Ετήσιες Εκθέσεις Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Primary tabs

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 23672b0b-b5c8-4beb-8c74-36dd2184c296

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=23672b0b-b5c8-4beb-8c74-36dd2184c296&limit=5&language=en

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API