Οι αναθεωρήσεις επιτρέπουν να παρακολουθείτε τις αλλαγές μεταξύ πολλαπλών εκδόσεων του περιεχομένου και να επιστρέφετε σε παλιότερες εκδόσεις.

Η Υπηρεσία ιδρύθηκε μετά την τουρκική εισβολή και έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος και την παροχή βοήθειας και στήριξης στους εκτοπισθέντες και παθόντες.

Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων