Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δημόσιες Συμβάσεις που Κατακυρώθηκαν 2018

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
CFT ID ORGANIZATION NAME CFT TITLE PROCEDURE CONTRACT TYPE EO NAME ESTIMATED VALUE AWARDED CONTRACT VALUE DATE PUBLISHED AWARD DATE
1889776 Δήμος Πάφου ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» Ανοικτή Έργα TELMEN LTD 80000 78900 09-Jun-2017 02-Jan-2018
2999719 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Δισκίων Eplerenone Φ.Υ.Υ.162/2017 Ανοικτή Προμήθειες Medilink Pharmaceuticals Ltd 78694 73715 01-Nov-2017 02-Jan-2018
3003441 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Δισκίων Acetylsalicylic Acid Φ.Υ.Υ 168/2017 Ανοικτή Προμήθειες Medilink Pharmaceuticals Ltd 82940 72540 06-Nov-2017 02-Jan-2018
2945306 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 112/2017 Ανοικτή Προμήθειες Pharmaceutical Trading Co Ltd 238693 20111 30-Aug-2017 02-Jan-2018
2945306 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 112/2017 Ανοικτή Προμήθειες Medilink Pharmaceuticals Ltd 238693 22885 30-Aug-2017 02-Jan-2018
2945306 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 112/2017 Ανοικτή Προμήθειες Remedica Ltd 238693 19630 30-Aug-2017 02-Jan-2018
2945306 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 112/2017 Ανοικτή Προμήθειες Remedica Ltd 238693 49431 30-Aug-2017 02-Jan-2018
2945306 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 112/2017 Ανοικτή Προμήθειες CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION LTD 238693 9898 30-Aug-2017 02-Jan-2018
2945306 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 112/2017 Ανοικτή Προμήθειες Novagem Ltd 238693 79092 30-Aug-2017 02-Jan-2018
2945306 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 112/2017 Ανοικτή Προμήθειες Medilink Pharmaceuticals Ltd 238693 30388 30-Aug-2017 02-Jan-2018
3005919 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος αρ.διαγ.165/2017 Ανοικτή Προμήθειες SANOFI AVENTIS ΑΕΒΕ 85478 31339 08-Nov-2017 02-Jan-2018
3005919 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος αρ.διαγ.165/2017 Ανοικτή Προμήθειες SANOFI AVENTIS ΑΕΒΕ 85478 11981 08-Nov-2017 02-Jan-2018
3005919 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος αρ.διαγ.165/2017 Ανοικτή Προμήθειες Remedica Ltd 85478 24050 08-Nov-2017 02-Jan-2018
3005919 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος αρ.διαγ.165/2017 Ανοικτή Προμήθειες Remedica Ltd 85478 4576 08-Nov-2017 02-Jan-2018
3005919 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος αρ.διαγ.165/2017 Ανοικτή Προμήθειες Remedica Ltd 85478 9360 08-Nov-2017 02-Jan-2018
3094659 Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SLN UNLIMITED Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Υπηρεσίες Economic Operator 9975 9975 N/A 02-Jan-2018
3095713 Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ IVY DB US Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Υπηρεσίες Economic Operator 11500 11500 N/A 02-Jan-2018
2972453 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ16/2017 Ανοικτή Έργα D.KOUPPIS SONS CONSTRUCTION CO.LTD 247000 228000 02-Oct-2017 05-Jan-2018
2985924 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΗΡΩΩΝ – ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΕΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ19/2017 Ανοικτή Έργα SM and S BUILD OPTIONS LTD 397000 429500 18-Oct-2017 05-Jan-2018
3031761 Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ XATLAS CONTROLLER Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Υπηρεσίες GCC Computers Ltd 10615 10615 N/A 05-Jan-2018
2999054 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΡΡΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ27/2017 Ανοικτή Έργα PEDILO CONSTRUCTIONS 115000 108888 01-Nov-2017 05-Jan-2018
3059886 Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΑΡ. ΤΜΔ/Π013/ΠΣΑ/01/17 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Υπηρεσίες G4S Secure Solutions (Cyprus) Ltd 14280 14280 N/A 05-Jan-2018
2965656 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Αlfuzosin ή Tamsulosin και Terazosin 128/2017 Ανοικτή Προμήθειες SANOFI AVENTIS ΑΕΒΕ 355050 317200 25-Sep-2017 05-Jan-2018
2972705 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ-Ε.Δ.ΠΑΦΟΥ Τ.Σ. 35/2017 Ανοικτή Υπηρεσίες ANDROULLA ONOUFRIOU 31500 22500 03-Oct-2017 05-Jan-2018
3060084 Πανεπιστήμιο Κύπρου ΙΑΤ 045/17 - Προμήθεια Συστήματος Μανομετρίας Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Προμήθειες SCIENTRONICS LTD 34800 34800 N/A 05-Jan-2018
1898062 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την Προμήθεια Σκευασμάτων Amitriptyline 100/2017 Ανοικτή Προμήθειες Remedica Ltd 123378 14703 23-Jun-2017 05-Jan-2018
