Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δημόσιες Συμβάσεις που Κατακυρώθηκαν 2013-2015

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
CFTID ORGANIZATIONNAME CFTTITLE Procedure El Contract Type El EONAME Estimated Value AWARDEDCONTRVALUE Date Published AWARDDATE
812269 Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Αγορά Υπηρεσιών Οικονομικού Συμβούλου Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες Xoλέβας Κωνσταντίνος 94000 93200 41298.44522 41359.59024
842918 ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΑΠ.01/2013 Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες Ελίνα Ιωσήφ 55000 22900 41345.40589 41382.39676
842918 ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΑΠ.01/2013 Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες Αντωνία Σοφοκλέους 55000 23000 41345.40589 41382.39676
909780 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προώθηση φρέσκων αλιευτικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργιας Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες Marine and Environmental Research (MER) Lab Ltd 100000 100000 41459.42003 41554.63414
887658 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Ανοιχτός Διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης καθορισμού των επιθυμητών «προδιαγραφών ποιότητας» των παρεχομένων υπηρεσιών των κέντρων εστίασης και αναψυχής της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος Αλιευτικών Περιοχών Λάρνακας – Αμμοχώστου. Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες Premium Consulting Κρήτης 55000 50000 41429.56821 41590.4252
722388 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Ανοιχτός Διαγωνισμός για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών σχεδιασμού και εκτύπωσης εντύπων και άλλων παραδοτέων, για τα έργα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος (ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΟΙΚΟΠΕΡΙΟΙΓΗΤΕΣ, ΔΙΑΫΔΩΡ και HANDICRAFTOUR) Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΘΡΑ 130400 48986.2 41173.60184 41281.39678
680973 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Ανοιχτός Διαγωνισμός για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη του προγράμματος PERIURBAN Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες Minimal Ltd 84000 28500 41107.3795 41281.40425
600852 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Διαγωνισμός για την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για «Εκπαίδευση σε Απασχολούμενους στον Αλιευτικό Κλάδο σε Θέματα Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων τους» Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες Τ.Τ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ 195000 118000 40984.65929 41283.43257
857775 Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ Ανοιχτός Διαγωνισμός για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών Διαχείρισης, Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης Μαθητών και Εκπαιδευτικών, Εκπόνησης Μελέτης, Κατάρτισης και Έκδοσης Έντυπου Ενημερωτικού Υλικού και σχετικών εργαλείων ευρείας ευαισθητοποίησης του Προγράμματος Πρόληψης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στις Χωρικές Ενότητες Δήμου Ηρακλείου, Περιφ/κής Ενότητας Σάμου, Δήμου Αραδίππου και Επαρχίας Πάφου. Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες Τ.Τ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ 72600 46000 41373.51337 41500.41203
1505617 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/047 - Σχεδιασμός και σελιδοποίηση ενημερωτικού βιβλιαρίου για τις 3 Σχολές του ΑΠΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-201 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Μαρίνα Παχίτα 5000 450 42349.51042 42354.58333
1505617 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/047 - Σχεδιασμός και σελιδοποίηση ενημερωτικού βιβλιαρίου για τις 3 Σχολές του ΑΠΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-201 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Άννη Μιχαηλίδη 5000 500 42349.51042 42354.58333
1505617 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/047 - Σχεδιασμός και σελιδοποίηση ενημερωτικού βιβλιαρίου για τις 3 Σχολές του ΑΠΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-201 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΕΛΕΝΗ ΡΟΤΣΙΔΟΥ ΜΠΑΛΤΖΙΔΟΥ 5000 590 42349.51042 42354.58333
1505617 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/047 - Σχεδιασμός και σελιδοποίηση ενημερωτικού βιβλιαρίου για τις 3 Σχολές του ΑΠΚΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-201 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Μάριος Αβραάμ 5000 660 42349.51042 42354.58333
1502335 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/043 - Τρίμηνη συμπληρωματική συντήρηση Κέντρου Δεδομένων με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη τρεις μήνες Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες TELMEN LTD 6000 6000 42345 42346
