Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δημόσιες Συμβάσεις που Κατακυρώθηκαν 2009-2012

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
CFTID ORGANIZATIONNAME CFTTITLE Procedure El Contract Type El EONAME Estimated Value AWARDEDCONTRVALUE Date Published AWARDDATE
244341 Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Ετήσια Έκθεση και Στατιστική Έρευνα του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το έτος 2009 Συνοπτική διαδικασία Έργα OTHON PRESS LTD 4864 4864 22/7/2010 2/8/2010
244458 Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Ετήσια Έκθεση και Στατιστική Έρευνα του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το έτος 2009 Συνοπτική διαδικασία Έργα OTHON PRESS LTD 4864 4864 22/7/2010 2/8/2010
113505 Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Αγορά Υπηρεσιών Οικονομικού Συμβούλου για παροχή υπηρεσιών στο Γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 120000 116000 11/5/2010 13/9/2011
318507 ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΑΠ.01/2011 Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες Ελίνα Ιωσήφ 23500 8/3/2011 17/1/2012
318507 ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΑΠ.01/2011 Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες Αντωνία Σοφοκλέους 24000 8/3/2011 17/1/2012
574852 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Ανοιχτός Διαγωνισμός για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη για εκπόνηση μελέτης τεχνολογικών εφαρμογών και καλών πρακτικών στην Επαρχία Λάρνακας Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες Premium Consulting 27000 25500 7/2/2012 22/5/2012
332035 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Ανοιχτός Διαγωνισμός για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη για σχεδιασμό και εκτύπωση εντύπων και άλλων, για τα Μεσογειακά προγράμματα στα οποία συμμετέχει η Εταιρεία Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΘΡΑ 65000 25073 24/3/2011 8/7/2011
298005 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Ανοιχτός Διαγωνισμός για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη του προγράμματος MODELAND Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες Geoinfo 95000 85000 9/2/2011 8/7/2011
157848 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Ανοικτός Διαγωνισμός για πρόσληψη ελεγκτικού γραφείου για τα δύο προγράμματα (MAREMED και MODELAND) Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες HMI AND PARTNERS LTD 7000 6500 20/7/2010 19/10/2010
146853 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Ανοιχτός Διαγωνισμός για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης οικοδομικού έργου για την ανέγερση κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δημιουργία χώρου στάθμευσης και διαμόρφωση εξωτερικών Χώρων στην Σκαρίνου Ανοιχτή διαδικασία Έργα Christodoulou and Epiphaniou Constructions Ltd 750000 669000 29/6/2010 21/12/2010
101666 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Ανοικτός Διαγωνισμός για σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών Ελεγκτικού Γραφείου για τα δύο προγράμματα (ENSPIRE EU και OSAIS) Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες HMI AND PARTNERS LTD 8000 7000 27/4/2010 20/10/2010
80386 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Ανοικτός Διαγωνισμός για σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη του προγράμματος PHILOXENIA Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες Minimal Ltd 110000 99900 9/3/2010 22/6/2010
33664 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Ανοιχτός Διαγωνισμός για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη του προγράμματος REGIOCLIMA για συντονισμό του πακέτου εργασίας «Διαμόρφωση πολιτικών» Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες Living Prospects Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε. 80000 73000 24/11/2009 5/3/2010
33505 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Ανοιχτός Διαγωνισμός για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη του προγράμματος REGIOCLIMA για την εκπόνηση Έκθεσης Στρατηγικών προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές για τις Περιφέρειες της Νότιας Ευρώπης Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες Α. ΜΠΕΛΑΛΙΔΗΣ - Α. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. 60000 53000 24/11/2009 5/3/2010
944746 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2013/ΑΑ2/001 - Παραχώρηση αιθουσών, Τεχνικού Εξοπλισμού και δείπνο προς τιμή κύριου ομιλητή Τελετής Αποφοίτησης 2012-2013 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Louis Hotels PLC Ltd 6730 6730 7/12/2012 19/12/2012
789461 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/035 - Εκτύπωση εκδόσεων του Πανεπιστημίου (στρατηγική ανάπτυξης, έκθεση πεπραγμένων 2006-2010, ετήσιος απολογισμός για το 2011). Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Ι.Γ. ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ (CASSOULIDES MASTERPRINTERS) 2775 2775 6/12/2012 10/12/2012
