Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δημόσιες Συμβάσεις που Κατακυρώθηκαν 2016

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
CFTID ORGANIZATIONNAME CFTTITLE Procedure El Contract Type El EONAME Estimated Value AWARDEDCONTRVALUE Date Published AWARDDATE
1736199 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΑΚ Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες S.M.CHAMPSPORTS MANAGEMENT LTD 30600 31800 19/10/2016 30/12/2016
1744581 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Προσφορά για την προμήθεια κάψουλων Cyclosporin(Ciclosporin) 133/2016 Ανοιχτή διαδικασία Προμήθειες ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ 864448 466247.6 26/10/2016 30/12/2016
1744581 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Προσφορά για την προμήθεια κάψουλων Cyclosporin(Ciclosporin) 133/2016 Ανοιχτή διαδικασία Προμήθειες ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ 864448 397488 26/10/2016 30/12/2016
1795440 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Προσφορά για την Προμήθεια "Firmagon", με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς Προκήρυξη Διαγωνισμού ΔΔΧΠΔ.ΠΣΠ 223/2016 Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση Προμήθειες A. POTAMITIS MEDICARE LTD 141505 141505 14/11/2016 30/12/2016
1728751 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Προσφορά για την προμήθεια Υποκατάστατων Αίματος και Διαλυμάτων Διάχυσης (Διαλύματα για Παρεντερική Θρέψη και Ισορροπία Ηλεκτρολυτών κλπ) 127/2016 Ανοιχτή διαδικασία Προμήθειες The Star Medicines Importers Co. Ltd. 51480 35744.28 11/10/2016 30/12/2016
1728751 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Προσφορά για την προμήθεια Υποκατάστατων Αίματος και Διαλυμάτων Διάχυσης (Διαλύματα για Παρεντερική Θρέψη και Ισορροπία Ηλεκτρολυτών κλπ) 127/2016 Ανοιχτή διαδικασία Προμήθειες MULTI-PHARM CO. LTD 51480 27300 11/10/2016 30/12/2016
1795384 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Προσφορά για την Προμήθεια "Simulect", με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς Προκήρυξη Διαγωνισμού ΔΔΧΠΔ.ΠΣΠ 206/2016 Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση Προμήθειες ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ 104017 104017 2/11/2016 30/12/2016
1795352 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Προσφορά για την Προμήθεια Ενέσιμου Διαλύματος Nimodipine, με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξη Διαγωνισμού (ΔΔΧΔΠΔ.ΔΦΥ 221/2016) Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση Προμήθειες Novagem Ltd 34125 34125 4/11/2016 30/12/2016
1228507 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Αρ. Διαγ. 14.160.Ε.ΗΜΥ - Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων Αυτόματης Πυρόσβεσης στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λάρνακας Ανοιχτή διαδικασία Έργα M.T. PIPERARIS TRADING LTD 55700 66660 17/11/2014 30/12/2016
1418951 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Αρ. Διαγ. 15.103.Ε.ΗΜΥ - Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και επταετή συντήρηση συστημάτων ασφαλείας στην Πτέρυγα 10Α των Κ. Φυλακών Ανοιχτή διαδικασία Έργα S. P. Securiton Alarm Systems Ltd 86261.75 2/9/2015 30/12/2016
1703315 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Προσφορά για την προμήθεια Σκιαγραφικών Ουσιών στην Ακτινοδιαγνωστική αρ.διαγ.112/2016 Ανοιχτή διαδικασία Προμήθειες Novagem Ltd 417105 420615 13/9/2016 30/12/2016
1730815 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Προσφορά για την Προμήθεια Αντινεοπλασματικών Φαρμάκων 123/2016 Ανοιχτή διαδικασία Προμήθειες GREGORIS HADJIGREGORIOU LTD 170282 122980 12/10/2016 30/12/2016
1730815 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Προσφορά για την Προμήθεια Αντινεοπλασματικών Φαρμάκων 123/2016 Ανοιχτή διαδικασία Προμήθειες Pharmasin Ltd 170282 27170 12/10/2016 30/12/2016
1727472 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Προσφορά για την προμηθεία Alpha-Proteinase Inhibitor 122/2016 Ανοιχτή διαδικασία Προμήθειες M.S.Jacovides and Co Ltd 196365 206700 10/10/2016 30/12/2016
1700477 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Προσφορά για την Προμήθεια Σκευασμάτων Amisulpride και Aripiprazole 108/2016 Ανοιχτή διαδικασία Προμήθειες Medochemie Ltd 577454 42974.1 9/9/2016 30/12/2016
1700477 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Προσφορά για την Προμήθεια Σκευασμάτων Amisulpride και Aripiprazole 108/2016 Ανοιχτή διαδικασία Προμήθειες Pharmasin Ltd 577454 75283.65 9/9/2016 30/12/2016
