Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δημόσιες Συμβάσεις που Κατακυρώθηκαν 2020

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
CFTID ORGANIZATIONNAME CFTTITLE Procedure El Contract Type El EONAME Estimated Value AWARDEDCONTRVALUE Date Published AWARDDATE
3776121 Τμήμα Δημοσίων Έργων Ακίνητο Κορωναίου στον Πειραιά (Α/7/2019(Ε)) Ανοικτή Έργα ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε. 2500000 2110784 15-Jul-2019 02-Jan-2020
3760882 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια Ανοικτή Υπηρεσίες Michalis Pakkos Ltd 75000 5989 05-Jul-2019 02-Jan-2020
3760882 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια Ανοικτή Υπηρεσίες ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 75000 6300 05-Jul-2019 02-Jan-2020
3760882 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια Ανοικτή Υπηρεσίες ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 75000 5550 05-Jul-2019 02-Jan-2020
3760882 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια Ανοικτή Υπηρεσίες Κυριάκος Ακρίτας Λτδ 75000 2190 05-Jul-2019 02-Jan-2020
3760882 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια Ανοικτή Υπηρεσίες ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 75000 2850 05-Jul-2019 02-Jan-2020
3760882 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια Ανοικτή Υπηρεσίες Κυριάκος Ακρίτας Λτδ 75000 2090 05-Jul-2019 02-Jan-2020
3760882 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια Ανοικτή Υπηρεσίες NUMECH MECHANICAL ENGINEERS L.L.C. 75000 2391 05-Jul-2019 02-Jan-2020
3760882 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια Ανοικτή Υπηρεσίες B.S. CONSULTING ENGINEERS LTD 75000 8400 05-Jul-2019 02-Jan-2020
3760882 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια Ανοικτή Υπηρεσίες B.S. CONSULTING ENGINEERS LTD 75000 6400 05-Jul-2019 02-Jan-2020
3760882 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια Ανοικτή Υπηρεσίες ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 75000 7000 05-Jul-2019 02-Jan-2020
3760882 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια Ανοικτή Υπηρεσίες ΠΑΡΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 75000 5000 05-Jul-2019 02-Jan-2020
3760882 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Αρ. Διαγ. 19.050.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Ενεργειακών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης για Κυβερνητικά Κτίρια Ανοικτή Υπηρεσίες Michalis Pakkos Ltd 75000 5900 05-Jul-2019 02-Jan-2020
3810402 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Αρ. Διαγ. 19.084.Ε.ΗΜΥ - Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ειδικών Συσκευών Κλιματισμού για Έλεγχο Θερμοκρασίας και Υγρασίας (Close Control Air Conditioner) στο Κέντρο Πληροφοριών Γης του Τ.Κ.Χ. Ανοικτή Έργα Aristides S. Air Control Services Ltd 45000 44800 05-Aug-2019 02-Jan-2020
3720464 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Αρ. Διαγ. 19.012.Ε.ΗΜΥ - Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Συστήματος Κλιματισμού Μεταβλητού Όγκου Ψυκτικού Μέσου (VRF) στα Γραφεία του Τμήματος Η.Μ.Υ., στη Λευκωσία Ανοικτή Έργα R.C RIGHTCLIMA LTD 160000 137323 12-Jun-2019 02-Jan-2020
4071088 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ Purchase of Valco injectors and selectors with Tube-kit Συνοπτική Διαδικασία Προμήθειες Chromoptic 6348 6348 N/A 03-Jan-2020
3827731 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Εγκατάσταση υδρευτικού δικτύου σε διάφορες περιοχές της Λεμεσού (29/2019) Ανοικτή Υπηρεσίες An.Christou properties and Contructions ltd 480000 571140 27-Aug-2019 03-Jan-2020
3930248 Δήμος Πάφου Προσφορά για ξυλουργικές εργασίες σε κτιριακό συγκρότημα επί της Πλατείας Κέννεντυ και των οδών Μακαρίου και Βλαδιμήρου Ηρακλέους στην Πάφο Ανοικτή Έργα Α ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΛΤΔ 160000 173880 31-Oct-2019 03-Jan-2020
3929798 Τμήμα Δασών ΤΔ 69/2019 Η παραχώρηση άδειας χρήσης του Αναψυκτηρίου του Πάρκου Αγίου Γεωργίου και του Κυλικείου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Aθαλάσσας. Ανοικτή Υπηρεσίες ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗ 100000 71400 31-Oct-2019 07-Jan-2020