780545 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/033 - Αγορά Υπηρεσιών για έκδοση βιβλίου της θεματικής Ενότητας "Introduction to the History of Cyprus" Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες KAILAS PRINTERS AND LITHOGRAPHERS 9735 9735 27/11/2012 3/12/2012
775796 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/031 - Αγορά Εξυπηρετητή πολλαπλών επεξεργαστών και πολλαπλών πυρήνων για υποστήριξη πειραμάτων με αυξημένη ανάγκη σε υπολογιστικούς πόρους Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες GCC Computers Ltd 8200 8200 26/11/2012 29/11/2012
754780 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/027 - Αγορά HP Blade Server Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες GCC Computers Ltd 4750 4750 1/11/2012 5/11/2012
762244 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/029 - Αγορά 20 Χ SYMC NETBACKUP STANDARD CLIENT 7.5 XPLAT 1 SERVER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS ACAD BAND S κ.α Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες Hellenic Technical Enterprises Ltd 13775 13775 1/11/2012 5/11/2012
762099 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/028 - Αγορά SYMC NETBACKUP DEDUPLICATION OPTION 7.5 XPLAT 1 FRONT END 3 TBYTE STD LIC ACAD BANDS Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες Hellenic Technical Enterprises Ltd 13200 13200 1/11/2012 5/11/2012
789546 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/025 - Αγορά υπηρεσιών για κατασκευή - δημιουργία ερωτηματολογίου, ανάλυση και συγγραφή των ευρημάτων Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου 3000 3000 25/10/2012 31/10/2012
776887 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/026 - Αγορά Υπηρεσιών για σχεδιασμό και ανάπτυξη ιστοχώρου στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το ΙΠΕ Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες SA. NET CREATIVE SERVICES LTD 4000 4000 23/10/2012 1/11/2012
754230 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/023 - Αγορά 8 VMware vSphere Enterprise Plus 1 Processor License Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες GCC Computers Ltd 4507 4507 22/10/2012 31/10/2012
754167 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/024 - Αγορά 16 VMware vSphere Enterprise 1 Processor License και 1 VMware vCenter Server Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες GCC Computers Ltd 10668 10668 22/10/2012 31/10/2012
769867 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/022 - Υπηρεσίες μετάφρασης κειμένων Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Κτενίδης Φίλων-Στέφανος 3900 3900 3/10/2012 17/10/2012
726829 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ009/2012 Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση, εκπαίδευση στη χρήση και συντήρηση υποδομής δικτύου (Cisco) για τις ανάγκες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Ανοιχτή διαδικασία Προμήθειες Logicom Solutions Ltd 130000 116279 28/9/2012 21/12/2012
769825 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/016 - Αγορά υπηρεσιών για την ακαδημαϊκή εποπτεία και συντονισμό του διαπανεπιστημιακού προγράμματος Educational Leadership που προσφέρεται από κοινού με το Saint Louis University (SLU) Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Λεωνίδας Κυριακίδης 3000 3000 18/9/2012 24/9/2012
754335 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/020 - Αγορά 10Χ2ΤΒ FATA Drives (HP EVA M6412A 2TB 7.2k FATA DP HDD (BV898A)) Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες CBS IT SYSTEMS(CYPRUS) LTD 13650 13650 7/9/2012 12/10/2012
754294 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/021 - Αγορά 10Χ300GB FC Drives (15K) (HP EVA M6412A 300GB 15K FC Drive (AG690B)) Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες GCC Computers Ltd 7850 7850 7/9/2012 12/10/2012
716603 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/014 - Υπηρεσίες σχεδιασμού θέματος (Template) για την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες webanywhere ltd 2295 2295 24/8/2012 3/9/2012
701402 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ006/2012 - Διαγωνισμός για τον Σχεδιασμό και Υλοποίηση Αιθουσών Ηλεκτρονικής Μάθησης και Πολυμέσων για τις ανάγκες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Τεχνολογικών Υποδομών Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (eUniversity)» Ανοιχτή διαδικασία Προμήθειες Sarikas Technopro Ltd (Lifestyle Technologies) 100000 79200 23/8/2012 21/12/2012
789363 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ 007/2012-Ενοικίαση αιθουσών για τις ανάγκες διεξαγωγής Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων και εξετάσεων στην Αθήνα, για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITYU ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 23510 21040 10/8/2012 27/8/2012
