Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ρατσιστικά Περιστατικά Κατά Κίνητρο (csv)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MOTIVE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Γλώσσα 1 1
Ειδικές ανάγκες 1 1
Εθνικότητα / Εθνοτική καταγωγή 2 17 3 6 4 26 12 7 4 1 3 8 15 13 26 30 14 24
Ηλικία
Θρησκεία 1 3 1 1 1 1 3 3 1 6 6 4
Κοινότητα 1 1 3 6 4 10 10 5 3 2 1
Πολιτικές Πεποιθήσεις 1 16 2 3 2 1 4 1 3 6 2
Σεξουαλικός προσανατολισμός 1 3 1 3 1 1 9 8 2 4 4
Φυλή 1 1 3 1 1
Φύλο
Χρώμα 1 1 2 5 9 1 2 4 1 3 1 3 4 8 4 7
Άγνωστο 4 1 6 5
Σύνολο 4 35 4 6 13 40 25 15 9 12 11 19 35 37 52 61 35 36

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 783 bytes
timestamp Τετ, 06/21/2023 - 15:12