Αποτελέσματα εκτός Νομοθετικών Ορίων Μικροβιολογικού Ελέγχου (All Years)

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 1a0861c7-d041-430c-9161-7a6e507b4038

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=1a0861c7-d041-430c-9161-7a6e507b4038&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API