Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κωδικοί Ατμοσφαιρικών Ρύπων

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
pollutant_id pollutant_code pollutant_name_en pollutant_name_gr Unit_of_measurement_en
1 NO Nitrogen Oxide Μονοξείδιο Αζώτου μg/m³
2 NO2 Nitrogen Dioxide Διοξείδιο Αζώτου μg/m³
3 NOX Nitrogen Oxides Οξείδια του Αζώτου μg/m³
4 SO2 Sulfur Dioxide Διοξείδιο Θείου μg/m³
5 O3 Ozone  Όζον μg/m³
6 CO Carbon Monoxide Μονοξείδιο 'Ανθρακα μg/m³
25 PM10 Particulate Matter 10 μm Αιωρούμενα Σωματίδια 10 μm μg/m³
26 PM2.5 Particulate Matter 2.5 μm  Αιωρούμενα Σωματίδια 2.5 μm μg/m³
45 C6H6 Benzene Βενζόλιο μg/m³

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 666 bytes
timestamp Τρί, 04/17/2018 - 13:54