Αποτελέσματα εκτός Νομοθετικών Ορίων Ελέγχου για Οργανικούς Ρύπους (All Years)

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 112de3b1-0356-4a13-aed3-bed549ac9bb2

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=112de3b1-0356-4a13-aed3-bed549ac9bb2&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API