Ανακοινώσεις

13/04/2022

Το ITICA MRG του οργανισμού CYENS και το Thinker Maker Space, οργανώνουν εκδήλωση με θέμα ‘Data as a Common Ground-Networking Event’. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει ένα ποικιλόμορφο γκρουπ από τεχνολόγους, εκπρόσωπους του δημοσίου τομέα, της τοπικής βιομηχανίας καθώς και ερευνητές και καλλιτέχνες με στόχο να αναλύσουν τη δυναμική των δεδομένων στις δίκες τους εφαρμογές και πως αυτές συνδέονται με το Κυπριακό πλαίσιο και πραγματικότητα.

24/02/2021

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την Deloitte Limited, διεξάγει έρευνα αναφορικά με τον αντίκτυπο των Ανοικτών Δεδομένων στην Κύπρο. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση, αξιολόγηση και επιμέτρηση του αντικτύπου που έχουν επιφέρει τα Ανοικτά Δεδομένα στην Κύπρο στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας, της πολιτικής και του περιβάλλοντος, ως αποτέλεσμα της σχετικής πολιτικής που εφαρμόζεται.

04/02/2021

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοικώνει ότι με ισχύ από τις 15 Φεβρουαρίου 2021, αλλάζει ο τρόπος διάθεσης των ανοικτών δεδομένων των δημόσιων μεταφορών.
Συγκεκριμένα ανακοινώνεται ότι η διάθεση των δεδομένων των δημόσιων μεταφορών, η οποία σήμερα υλοποιείται αρχείων στατικών αρχείων GTFS (static GTFS), θα γίνεται πλέον με δυναμικό τρόπο (GTFS Realtime).