Ανακοινώσεις

11/07/2018

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει για δεύτερη φορά τον διαγωνισμό Datathon μέσω του οποίου προβάλλονται οι δυνατότητες σύνδεσης των δεδομένων της ΕΕ με τα εθνικά δεδομένα. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε τον Μάιο του 2018 και θα ολοκληρωθεί στις 2 Οκτωβρίου 2018 στις Βρυξέλλες.

05/06/2018

Για την ανάπτυξη της νέας Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων (www.data.gov.cy) ένωσαν τις δυνάμεις τους, κατά τρόπο πρωτοποριακό και επιτυχημένο, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, αφού είχε προηγηθεί η υπογραφή σχετικού Μνημονίου...

04/06/2018

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανακοινώνει την έναρξη εκπαιδευτικών εργαστηρίων για τα Ανοικτά Δεδομένα. Τα εργαστήρια απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους Λειτουργούς-Συνδέσμους για τα Ανοικτά Δεδομένα των διαφόρων Υπουργείων/ Τμημάτων / Υπηρεσιών και συνδυάζουν θεωρητική κατάρτιση με πρακτική εξάσκηση για μια σειρά μαθησιακών ενοτήτων.