1510310 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/045 - Ταχυμεταφοράς για αποστολές βιβλιαρίων απαντήσεων εντός της Ελλάδας κατά τις εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ACS Air Courier (Services) Cyprus Ltd 12000 3653.1 42341.53125 42346.45833
1510269 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/042 - 1TB Solid State Drives for server x10 Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 5500 4277.31 42339.375 42341.45833
1510209 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/041 - 2TB Solid State Drives for server x5 Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 5500 4575.63 42339.375 42341.45833
1510373 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/046 - Καλλιγράφηση Τίτλων Σπουδών Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 3000 1278 42338 42349
1514704 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/040 - Ενοικίαση αιθουσών για σκοπούς διεξαγωγής τελικών εξετάσεων για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 στη Θεσσαλονίκη Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 8450 8300 42335.66667 42340.58333
1502432 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/038 - Συντήρηση κεντρικού μηχανογραφικού εξοπλισμού της εταιρείας HP για περίοδο 12 μηνών Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες GCC Computers Ltd 8000 6495 42320 42338
1502789 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/037 - Συντήρηση λογισμικού της εταιρείας Vmware για 12 μήνες Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Hellenic Technical Enterprises Ltd 11000 10245 42317.5 42327.5
1502820 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/036 - Αγορά γραφειακής επίπλωσης Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Χαραλάμπους Τάκης και Σια Λτδ 8000 6542 42314.58333 42324.52083
1504139 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/035 - Αγορά παραπετασμάτων τύπου Roller Blind για την κάλυψη των αναγκών του νέου κτηρίου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Κτήριο Συμεού) Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες A.C NICOLAOU BLINDS LTD 5000 2695 42314.41667 42324.52083
1502365 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/039 - Ενοικίαση αιθουσών για διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων και εξετάσεων στη Λευκωσία, για το εαρινό εξάμηνο 2016 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Frederick University 14500 5300 42303.5 42310.5
1502365 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/039 - Ενοικίαση αιθουσών για διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων και εξετάσεων στη Λευκωσία, για το εαρινό εξάμηνο 2016 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Πανεπιστήμιο Κύπρου 14500 6153.45 42303.5 42310.5
1505465 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ009/2015 - Ενοικίαση αιθουσών για τις ανάγκες διεξαγωγής Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων, Εξετάσεων και Διατριβών στην Θεσσαλονίκη, για το έτος 2016 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε. 26000 720 42303.41667 42310.58333
1505427 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ008/2015 - Ενοικίαση αιθουσών για τις ανάγκες διεξαγωγής Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων, Εξετάσεων και Διατριβών στην Αθήνα, για το έτος 2016 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ο.Π.Α. Α.Ε. 35000 27300 42303.41667 42310.58333
1505465 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ009/2015 - Ενοικίαση αιθουσών για τις ανάγκες διεξαγωγής Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων, Εξετάσεων και Διατριβών στην Θεσσαλονίκη, για το έτος 2016 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26000 16830 42303.41667 42310.58333
1514638 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/031 - Εξειδικευμένες ηλεκτρονικές συσκευές (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητές συσκευές) Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 15000 13968.07 42300.57292 42317.59375
1504280 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/032 - Αγορά 40.000 βιβλιάριων απαντήσεων για τις γραπτές εξετάσεις των φοιτητών του ΑΠΚΥ Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες RPM LITHOGRAPHICA LTD 6500 6275 42300.39583 42313.5
1514609 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/030 - Upgrade services of “Kypseli” Institutional Repository for the needs of the Open University of Cyprus Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 15000 10500 42290.625 42303.54167
1504467 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/029 - Interactive Touch Displays Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες Hellenic Technical Enterprises Ltd 15000 10497 42290.5 42303.5
