Ανακοινώσεις

24/02/2021

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την Deloitte Limited, διεξάγει έρευνα αναφορικά με τον αντίκτυπο των Ανοικτών Δεδομένων στην Κύπρο. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση, αξιολόγηση και επιμέτρηση του αντικτύπου που έχουν επιφέρει τα Ανοικτά Δεδομένα στην Κύπρο στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας, της πολιτικής και του περιβάλλοντος, ως αποτέλεσμα της σχετικής πολιτικής που εφαρμόζεται. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο 

Έρευνα αναφορικά με τον αντίκτυπο των Ανοικτών Δεδομένων.

04/02/2021

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοικώνει ότι με ισχύ από τις 15 Φεβρουαρίου 2021, αλλάζει ο τρόπος διάθεσης των ανοικτών δεδομένων των δημόσιων μεταφορών.
Συγκεκριμένα ανακοινώνεται ότι η διάθεση των δεδομένων των δημόσιων μεταφορών, η οποία σήμερα υλοποιείται αρχείων στατικών αρχείων GTFS (static GTFS), θα γίνεται πλέον με συναμικό τρόπο (GTFS Realtime).

16/04/2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκαλεί σε συμμετοχή στον πανευρωπαϊκό Μαραθώνιο Διαγωνισμό #EUvsVirus, με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για αντιμετώπιση του COVID-19. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Απριλίου, υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Η θεματολογία του διαγωνισμού με σχετίζεται με την υγεία, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, την εξ αποστάσεως εργασία και την εκπαίδευση, την κοινωνική & πολιτική συνοχή, ψηφιακή χρηματοδότηση και μια ανοικτή κατηγορία για άλλες προκλήσεις.