Location_2 Cyta_NIC_0022_Location_2 AGIA KORONI 2017-07-25 34.973060 33.131420 48 CyBC TV 1.63 0.001792 1.6259 0.00179200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 558.04 0.00 0.00 0.00 0.00 558.04
Cyta_NIC_0029 Cyta_NIC_0029_Location_1 Cyta_NIC_0029_Location_1 AGIOS EPIFANIOS (CYBC) 2017-07-25 35.005080 33.126080 8 MTN, CyBC TV 2.84 0.011537 0.125785 0.8102 2.8358 2.1448 0.00002200 0.00057900 0.00949100 0.00144500 0.00144500 0.0019 0.0000 0.0502 0.0000 0.8227 0.0000 0.1252 0.0000 0.1252 45454.55 0.00 1727.12 0.00 105.36 0.00 692.04 0.00 692.04 86.68
Cyta_NIC_0029 Cyta_NIC_0029_Location_2 Cyta_NIC_0029_Location_2 AGIOS EPIFANIOS (CYBC) 2017-07-25 35.005440 33.125890 45 MTN, CyBC TV 3.95 0.010520 0.178985 0.2883 3.9453 0.8073 0.00004400 0.00008900 0.01010800 0.00027900 0.00027900 0.0042 0.0000 0.0085 0.0000 0.9608 0.0000 0.0265 0.0000 0.0265 22727.27 0.00 11235.96 0.00 98.93 0.00 3584.23 0.00 3584.23 95.06
Cyta_NIC_0031 Cyta_NIC_0031_Location_1 Cyta_NIC_0031_Location_1 AGIOS GEORGIOS KAFKALOU 2017-07-26 35.037730 33.022960 9 0.79 0.000809 0.7853 0.0398 0.00080800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9988 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 1237.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1236.09
Cyta_NIC_0031 Cyta_NIC_0031_Location_2 Cyta_NIC_0031_Location_2 AGIOS GEORGIOS KAFKALOU 2017-07-26 35.037420 33.023170 47 0.26 0.000051 0.041181 0.2574 0.00000200 0.00004900 0.0392 0.0000 0.0000 0.0000 0.9608 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 500000.00 0.00 0.00 0.00 20408.16 0.00 0.00 0.00 0.00 19607.84
Cyta_NIC_0032 Cyta_NIC_0032_Location_1 Cyta_NIC_0032_Location_1 AGIOS IOANNIS 2017-10-30 35.073880 33.173320 15 MTN 0.41 0.000253 0.032634 0.4107 0.2372 0.1303 0.00000100 0.00019000 0.00005700 0.00000500 0.00000500 0.0040 0.0000 0.7510 0.0000 0.2253 0.0000 0.0198 0.0000 0.0198 1000000.00 0.00 5263.16 0.00 17543.86 0.00 200000.00 0.00 200000.00 3952.57
Cyta_NIC_0032 Cyta_NIC_0032_Location_2 Cyta_NIC_0032_Location_2 AGIOS IOANNIS 2017-10-30 35.073630 33.173630 46 MTN 0.81 0.000603 0.3154 0.8110 0.1241 0.00012100 0.00047800 0.00000400 0.00000400 0.0000 0.0000 0.2007 0.0000 0.7927 0.0000 0.0066 0.0000 0.0066 0.00 0.00 8264.46 0.00 2092.05 0.00 250000.00 0.00 250000.00 1658.37
Cyta_NIC_0035 Cyta_NIC_0035_Location_1 Cyta_NIC_0035_Location_1 AGLANGIA 2017-11-30 35.149680 33.392350 8 8.60 0.029202 0.057524 0.1436 2.6653 8.5984 3.1368 0.0502 0.00000600 0.00003700 0.00500600 0.02148600 0.00266500 0.02148600 0.00266500 0.0002 0.0000 0.0013 0.0000 0.1714 0.7358 0.0913 0.0000 0.0913 166666.67 0.00 27027.03 0.00 199.76 46.54 375.23 46.54 375.23 34.24
Cyta_NIC_0035 Cyta_NIC_0035_Location_2 Cyta_NIC_0035_Location_2 AGLANGIA 2017-11-30 35.149450 33.392860 46 1.45 0.001013 0.1440 0.6469 1.4539 0.2077 0.00002700 0.00036000 0.00061400 0.00001200 0.00061400 0.00001200 0.0000 0.0000 0.0267 0.0000 0.3554 0.6061 0.0118 0.0000 0.0118 0.00 0.00 37037.04 0.00 2777.78 1628.66 83333.33 1628.66 83333.33 987.17
Cyta_NIC_0035 Cyta_NIC_0035_Location_3 Cyta_NIC_0035_Location_3 AGLANGIA 2017-11-30 35.148850 33.392150 88 2.66 0.003463 0.2098 1.2248 2.6623 0.1197 0.00006200 0.00133700 0.00206000 0.00000400 0.00206000 0.00000400 0.0000 0.0000 0.0179 0.0000 0.3861 0.5949 0.0012 0.0000 0.0012 0.00 0.00 16129.03 0.00 747.94 485.44 250000.00 485.44 250000.00 288.77
Cyta_NIC_0036 Cyta_NIC_0036_Location_1 Cyta_NIC_0036_Location_1 AGLANGIA 2 2017-11-30 35.149970 33.398170 9 3.73 0.006716 0.033658 0.0433 1.3854 3.7330 1.2861 0.00000100 0.00000300 0.00197000 0.00423200 0.00051000 0.00423200 0.00051000 0.0001 0.0000 0.0004 0.0000 0.2933 0.6301 0.0759 0.0000 0.0759 1000000.00 0.00 333333.33 0.00 507.61 236.29 1960.78 236.29 1960.78 148.90
Cyta_NIC_0036 Cyta_NIC_0036_Location_2 Cyta_NIC_0036_Location_2 AGLANGIA 2 2017-11-30 35.149910 33.398650 54 1.68 0.004777 0.0754 1.6774 1.2602 0.4201 0.00000800 0.00415400 0.00052300 0.00009200 0.00052300 0.00009200 0.0000 0.0000 0.0017 0.0000 0.8696 0.1095 0.0193 0.0000 0.0193 0.00 0.00 125000.00 0.00 240.73 1912.05 10869.57 1912.05 10869.57 209.34
Cyta_NIC_0036 Cyta_NIC_0036_Location_3 Cyta_NIC_0036_Location_3 AGLANGIA 2 2017-11-30 35.149620 33.399000 93 1.45 0.003984 0.0306 1.4525 0.7880 0.5693 0.0594 0.00000200 0.00358300 0.00024200 0.00015500 0.00024200 0.00015500 0.0000 0.0000 0.0005 0.0000 0.8993 0.0607 0.0389 0.0000 0.0389 0.00 0.00 500000.00 0.00 279.10 4132.23 6451.61 4132.23 6451.61 251.00
Cyta_NIC_0043 Cyta_NIC_0043_Location_1 Cyta_NIC_0043_Location_1 AKAKI 2017-09-11 35.125900 33.124600 11 0.32 0.000136 0.035613 0.3220 0.0849 0.2610 0.00000400 0.00009600 0.00000200 0.00003400 0.00000200 0.00003400 0.0294 0.0000 0.0000 0.0000 0.7059 0.0147 0.2500 0.0000 0.2500 250000.00 0.00 0.00 0.00 10416.67 500000.00 29411.76 500000.00 29411.76 7352.94
Cyta_NIC_0043 Cyta_NIC_0043_Location_2 Cyta_NIC_0043_Location_2 AKAKI 2017-09-11 35.125810 33.124080 54 1.17 0.000984 0.089404 0.0387 1.1692 0.0702 0.1002 0.0564 0.00001700 0.00000100 0.00096000 0.00000100 0.00000300 0.00000100 0.00000300 0.0173 0.0000 0.0010 0.0000 0.9756 0.0010 0.0030 0.0000 0.0030 58823.53 0.00 1000000.00 0.00 1041.67 1000000.00 333333.33 1000000.00 333333.33 1016.26
Cyta_NIC_0050 Cyta_NIC_0050_Location_1 Cyta_NIC_0050_Location_1 ALAMBRA 2017-11-15 34.987590 33.412200 13 1.86 0.003498 0.035849 0.0440 1.8632 0.9886 0.8006 0.00000300 0.00000400 0.00225000 0.00095300 0.00028800 0.00028800 0.0009 0.0000 0.0011 0.6432 0.2724 0.0000 0.0823 0.0000 0.0823 333333.33 0.00 250000.00 444.44 1049.32 0.00 3472.22 0.00 3472.22 285.88
Cyta_NIC_0050 Cyta_NIC_0050_Location_2 Cyta_NIC_0050_Location_2 ALAMBRA 2017-11-15 34.987830 33.412140 41 2.71 0.009072 0.062645 0.1890 2.7060 2.0606 0.3459 0.00000900 0.00005400 0.00474600 0.00421000 0.00005300 0.00005300 0.0010 0.0000 0.0060 0.5231 0.4641 0.0000 0.0058 0.0000 0.0058 111111.11 0.00 18518.52 210.70 237.53 0.00 18867.92 0.00 18867.92 110.23
Cyta_NIC_0065 Cyta_NIC_0065_Location_1 Cyta_NIC_0065_Location_1 ANALIONTAS 2017-09-14 35.009790 33.284440 7 1.34 0.001680 0.169444 0.1565 1.3431 0.8388 0.00006200 0.00002800 0.00123700 0.00035300 0.00035300 0.0369 0.0000 0.0167 0.0000 0.7363 0.0000 0.2101 0.0000 0.2101 16129.03 0.00 35714.29 0.00 808.41 0.00 2832.86 0.00 2832.86 595.24
Cyta_NIC_0065 Cyta_NIC_0065_Location_2 Cyta_NIC_0065_Location_2 ANALIONTAS 2017-09-14 35.010030 33.283900 46 1.80 0.002471 0.104634 0.1474 1.8041 0.1687 0.00002200 0.00002600 0.00241000 0.00001300 0.00001300 0.0089 0.0000 0.0105 0.0000 0.9753 0.0000 0.0053 0.0000 0.0053 45454.55 0.00 38461.54 0.00 414.94 0.00 76923.08 0.00 76923.08 404.69