1514675 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/027 - Supply , installation, configuration, implementation, and support of the Learning Activity Management System (LAMS) Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 13000 14235.1 42289.45833 42296.63542
1442701 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/026 - Εκτύπωση των τίτλων σπουδών και των συνοδευτικών φακέλων φύλαξης για τα έτη 2016-2018 για τις ανάγκες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες Ι.Γ. ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ (CASSOULIDES MASTERPRINTERS) 14000 11017 42283.52601 42348.41053
1510177 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/024 - Αγορά επιπρόσθετου 1TB αποθηκευτικού χώρου για τις καταγραφές τηλεσυναντήσεων του Blackboard Collaborate Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 12500 12409.81 42271.41667 42276.41667
1510089 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/023 - Υπηρεσίες Υποστήριξης εικονικών εργαστηρίων Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 15000 13800 42261.45833 42265.53125
1504224 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/021 - Microsoft Virtual Desktop Infrastucture and client Access related Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες NetU Consultants Ltd 15000 12468.8 42248.5 42249.54167
1504532 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/028 - 6 φορητών υπολογιστών, docking station, mouse, οθόνων με δικαίωμα προαίρεσης αγοράς για ακόμη 2 (laptop, docking station, mouse, monitors). Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες NewCytech Business Solution 15000 9084 42247.625 42303.41667
1504102 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/020 - Τρίμηνη Συμπληρωματική Συντήρηση Κέντρου Δεδομένων Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες TELMEN LTD 4000 3000 42242.54167 42243.45833
1504188 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/033 -Consulting services for code and HRI development and transforming the commercial robot into a spraying robot Agrirobot with Autonomous Operation (prototype) Integration of autonomous operation software to Agrirobot. Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΙΣΤΟΓΝΩΣΙΣ ΛΤΔ 15000 14000 42208.5 42216.5
1392747 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/015 - Ενοικίαση αιθουσών και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη διοργάνωση της τελετής αποφοίτησης για το έτος 2015 για τις ανάγκες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες Louis Hotels PLC Ltd 8000 6722.69 42202.49938 42263.38751
1504034 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/019 - Αγορά ενός (1) έγχρωμου πολυμηχανήματος (Colour multi-function copier-printer-scanner) Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες KCGJ COPYSCIENCE ENTERPRISES LTD 15000 8990 42202.45833 42209.58333
1503785 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/018 - Κύκλωμα 100Mbps μεταξύ "Latsia Business Centre" και νέου κτηρίου Συμεού στην Γιάννη Κρανιδιώτη 56. Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Cablenet Communication Systems Ltd 15000 8320 42202.45833 42209.54167
1503722 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/017 - Ενοικίαση αιθουσών για σκοπούς διεξαγωγής 1ης ΟΣΣ στην Λευκωσία Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες Πανεπιστήμιο Κύπρου 4700 4700 42201.375 42209.375
1503692 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/016 - Ενοικίαση αιθουσών για σκοπούς διεξαγωγής 1ης ΟΣΣ στην Αθήνα Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ο.Π.Α. Α.Ε. 4720 4130 42201.375 42209.375
1504308 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/022 - Αγορά Αδειών Χρήσης Λογισμικού "SPSS Statistics" για ένα χρόνο Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες PREDICTA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ 15000 14584.52 42199.54167 42208.79167
1378948 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ001/2015 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες 4A EXPRESS LTD 0 42192.46782 42348.46501
1378948 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ001/2015 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες KRONOS EXPRESS LTD 0 42192.46782 42348.46501
1378948 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ001/2015 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες ACS Air Courier (Services) Cyprus Ltd 0 42192.46782 42348.46501
1503631 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2015/ΑΑ2/014 - Χώρος φιλoξενίας Cytanet για ενεργό εξοπλισμό σε Κέντρο Δεδομένο Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες CYTA 15000 12380 42186.41667 42195.58333

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 4.89 MB
timestamp Τρί, 02/06/2018 - 12:06