4034214 Αστυνομία Κύπρου ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. Δ.Ο. 68/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (DRONE) ΜΑΡΚΑΣ MATRICE 210V2 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Προμήθειες S M Photo Shine Ltd 39575 39575 N/A 07-Jan-2020
3518461 Αστυνομία Κύπρου Δ.Ο 4/2019 Προσφορά για την Εκμετάλλευση της Καντίνας της Νέας Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου Ανοικτή Υπηρεσίες ΦΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΥ 250 400 09-Jan-2019 07-Jan-2020
3670220 Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου Π.Υ 107 (08/2019) Η προμήθεια (αγορά) και η συντήρηση ενός (01) τηλεσκοπικού βραχιονοφόρου πυροσβεστικού οχήματος μέγιστου ύψους εργασίας 60 μέτρων Ανοικτή Προμήθειες Σπυρος Χουτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ 1423500 1099307 23-Jul-2019 07-Jan-2020
4069350 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ Supply and replacement of special AC Unit (CCU) of CyTEra Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Προμήθειες Aristides S. Air Control Services Ltd 3370 3370 N/A 08-Jan-2020
3838889 Δήμος Λεμεσού Προσφορά για την εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου".(70/2019) Ανοικτή Έργα CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED 3500000 3469999 12-Sep-2019 08-Jan-2020
3964643 Τμήμα Αρχαιοτήτων ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΡΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ Ανοικτή Προμήθειες Ν.Γ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ 90000 62000 20-Nov-2019 08-Jan-2020
3890797 Υφυπουργείο Τουρισμού Παροχή Υπηρεσιών εκτύπωσης του εντύπου TRAVEL PLANNER στα Αγγλικά, Ισπανικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά, Σουηδικά, Γαλλικά, Δανέζικα, Φιλανδικά, Ολλανδικά, Αραβικά και Νορβηγικά Ανοικτή Υπηρεσίες RPM LITHOGRAPHICA LTD 0 18900 07-Oct-2019 08-Jan-2020
3906226 Υφυπουργείο Τουρισμού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ: Κύπρος 11,000 Χρόνια Ιστορίας και Πολιτισμού στα Ιταλικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, Δανέζικα και Φιλανδικά Ανοικτή Υπηρεσίες RPM LITHOGRAPHICA LTD 0 12325 15-Oct-2019 08-Jan-2020
3895753 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Διαγωνισμός αρ. 19.095.ΣΣ.ΗΜΥ - Συντήρηση Μαγνητικού Τομογράφου, κατασκευής Siemens, τύπου Symphony Maestro 1.5T, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Υπηρεσίες AGF 0 119380 13-Dec-2019 08-Jan-2020
3890827 Δήμος Πάφου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΟ Ανοικτή Προμήθειες S.M.A.T CRANES LTD 35000 34430 07-Oct-2019 09-Jan-2020
4037248 Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΓΟΡΑ SOFTWARE DEFINED RADIO ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ «ΚΟΙΟΣ» Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Υπηρεσίες ΕΨΙΛΟΝ ΜΕΤΡΙΣΥΣ ΕΕ 5872 5872 N/A 09-Jan-2020
3765233 Τμήμα Δημοσίων Έργων ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ -ΠΕΖΟΔΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΛΑΤΣΙ (ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 16/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ) Ανοικτή Έργα ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ 885139 985059 08-Jul-2019 09-Jan-2020
3765164 Τμήμα Δημοσίων Έργων ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ(ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 27/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ) Ανοικτή Έργα ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ 40355 40650 08-Jul-2019 09-Jan-2020
3765100 Τμήμα Δημοσίων Έργων ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΤΟ ΜΕ ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΛΑΤΣΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ZENING (ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ:26/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ) Ανοικτή Έργα ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ 21149 26525 08-Jul-2019 09-Jan-2020
4062243 Πανεπιστήμιο Κύπρου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΗ FeNO ΓΙΑ LIFE MEDΕA Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Προμήθειες Economic Operator 6389 6389 N/A 09-Jan-2020
