Ανακοινώσεις

05/08/2019

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με σχετική του Ανακοίνωση, ημερομηνίας 30/7/2019, ενημερώνει το κοινό ότι έχει διακόψει προσωρινά όλες τις προσβάσεις στα ανοικτά δεδομένα της Διαδικτυακής Πύλης "DLS PORTAL" μέσω Υπηρεσιών / Προγραμματιστικών Διεπαφών - "services", τόσο για τους Πολίτες / Οργανισμούς, όσο και για Τμήματα του Δημοσίου.

11/06/2019

Υπεγράφη στις 7 Ιουνίου 2019 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου του Οικονομικών της Κύπρου και του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Ελλάδος για τον Εκσυγχρονισμό και Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης.

29/05/2019

Η Ομάδα Εργασίας Ανοικτών Δεδομένων της Κύπρου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέλαβε τη φιλοξενία διήμερου εκπαιδευτικού εργαστηρίου της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων (European Data Portal-EDP), το οποίο πραγματοποιήθηκε  στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, στις 27 & 28 Μαΐου 2019. Στο εν λόγω διήμερο εργαστήρι συμμετείχαν 20 περίπου άτομα,