Εργατικά Ατυχήματα ανά Επαρχιακό Γραφείο

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is af7e26f2-8305-47db-9683-ebc0523520cc

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=af7e26f2-8305-47db-9683-ebc0523520cc&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API