4071176 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ Purchase of Sky-Imaging Camera Συνοπτική Διαδικασία Προμήθειες ENVIROSYS LTD 10300 10300 N/A 10-Jan-2020
4071212 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ Purchase of 3 Desktop Custom PCs Συνοπτική Διαδικασία Προμήθειες IBSCY Ltd 3844 3844 N/A 10-Jan-2020
3665627 Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής ΤΥΠ2019/017/Α/Β - Διαγωνισμός για την Προμήθεια, εγκατάσταση και εγγύηση σαρωτών (scanners) Α3 για διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες της Κυβέρνησης Ανοικτή Προμήθειες MECHATRONIC LTD 74250 41187 02-May-2019 10-Jan-2020
1599810 Τμήμα Περιβάλλοντος Παροχή Υπηρεσιών για την επικαιροποίηση της χαρτογράφησης και παρακολούθηση οικοτόπων και ειδών χλωρίδας των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 - Μέρος Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ. Ανοικτή Υπηρεσίες ATLANTIS Consulting (Cyprus) LTD 33100 7200 18-Apr-2016 10-Jan-2020
1599810 Τμήμα Περιβάλλοντος Παροχή Υπηρεσιών για την επικαιροποίηση της χαρτογράφησης και παρακολούθηση οικοτόπων και ειδών χλωρίδας των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 - Μέρος Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ. Ανοικτή Υπηρεσίες Καλιάνα Σβανά 33100 7200 18-Apr-2016 10-Jan-2020
1599810 Τμήμα Περιβάλλοντος Παροχή Υπηρεσιών για την επικαιροποίηση της χαρτογράφησης και παρακολούθηση οικοτόπων και ειδών χλωρίδας των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 - Μέρος Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ. Ανοικτή Υπηρεσίες Σάββας Ζώτος 33100 4340 18-Apr-2016 10-Jan-2020
1599810 Τμήμα Περιβάλλοντος Παροχή Υπηρεσιών για την επικαιροποίηση της χαρτογράφησης και παρακολούθηση οικοτόπων και ειδών χλωρίδας των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 - Μέρος Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ. Ανοικτή Υπηρεσίες I.A.CO Environmental and Water Consultants Ltd 33100 3600 18-Apr-2016 10-Jan-2020
1599810 Τμήμα Περιβάλλοντος Παροχή Υπηρεσιών για την επικαιροποίηση της χαρτογράφησης και παρακολούθηση οικοτόπων και ειδών χλωρίδας των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 - Μέρος Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ. Ανοικτή Υπηρεσίες Σάββας Ζώτος 33100 4340 18-Apr-2016 10-Jan-2020
3725761 Τμήμα Δημοσίων Έργων Οδικό Δίκτυο - Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού- Φάση 1, Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/40/2018/Ε(Α) Ανοικτή Έργα IACOVOU CONSTRUCTION LTD 16900000 14763000 14-Jun-2019 10-Jan-2020
3595267 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Ανοικτή Υπηρεσίες ΠΡΙΦΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΜΗΤΕΔ 150000 72000 07-Mar-2019 10-Jan-2020
3634335 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Αγορά υπηρεσιών με σκοπό τη συμμόρφωση του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς με τον Γενικό Κανονισμό προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 (GDPR) που εντάσσονται στην κατηγορία 79000000. Ανοικτή Υπηρεσίες Advanced Quality Services Ltd. 10000 4400 08-Apr-2019 10-Jan-2020
3920658 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΛΑΤΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Ανοικτή Έργα Ergoliptiki Eteria Theodosis Theodosiou 98000 107000 24-Oct-2019 10-Jan-2020
3713131 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΛΑΤΣΙ Ανοικτή Έργα ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΤΔ 80000 101985 05-Jun-2019 10-Jan-2020
3866259 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ ΤΗΣ SIGAN MANAGEMENT LTD ΣΤΗΝ ΚΟΦΙΝΟΥ Ανοικτή Υπηρεσίες Christos Priftis Enterprises Ltd 27000 25500 19-Sep-2019 10-Jan-2020
3722812 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΧΟΟΥΣ Ανοικτή Έργα Χαραλαμπίδης Σ Πετρος και Αδελφοι Λτδ 210000 185546 12-Jun-2019 10-Jan-2020
3762134 Τμήμα Δημοσίων Έργων ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΔΡΟΜΟ ΠΑΦΟΥ - ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΥΔΙΟΥ(Αριθμός Διαγωνισμού: 19/2019/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ) Ανοικτή Έργα ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ 57365 68903 05-Jul-2019 10-Jan-2020

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 881.18 KB
timestamp Πέμ, 01/14/2021 - 09:30