Ανασκαφές που διενεργήθηκαν στην Κύπρο από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και από ξένες αρχαιολογικές αποστολές

Πρωτεύουσες καρτέλες

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Αριθμός ψήφων: 0 Μέσος όρος: 0

Αριθμός ψήφων ανα αστέρι

ΑστέριαΨήφοι
10
20
30
40
50