789363 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ 007/2012-Ενοικίαση αιθουσών για τις ανάγκες διεξαγωγής Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων και εξετάσεων στην Αθήνα, για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε. 23510 2470 10/8/2012 27/8/2012
789388 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ 008/2012-Ενοικίαση αιθουσών για τις ανάγκες διεξαγωγής Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων και εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη, για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε. 11330 2210 10/8/2012 27/8/2012
789388 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ 008/2012-Ενοικίαση αιθουσών για τις ανάγκες διεξαγωγής Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων και εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη, για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11330 9120 10/8/2012 27/8/2012
789577 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/013 - Μετάφραση εγχειριδίων του Helpdesk και του eClass, καθώς και άλλων κειμένων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα (25.000-30.000 περίπου λέξεις) Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Χρυσόστομος Μύαρης 2100 2100 10/8/2012 21/8/2012
754515 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/017 - Εκτύπωση οδηγών σπουδών, ενημερωτικών φυλλαδίων εκδηλώσεων και προγραμμάτων και άλλο εκτυπωτικό υλικό για εκδηλώσεις και προγράμματα σπουδών Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες KAILAS PRINTERS AND LITHOGRAPHERS 13150 13150 10/8/2012 3/10/2012
714952 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/012- Αναβάθμιση/διαμόρφωση SCOM/SCCM Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες H.S. Data Ltd 5000 5000 9/8/2012 9/8/2012
727394 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/011 - Υπηρεσίες Εξακριβωτή για το έργο "ΠροΣΚΠ" Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες K.K. ACCOUNTING SOLUTIONS LTD 2990 2990 1/8/2012 21/8/2012
780692 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/015 - Αγορά λογισμικού - ENVI (ENvironment for Visualizing Images) Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες Μ.ΧΑΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΕ INFOREST RESEARCH OC 2950 2950 27/7/2012 13/9/2012
754655 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/019 - Παραχώρηση αιθουσών και Τεχνικού Εξοπλισμού για την τελετή Αποφοίτησης του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Louis Hotels PLC Ltd 6600 6600 23/7/2012 3/10/2012
714552 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/008 - Αγορά Λογισμικού-ArcGIS Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες MARATHON DATA SYSTEMS 1540 1540 13/7/2012 27/7/2012
714648 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/009 - Αγορά λογισμικού-ArcGIS Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες MARATHON DATA SYSTEMS 770 770 13/7/2012 27/7/2012
714739 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/010 - Παροχή υπηρεσιών στήριξης διοργάνωσης συνεδρίου EADTU Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Easy Conferences Ltd 12500 12500 25/6/2012 27/7/2012
664559 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ 004/2012-Παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τους ακόλουθους τύπους ασφάλισης: ευθύνης εργοδότη, αστικής ευθύνης, εγγύησης πίστης, πυρός, κλοπής και άλλων κινδύνων Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες Royal Crown Insurance 35000 20556.57 22/6/2012 9/8/2012
647184 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ002/2012 - Διαγωνισμός για προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση, εκπαίδευση στη χρήση και συντήρηση υποδομής δικτύου για τις ανάγκες του Ανοικτού Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Τεχνολογικών Υποδομών Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (eUniversity)» Ανοιχτή διαδικασία Προμήθειες GCC Computers Ltd 330000 131189 29/5/2012 28/12/2012
646511 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ001/2012 - Διαγωνισμός για την προμήθεια και υλοποίηση Λύσης για την ολοκληρωμένη υποδομή συστήματος δημιουργίας, διαχείρισης και λειτουργίας εικονικών εξυπηρετητών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τις ανάγκες του έργου «Ανάπτυξη Τεχνολογικών Υποδομών Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (eUniversity)» Ανοιχτή διαδικασία Προμήθειες NewCytech Business Solution 347000 299582 29/5/2012 21/12/2012
710513 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/004 - Αγορά Microsoft System Center 2012 Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες NewCytech Business Solution 4042 4042 16/5/2012 21/5/2012
710605 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2012/ΑΑ2/005 - Αγορά πλότερ Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες NewCytech Business Solution 2930 2930 2/5/2012 8/6/2012

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 6.34 MB
timestamp Τρί, 02/06/2018 - 12:03