3082342 Τμήμα Δημοσίων Έργων ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ Ανοικτή Έργα ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 50000 57830 N/A 08-Jan-2018
3000378 Τμήμα Δημοσίων Έργων ΠΡΟΣΦΟΡΑ Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 34/2017 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Ανοικτή Έργα S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LIMITED 50000 50000 02-Nov-2017 08-Jan-2018
2977512 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ (Β’ΦΑΣΗ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ07/2017 Ανοικτή Έργα ΕΡΓΟΛΙΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Ι.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ 141000 139139 09-Oct-2017 08-Jan-2018
2999149 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ26/2017 Ανοικτή Έργα Abraham and Yangos Abraham Ltd 180000 117230 01-Nov-2017 08-Jan-2018
2984152 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ03/2017 Ανοικτή Έργα ΕΡΓΟΛΙΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Ι.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ 61000 48489 16-Oct-2017 08-Jan-2018
3009412 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΙΜΗΣ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ28/2017 Ανοικτή Έργα SM and S BUILD OPTIONS LTD 137000 131090 13-Nov-2017 08-Jan-2018
2927994 Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΕΧ 029/17 - Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης για το Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτή Υπηρεσίες Wave Electronics Ltd 180000 143699 03-Aug-2017 08-Jan-2018
2973831 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Π. ΑΡΟΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ22/2017 Ανοικτή Έργα E. and I.D. Constructions Ltd 20000 19125 04-Oct-2017 08-Jan-2018
2973911 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ23/2017 Ανοικτή Έργα L.Papamichael Holdings LTD 13200 12840 04-Oct-2017 08-Jan-2018
2975201 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ17/2017 Ανοικτή Έργα SM and S BUILD OPTIONS LTD 370000 338209 05-Oct-2017 08-Jan-2018
3061059 Πανεπιστήμιο Κύπρου ΒΙΟ 049/17 - Προμήθεια εξειδικευμένων αναλωσίμων για το σύστημα εξοπλισμού "Ion PGM Sequencer" για το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Προμήθειες C.GEORGIOU LAB.SUPPLIES 50000 50000 N/A 08-Jan-2018
3137503 Υπουργείο Υγείας ΓΤ 226/17 ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ LUMINEX, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Προμήθειες SCIENTRONICS LTD 48346 48346 N/A 08-Jan-2018
1890966 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια δισκίωνTenofovir αρ.διαγ.93/2017 Ανοικτή Προμήθειες Remedica Ltd 432034 378547 12-Jun-2017 09-Jan-2018
1886366 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 90/2017 Ανοικτή Προμήθειες Remedica Ltd 835502 248127 06-Jun-2017 09-Jan-2018
1886366 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 90/2017 Ανοικτή Προμήθειες Medochemie Ltd 835502 136500 06-Jun-2017 09-Jan-2018
1886366 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 90/2017 Ανοικτή Προμήθειες Remedica Ltd 835502 55900 06-Jun-2017 09-Jan-2018
1886366 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 90/2017 Ανοικτή Προμήθειες SANOFI AVENTIS ΑΕΒΕ 835502 42588 06-Jun-2017 09-Jan-2018
1886366 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 90/2017 Ανοικτή Προμήθειες Remedica Ltd 835502 86580 06-Jun-2017 09-Jan-2018
1886366 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 90/2017 Ανοικτή Προμήθειες Remedica Ltd 835502 258440 06-Jun-2017 09-Jan-2018
1886366 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 90/2017 Ανοικτή Προμήθειες Remedica Ltd 835502 15281 06-Jun-2017 09-Jan-2018
1903732 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Αντινεοπλασματικών Φαρμάκων αρ.διαγ.105/2017 Ανοικτή Προμήθειες Pharmaceutical Trading Co Ltd 134009 13057 03-Jul-2017 09-Jan-2018
1903732 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Αντινεοπλασματικών Φαρμάκων αρ.διαγ.105/2017 Ανοικτή Προμήθειες Medilink Pharmaceuticals Ltd 134009 32175 03-Jul-2017 09-Jan-2018
1903732 Υπουργείο Υγείας Προσφορά για την προμήθεια Αντινεοπλασματικών Φαρμάκων αρ.διαγ.105/2017 Ανοικτή Προμήθειες Pharmaceutical Trading Co Ltd 134009 17004 03-Jul-2017 09-Jan-2018
2974073 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΥΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ24/2017 Ανοικτή Έργα L.Papamichael Holdings LTD 20300 20160 04-Oct-2017 09-Jan-2018

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 836.81 KB
timestamp Παρ, 02/22/2019 - 12:42