Cyta_NIC_0065 Cyta_NIC_0065_Location_3 Cyta_NIC_0065_Location_3 ANALIONTAS 2017-09-14 35.009950 33.283340 95 1.08 0.000783 0.063778 0.0947 1.0789 0.2604 0.00001000 0.00001200 0.00073200 0.00002900 0.00002900 0.0128 0.0000 0.0153 0.0000 0.9349 0.0000 0.0370 0.0000 0.0370 100000.00 0.00 83333.33 0.00 1366.12 0.00 34482.76 0.00 34482.76 1277.14
Cyta_NIC_0073 Cyta_NIC_0073_Location_1 Cyta_NIC_0073_Location_1 ANTHOUPOLIS 2017-10-11 35.115510 33.285340 4 MTN 9.43 0.034043 0.074297 2.3364 9.4338 2.3525 0.00001200 0.00423700 0.02586400 0.00393000 0.02586400 0.00393000 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.1245 0.7597 0.1154 0.0000 0.1154 83333.33 0.00 0.00 0.00 236.02 38.66 254.45 38.66 254.45 29.37
Cyta_NIC_0073 Cyta_NIC_0073_Location_2 Cyta_NIC_0073_Location_2 ANTHOUPOLIS 2017-10-11 35.115630 33.284790 53 MTN 1.66 0.001888 1.6618 0.6157 0.1775 0.0948 0.00175900 0.00011000 0.00001400 0.00011000 0.00001400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9317 0.0583 0.0074 0.0000 0.0074 0.00 0.00 0.00 0.00 568.50 9090.91 71428.57 9090.91 71428.57 529.66
Cyta_NIC_0073 Cyta_NIC_0073_Location_3 Cyta_NIC_0073_Location_3 ANTHOUPOLIS 2017-10-11 35.116420 33.285890 112 MTN 1.42 0.002104 1.4163 0.9974 0.3213 0.00177700 0.00028900 0.00003800 0.00028900 0.00003800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.8446 0.1374 0.0181 0.0000 0.0181 0.00 0.00 0.00 0.00 562.75 3460.21 26315.79 3460.21 26315.79 475.29
Cyta_NIC_0076 Cyta_NIC_0076_Location_1 Cyta_NIC_0076_Location_1 APLIKI (CYBC) 2017-07-25 34.935630 33.114230 8 MTN, CyBC TV 6.20 0.026171 0.0347 6.1989 0.0568 0.00000100 0.02616800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 1000000.00 0.00 38.21 0.00 0.00 0.00 0.00 38.21
Cyta_NIC_0076 Cyta_NIC_0076_Location_2 Cyta_NIC_0076_Location_2 APLIKI (CYBC) 2017-07-25 34.935510 33.113700 45 MTN, CyBC TV 1.37 0.001273 0.0418 1.3697 0.1130 0.00000200 0.00126800 0.00000300 0.00000300 0.0000 0.0000 0.0016 0.0000 0.9961 0.0000 0.0024 0.0000 0.0024 0.00 0.00 500000.00 0.00 788.64 0.00 333333.33 0.00 333333.33 785.55
Cyta_NIC_0077 Cyta_NIC_0077_Location_1 Cyta_NIC_0077_Location_1 APOEL 2017-11-10 35.157120 33.373240 7 5.49 0.009757 0.0888 1.0251 5.4914 0.9180 0.00000900 0.00064900 0.00876400 0.00033500 0.00876400 0.00033500 0.0000 0.0000 0.0009 0.0000 0.0665 0.8982 0.0343 0.0000 0.0343 0.00 0.00 111111.11 0.00 1540.83 114.10 2985.07 114.10 2985.07 102.49
Cyta_NIC_0077 Cyta_NIC_0077_Location_2 Cyta_NIC_0077_Location_2 APOEL 2017-11-10 35.157150 33.372660 49 3.50 0.007023 0.0518 2.4295 3.5021 0.5945 0.00000300 0.00328000 0.00356400 0.00017600 0.00356400 0.00017600 0.0000 0.0000 0.0004 0.0000 0.4670 0.5075 0.0251 0.0000 0.0251 0.00 0.00 333333.33 0.00 304.88 280.58 5681.82 280.58 5681.82 142.39
Cyta_NIC_0077 Cyta_NIC_0077_Location_3 Cyta_NIC_0077_Location_3 APOEL 2017-11-10 35.157910 33.373340 95 5.20 0.011109 0.0708 2.1923 5.2031 1.0900 0.00000800 0.00267900 0.00786800 0.00055400 0.00786800 0.00055400 0.0000 0.0000 0.0007 0.0000 0.2412 0.7083 0.0499 0.0000 0.0499 0.00 0.00 125000.00 0.00 373.27 127.10 1805.05 127.10 1805.05 90.02

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 974.85 KB
timestamp Τρί, 04/17/2018 - 10:48