1794708 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Προσφορά για την Προμήθεια Οφθαλμικού Διαλύματος "Septobore", με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς Προκήρυξη Διαγωνισμού ΔΔΧΠΔ.ΠΣΠ 204/2016 Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση Προμήθειες Pharmasin Ltd 56056 56056 2/11/2016 30/12/2016
1794673 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Προσφορά για την Προμήθεια Siroloimus "Rapamune", με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς Προκήρυξη Διαγωνισμού ΔΔΧΠΔ.ΠΣΠ 185/2016 Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση Προμήθειες GEO. PAVLIDES ARAOUZOS PHARMACEUTICALS LTD 130726.18 130726.18 14/10/2016 30/12/2016
1796181 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 521/2016 Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες Φαρμακευτικη Εταιρεία 2392 2392 16/12/2016 30/12/2016
1796152 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 512/2016 Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες Φαρμακευτικη Εταιρεία 10014 10014 13/12/2016 30/12/2016
1290561 Τμήμα Δημοσίων Έργων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ(ΑΡ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:02/2015/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ) Ανοιχτή διαδικασία Προμήθειες la pro service ltd 20000 20000 17/2/2015 29/12/2016
1729039 Αστυνομία Κύπρου Δ.Ο 50/2016 Προσφορά για την προμήθεια τριών (3) Ανιχνευτών Εκρηκτικών καθώς και παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ανοιχτή διαδικασία Προμήθειες CBS IT SYSTEMS(CYPRUS) LTD 42600 39999 11/10/2016 29/12/2016
1739082 Σχολική Εφορεία Στροβόλου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ Ανοιχτή διαδικασία Έργα Stavros Nicolaou 77100 47500 21/10/2016 29/12/2016
1728580 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Προσφορά για την προμήθεια Simvastatin 128/2016 Ανοιχτή διαδικασία Προμήθειες Remedica Ltd 474240 328640.4 11/10/2016 29/12/2016
1728580 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Προσφορά για την προμήθεια Simvastatin 128/2016 Ανοιχτή διαδικασία Προμήθειες Remedica Ltd 474240 151233.62 11/10/2016 29/12/2016
1689444 Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου Η προμήθεια (αγορά) και η συντήρηση δύο (02) Αντλιοφόρων Πυροσβεστικών Οχημάτων 4Χ4 χωρητικότητας 5000 λίτρων νερού - Π.Υ.107(08/2016)) Ανοιχτή διαδικασία Προμήθειες M.A. CYCOACH LTD 450000 345824.12 22/8/2016 29/12/2016
1793615 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Προσφορά για την προμήθεια οφθαλμικού διαλύματος "Pilocarpine 4 τοις εκατό" με διαδικασια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ΔΔΧΔΠΔ.ΔΦΥ 231/2016 Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση Προμήθειες Medilink Pharmaceuticals Ltd 8330.4 8330.4 25/11/2016 29/12/2016
1813839 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας Διαγωνισμός αρ.13/2016 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση δύο γερανών σε δύο αντλιοστάσια του ΣΑΛΑ Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες JNG ENGINEERING LTD 22720 22720 30/8/2016 29/12/2016
1803761 Τμήμα Φορολογίας ,ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ -ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/2016 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΛΟΥΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 31733.9 3903.3 17/11/2016 28/12/2016
1803761 Τμήμα Φορολογίας ,ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ -ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/2016 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 31733.9 3899.8 17/11/2016 28/12/2016
1803761 Τμήμα Φορολογίας ,ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ -ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/2016 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 31733.9 4061 17/11/2016 28/12/2016
1803761 Τμήμα Φορολογίας ,ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ -ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/2016 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΤΕΛΛΙΔΟΥ 31733.9 4147.3 17/11/2016 28/12/2016
1803761 Τμήμα Φορολογίας ,ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ -ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/2016 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Γεωργία Σπαρσή 31733.9 3923 17/11/2016 28/12/2016
1803761 Τμήμα Φορολογίας ,ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ -ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/2016 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 31733.9 3924 17/11/2016 28/12/2016
1803761 Τμήμα Φορολογίας ,ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ -ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/2016 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Άντρια Φραγκούς 31733.9 3928 17/11/2016 28/12/2016
