Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοσυχνοτήτων (RLAN)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Former Ref. Number Service Subservice Company Val. Date
ΓEP-3-2004-04 Fixed Service RLAN ATHK 31.12.2023
ΓEP-3-2008-130 Fixed Service RLAN ATHK 31.12.2023
ΓEP-3-2008-132 Fixed Service RLAN ATHK 31.12.2023
ΓEP-3-2009-157 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2009-165 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2009-166 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2009-167 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2009-168 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2009-174 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2009-243 Fixed Service RLAN ATHK 31.12.2023
ΓEP-3-2010-274 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2010-275 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2010-279 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2010-281 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2010-284 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2010-286 Fixed Service RLAN APHRODITE HILLS SERVICES LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2010-292 Fixed Service RLAN APHRODITE HILLS SERVICES LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2010-293 Fixed Service RLAN APHRODITE HILLS SERVICES LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2010-294 Fixed Service RLAN APHRODITE HILLS SERVICES LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2010-295 Fixed Service RLAN APHRODITE HILLS SERVICES LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2010-296 Fixed Service RLAN APHRODITE HILLS SERVICES LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2010-297 Fixed Service RLAN APHRODITE HILLS SERVICES LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2010-298 Fixed Service RLAN APHRODITE HILLS SERVICES LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2010-299 Fixed Service RLAN APHRODITE HILLS SERVICES LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2010-300 Fixed Service RLAN APHRODITE HILLS SERVICES LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2011-356 Fixed Service RLAN ATHK 31.12.2023
ΓEP-3-2011-402 Fixed Service RLAN ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΝΔΡΙΩΝ 31.12.2023
ΓEP-3-2012-408 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2012-409 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2012-418 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2012-419 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2012-427 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2012-444 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2012-461 Fixed Service RLAN N.M.E.S. GIGANET HOTSPOTS LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2012-467 Fixed Service RLAN N.M.E.S. GIGANET HOTSPOTS LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2012-539 Fixed Service RLAN ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΥ 31.12.2023
ΓEP-3-2013-564 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2013-568 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2013-572 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2013-573 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2013-574 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2013-575 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2013-584 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2013-585 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2013-594 Fixed Service RLAN FUSION IT CONSULTANTS LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2013-595 Fixed Service RLAN AIRTEL NET LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2013-597 Fixed Service RLAN AIRTEL NET LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2013-605 Fixed Service RLAN ATHK 31.12.2023
ΓEP-3-2013-607 Fixed Service RLAN FUSION IT CONSULTANTS LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2013-641 Fixed Service RLAN SHORT CIRCUIT ONLINE LTD 31.12.2023

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 20.1 KB
timestamp Τετ, 04/17/2024 - 13:55