Αποτελέσματα εκτός Νομοθετικών Ορίων Ιοντικού Ελέγχου και Ελέγχου για Βαρέα Μέταλλα (All years)

Primary tabs

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 00b222cc-e78e-44b7-93f4-6768c9d74066

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=00b222cc-e78e-44b7-93f4-6768c9d74066&limit=5&language=en

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API