1803761 Τμήμα Φορολογίας ,ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ -ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/2016 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΟΥ 31733.9 3947.5 17/11/2016 28/12/2016
1775295 Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Συντήρηση δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών ΑΣΚ Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες A.C. TECHWORX SERVICES LTD 4500 2737 2/12/2016 28/12/2016
1566289 Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Διαγωνισμός Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση για εξασφάλιση υπηρεσιών συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού συστήματος «ΖΗΝΩΝ» , ανανέωση συνδρομών Αδειών Χρήσης SAP και προαιρετικών εργασιών για 5 χρόνια για το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων - ΤΥΠ2016/009/Δ/Α Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση Υπηρεσίες IBM Italia SpA - Cyprus Branch 424876 9/3/2016 28/12/2016
1803796 Τμήμα Φορολογίας ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Φ.Π.Α) ΜΕΣΩ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17/2016 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΚΟΥ 43941 10767 28/11/2016 28/12/2016
1803796 Τμήμα Φορολογίας ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Φ.Π.Α) ΜΕΣΩ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17/2016 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ 43941 10767 28/11/2016 28/12/2016
1803796 Τμήμα Φορολογίας ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Φ.Π.Α) ΜΕΣΩ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17/2016 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες Μαρία Αχιλλεια Κεπερη 43941 11058 28/11/2016 28/12/2016
1803796 Τμήμα Φορολογίας ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Φ.Π.Α) ΜΕΣΩ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17/2016 Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες ΑΝΤΡΗ ΜΑΡΑΘΕΥΤΟΥ 43941 11349 28/11/2016 28/12/2016
1792874 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Προσφορά για την προμήθεια δισκίων Tracleer με διαδικασία διαπραγματευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ΔΔΧΔΠΔ.ΔΦΥ 209/2016 Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση Προμήθειες ACTELION ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 20600 20600 4/11/2016 28/12/2016
1710988 Τμήμα Δημοσίων Έργων ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 1-2 ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ (DIGGER LOADER) 48KW ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΦΟΥ(ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 36/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ) Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ 40000 30000 22/9/2016 28/12/2016
1710988 Τμήμα Δημοσίων Έργων ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 1-2 ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ (DIGGER LOADER) 48KW ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΦΟΥ(ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 36/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ) Ανοιχτή διαδικασία Υπηρεσίες ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ 40000 10000 22/9/2016 28/12/2016
1731446 Τμήμα Δημοσίων Έργων ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΦΟΥ (RAPID HARDENING) (ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:46/2016/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ) Ανοιχτή διαδικασία Προμήθειες Δομοχημική Εταιρεία Λτδ 50000 50000 13/10/2016 28/12/2016
1808905 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΠΚΥ2016/ΑΑ4/015 - Ολοκληρωμένες υπηρεσίες branding και corporate design, μελέτης και σχεδιασμού εταιρικής ταυτότητας για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και ολοκληρωμένου προγράμματος προϊοντικής επικοινωνίας σε συμβατικά και νέα ψηφιακά μέσα Συνοπτική διαδικασία Υπηρεσίες SINC DESIGN EE 9300 9300 13/12/2016 28/12/2016
1815238 Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου 24/2016 Software and Hardware Maintenance Support for grass valley equipment Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες Telmaco S.A 29874 29874 25/11/2016 28/12/2016
1793946 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Ανάθεση Σύμβασης Δημοσίου με Σ.Δ. 286/2016 Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες Medochemie Ltd 7200 7200 12/12/2016 28/12/2016
1793913 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Ανάθεση Σύμβασης Δημοσίου με Σ.Δ. 287/2016 Συνοπτική διαδικασία Προμήθειες Medilink Pharmaceuticals Ltd 2980 2980 12/12/2016 28/12/2016

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 1.53 MB
timestamp Τρί, 02/06/2018 - 12:07