Ανακοινώσεις

04/12/2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση με σκοπό την επανεξέταση της οδηγίας για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (οδηγία ΠΔΤ). Η επανεξέταση της οδηγίας ΠΔΤ γίνεται στα πλαίσια της υποχρέωσης περιοδικής επανεξέτασής της που περιέχεται στο άρθρο 13 της οδηγίας, και προάγει ταυτόχρονα τους....

25/10/2017

Η Ομάδα Προώθησης της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Τ.Η.Μ.Υ) ανακοινώνουν την πραγματοποίηση συνάντησης στις 24 Οκτωβρίου, από τις 12:00 μέχρι τις 14:00, στο Υπουργείο Οικονομικών (Αίθουσα 6509, 3ος όροφος)

19/04/2017

Η Ομάδα Προώθησης της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) και το Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) ανακοινώνει την πραγματοποίηση της 1ης εξειδικευμένης συνάντησης των μελών της υποομάδας «ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ», στις 26 Απριλίου 2016, από τις 13:00 μ.μ. μέχρι τις 15:00 μ.μ., στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΔΕ.